Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zabezpieczenie ładunku w naczepie i przyczepie - transport, spedycja, logistyka

transport, spedycja, logistyka
 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Branża transportowa bez wątpienia jest podstawą sprawnie działającej gospodarki. Bez ciągłości łańcuchów dostaw współczesny świat zmagałby się z wieloma trudnościami i niepokojami społecznymi. Dlatego tak istotnym warunkiem jest dbanie o każdy ich element – szczególnie o bezpieczeństwo przewożonych ładunków.

Zabezpieczenie ładunku w naczepie i przyczepie

Bezpieczeństwo przewożonych towarów zawsze powinno być oczkiem w głowie każdego przewoźnika. To od ich jakości dostarczenia zależy ocena jakości całej usługi. Równie ważnym elementem jest fakt, że nieprawidłowo zabezpieczony ładunek stwarza realne zagrożenie na drodze. Problemem są jednak sytuacje, w których przewoźnicy niejednokrotnie, chcąc oszczędzić czas, decydują się na niedokładne przygotowanie ładunków do trasy, a to skończyć się może tragedią.

Aby zapobiec tego typu wydarzeniom każdy producent naczep i przyczep zapewnia w swojej ofercie rozwiązania wspomagające pracowników branży TSL, które pozwalają na łatwe i bezpieczne przygotowanie towarów do drogi.

Jak zabezpieczyć ładunek?

Na wstępie powinniśmy wymienić 2 najczęściej stosowane sposoby zabezpieczenia ładunku podczas transportu. Należą do nich:

  • Metoda kształtowa

    czyli ułożenie towarów w taki sposób, by nie pozostawały pomiędzy nim wolne przestrzenie. Ten sposób zakłada maksymalne wykorzystanie wyznaczonej powierzchni, której ogranicznikiem są ściany boczne i/lub ściana czołowa przyczepy lub naczepy.

  • Metoda siłowa

    czyli mocowanie towarów przy intensyfikacji siły tarcia pomiędzy ładunkiem a powierzchnią ładunkową. Przyrządy mocujące w tym trybie zwiększają nacisk towarów na powierzchnię ładunkową, przez co nie przemieszcza się on w niekontrolowany sposób.

Przedstawione rozwiązania można również stosować łącznie. Należy pamiętać jednak o odpowiednim dobraniu środków pomocniczych, takich jak np. pasy, maty, belki czy kątowniki.

Jaki sposób zabezpieczenia wybrać?

Możliwości na zabezpieczenie ładunku jest wiele, a nieprzerwanie pojawiają się nowe możliwości czy przyrządy sprawiają, że proces zabezpieczania ładunków staje się łatwiejszy i co najważniejsze – bezpieczniejszy. Pamiętać jednak trzeba o tym, że każdy transport to osobna, unikatowa historia, do której należy podejść w indywidualny sposób. Inne wymagania posiadają np. palety, a inny sposób zabezpieczenia konieczny będzie przy przewozie opon.

Równie ważny przy wyborze rozwiązania jest posiadany środek transportu. Techniki możliwe do zastosowania będą różnić się pomiędzy sobą w zależności czy firma posiada w swojej flocie zestawy kubaturowe czy np. nadwozia wymienne BDF. Warto więc przed każdym nowym wyzwaniem przejrzeć dostępne publikacje czy rozporządzenia odnośnie wymaganych zabezpieczeń, a także skonsultować się z samym producentem naczepy czy przyczepy.