Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zostać doradcą ADR?

transport towarów niebezpiecznych
 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Zawód doradcy ADR, czyli doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych to zajęcie odpowiedzialne. Należy ono do zawodów regulowanych, czyli takich, które wymagają specjalnych uprawnień i zezwoleń. Aby zostać doradcą ADR, należy zatem odbyć odpowiedni kurs i uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Jak zostać doradcą ADR? Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Kto i jak może zostać doradcą ADR?

Jak już wspomniano, zawód doradcy ADR wymaga zdobycia pewnych kwalifikacji i uprawnień. Osoba na tym stanowisku powinna mieć także pewne predyspozycje, które pozwolą jej wykonywać swoje obowiązki w sposób odpowiedzialny. Aby zostać doradcą ADR, należy uzyskać świadectwo. Ze szkolenia mogą skorzystać osoby, które:

  • mają wyższe wykształcenie,
  • nie były karane ani skazana za fałszowanie dokumentów,
  • nie były karane za przestępstwo dotyczące obrotu gospodarczego,
  • nie były karane za przestępstwo dotyczące powszechnego bezpieczeństwa.

Kwalifikacje kandydata potwierdza pozytywny wynik egzaminu. Zanim osoba starającą się o stanowisko doradcy ADR do niego przystąpi, musi odbyć kurs, który przeprowadza na przykład firma szkoleniowo-doradcza PRO.EDU. Do egzaminu należy przystąpić nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia. Zdaje się go przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego. Doradca ADR to osoba, która pracuje przede wszystkim dla firm przewożących towary niebezpieczne. Jego obowiązki określone są w międzynarodowej umowie ADR oraz w przepisach krajowych.

Czym zajmuje się doradca ADR?

Do głównych zadań doradcy ADR należy dążenie do ułatwienia prowadzenia działalności związanej z:

  • transportem,
  • pakowaniem,
  • załadunkiem,
  • rozładunkiem

towarów niebezpiecznych. Doradca ADR powinien znać wszystkie przepisy o transporcie takich ładunków obowiązujące w danym momencie, ponieważ jego zadaniem jest także szkolenie z nich pracowników. Należy pamiętać, że doradca ADR nie przeprowadza w firmie żadnych kontroli. Jego celem jest uchronienie przedsiębiorcy przed narażeniem się na problemy związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z umowy ADR.

Doradca zatrudniony w przedsiębiorstwie dba również o to, aby transport towarów niebezpiecznych odbywał się w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Jego zadaniem jest też przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności firmy. Osoba podejmująca pracę na tym stanowisku powinna zatem doskonale znać wszystkie przepisy i procedury dotyczące przewozu.