Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zmienia się wysokość składek OC po szkodzie?

ubezpieczenia OC
 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego skutkuje wypłatą odszkodowania dla osób poszkodowanych z Twojego OC. Ma to spory wpływ na wysokość składek za tę polisę w późniejszym okresie. OC. Od czego jest to zależne oraz w jaki sposób zmienia się wysokość składek? Sprawdź wszystkie szczegóły poniżej.

Kolizja a wysokość składek OC – najważniejsze informacje

W przypadku wystąpienia szkody drogowej towarzystwa ubezpieczeniowe są niejako zobligowane do zwiększenia wysokości stawki za polisę. Ta zmiana jest uzależniona przede wszystkim od ilości tego typu zdarzeń drogowych oraz od wieku samego kierowcy.

Przyjrzyjmy się najpierw kierującym pojazdami powyżej 25 roku życia. Średni koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi około 537 złotych. Jeżeli kierowca spowoduje jedno zdarzenie drogowe, wówczas cena składki ubezpieczenia wzrośnie o mniej więcej 53%. W takiej sytuacji będzie ona wynosić 820 złotych.

Natomiast jeśli kierujący będzie uznany za winnego powstania dwóch lub więcej kolizji, to cena wzrośnie o ponad 90% i osiągnie wartość ponad 1000 złotych. Trochę inaczej przedstawia się sytuacja kierowców młodocianych, czyli najczęściej w wieku od 18 do 26 lat. Jeżeli spowodują oni jedną szkodę drogową, to cena składki ubezpieczenia zostanie powiększona o 55%.

W wyniku wystąpienia dwóch lub więcej kolizji, wzrośnie ona o ponad 110%. Podane wartości stanowią oczywiście medianę cen OC na rynku ubezpieczeniowym. Wyraźny jest jednak wzrost cen na skutek wyrządzenia szkody drogowej. Doprowadzenie do kolizji lub wypadku może mieć duży wpływ na ceny polisy, które będziemy musieli opłacać przez najbliższy czas.

Czy można samodzielnie wyliczyć składkę OC po szkodzie?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście negatywna. Wyłącznie towarzystwa ubezpieczeniowe są uprawnione do obliczania składek za polisy komunikacyjne. Na jej wysokość nie ma wpływu jedynie liczba wyrządzonych przez kierowcę szkód.

Ubezpieczyciele bardzo często przyglądają się całej historii wykupywanych przez danego kierowcę polis. Jeżeli posiada on już spore doświadczenie za kierownicą i doprowadził do powstania pierwszej w swoim życiu kolizji, jest zazwyczaj łagodniej traktowany. Śledząc historię ubezpieczeniową, można również określać częstotliwość następowania po sobie szkód. Jeśli jest ich bardzo dużo w krótkim okresie, wówczas cena składki za OC może ulec sporemu wzrostowi.

Warto też zaznaczyć, że cena poszczególnych składek polisy jest uzależniona od wielkości powstałej szkody. Nie można bowiem stawiać na równi wgniecionego zderzaka w innym pojeździe z uszkodzoną całą przednią częścią auta. W takich sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej określają rozległość wyrządzonej szkody i także na tej podstawie określają późniejszą wysokość ceny OC. Jeżeli kierowca doprowadzi do powstania kolejnej szkody. wówczas zostaje zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka. Skutkuje to najczęściej wyższymi cenami za zakup ubezpieczenia.

Czy można ochronić się przed podwyżką ceny OC po szkodzie?

Mitem jest istnienie stałej stawki ubezpieczenia OC po wykupieniu tzw. ochrony zniżek. Jest to jedynie gwarancja zachowania danej zniżki po szkodzie. Jednakże w kolejnym roku obowiązywania umowy wysokość ulgi zostanie naliczona od innej stawki wyjściowej.

Wysokość składek OC po szkodzie. Podsumowanie

Na cenę ubezpieczenia mają wpływ zarówno ilość zdarzeń drogowych, których byliśmy sprawcami, jak również ich rozmiar. Pod uwagę brana jest również cała historia ubezpieczeniowa danego kierowcy. Pamiętaj jednak, że bezszkodowa jazda jest gwarantem nabywania nowych zniżek i możliwości wykorzystania ich podczas zakupu ubezpieczenia. Zapoznaj się z ofertą polis przygotowaną przez LINK4 i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl

Materiał powstał we współpracy z LINK4.