Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Transport kontenerowy - wszystko co powinieneś wiedzieć

Transport kontenerowy
 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Najpopularniejszą obecnie formą transportu towarów jest transport morski. Około 70% wszystkich ładunków na świecie jest przewożonych drogą morską. Ładunki są przewożone w standardowych kontenerach 20-45 stopowych, a także w specjalnych kontenerach przeznaczonych do dostarczania ładunków ponadgabarytowych. Wygodne i niezawodne plomby kontenerowe, plomby zabezpieczające pozwalają na kontrolę bezpieczeństwa i zapewniają nienaruszalność ładunku przez cały okres transportu.

Do czego służą uszczelki do plombowania pojemników

Plomby kontenerowe, czyli plomby zabezpieczające są kupowane przez przedsiębiorstwa i firmy organizujące dostawy ładunków transportem drogowym, kolejowym i wodnym. Aby zoptymalizować proces i zwiększyć skuteczność kontroli bezpieczeństwa przewożonych przedmiotów, stosuje się różne rodzaje produktów uszczelniających. Różnią się one konstrukcją, materiałem, z którego są wykonane, oraz rodzajem zabezpieczanego bagażu. Pomimo różnorodności, każdy produkt jest zawsze opatrzony numerem kontrolnym lub inną niepowtarzalną cechą.

Najczęstsze błędy w morskim transporcie kontenerowym

Błędy, które pociągają za sobą nieuniknione koszty finansowe:

  • Dodatkowe koszty w portach wylotu/przylotu
  • Opóźniony zwrot kontenera do właściciela (demurrage)
  • Nieprawidłowa dokumentacja

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych błędów, które powstają w związku z transportem kontenerowym i powiedzmy, co należy zrobić, aby ich uniknąć, a tym samym uniknąć niepotrzebnych kosztów podczas organizowania transportu morskiego kontenerów.

Dodatkowe koszty w portach

Fracht morski jest najbardziej popularny ze względu na swoją wszechstronność i przystępną cenę. Istnieje jednak kilka czynników, które mogą zwiększyć koszty transportu — należy o nich wiedzieć, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Na ogół koszty te powstają, gdy transport jest zlecany w kraju pochodzenia na warunkach frachtu opłaconego z góry (CIF/CFS). Niski koszt dostawy pociąga za sobą szereg dodatkowych kosztów w porcie przeznaczenia, o których odbiorca czasami nawet nie wie, takich jak opłaty manipulacyjne w porcie przeznaczenia, opłaty dokumentowe, krótki czas na bezpłatne korzystanie z kontenera.

Opóźniony zwrot kontenera do armatora po dostawie (demurrage)

Wiele osób ma do czynienia z demurrage w transporcie kontenerowym. Demurrage (rodzaj odszkodowania) występuje po upływie okresu bezpłatnego użytkowania kontenera, przyznanego przez właściciela kontenera (linię żeglugową).

Opłaty za przestój są ustalane przez właściciela kontenera. W interesie właściciela kontenera leży, aby jego kontenery były eksploatowane, a nie stały bezczynnie, dlatego też ustalane są niewielkie okresy bezpłatnego użytkowania, chyba że złożono wniosek o ich przedłużenie.

Bardzo często zdarza się, że przesyłka skonteneryzowana "utknie" w urzędzie celnym lub w trakcie tranzytu. Jeśli przesyłka utknęła w porcie, naliczana jest jednocześnie nadmierna opłata za składowanie w terminalu i opłata przestojowa. Jeżeli ładunek opuścił port, nalicza się koszty przestoju.

Błędy w dokumentach

Pomimo tego, że wszędzie mówi się o konieczności odpowiedniego przygotowania dokumentacji do transportu towarów, błędy w rejestracji są powszechne. Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie błędów w dokumentacji jest powierzenie sprawy profesjonalistom z firmy spedycyjnej, którzy nie popełnią również żadnego z wymienionych wyżej błędów.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z plomby.biz