© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie licencje powinien posiadać kierowca taksówki?

przewozy pasażerskie taksówką
 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Zawód taksówkarza mogą wykonywać pełnoletnie osoby w różnym wieku, dysponujące prawem jazdy kategorii B. Nie są to jednak bynajmniej jedyne wymogi, które muszą spełnić kandydaci ubiegający się o stanowisko kierowcy taksówki. Niezależnie bowiem od tego, czy chcą oni pracować na własną rękę, czy też jako pracownicy korporacji, muszą posiadać specjalną licencję uprawniającą ich do wykonywania usług przewozowych. Dowiedz się więcej o tym dokumencie!

Licencja na taksówkę – co to takiego?

Dokument zezwalający na wykonywanie zawodu taksówkarza nosi nazwę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Taka licencja dotyczy przewożenia osób na terenie jednej gminy bądź kilku położonych w bliskiej odległości od siebie gmin (pod warunkiem jednak, że zawarły one ze sobą stosowną umowę). Osobną licencję wydaje się także na transport pasażerów w obrębie miasta stołecznego Warszawy. Uzyskanie dokumentu uprawniającego do świadczenia takich usług, jak przewozy pasażerskie taksówką, jest możliwe tylko w określonych okolicznościach. Przede wszystkim trzeba dysponować prawem do dysponowania pojazdów wykorzystywanych w transporcie. Osoby wykonujące zawód kierowcy taksówki muszą być pełnoletnie. Nie mogą mieć one żadnych przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy. Nie powinno również ciążyć na nich prawomocne orzeczenie dotyczące zakazu wykonywania wspomnianej profesji. Co istotne, taksówkarze muszą być osobami niekaranymi za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, a także obyczajności i wolności seksualnej.

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Wszystkie formalności związane z uzyskiwaniem licencji taxi załatwia się w urzędzie miasta bądź gminy właściwym dla terenu wykonywania usług przewozowych. Tam właśnie składa się stosowny wniosek. Do tego aktu trzeba koniecznie dołączyć różne dodatkowe dokumenty. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim zaświadczenie o przejściu wymaganych badań lekarskich oraz psychologicznych, aktualne zdjęcie, dowód rejestracyjny pojazdu, a także pisemne dowody stwierdzające niekaralność oraz spełnianie wymogu tzw. "dobrej reputacji". Trzeba również okazać urzędnikom ważne prawo jazdy kategorii B.

Właściciele takich firm, jak Adam Nowak EURO-TAXI, w celu uzyskania licencji muszą także złożyć oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (lub braku takich planów). Dokument wydawany jest w formie papierowej. To oznacza, że trzeba mieć go zawsze przy sobie w trakcie świadczenia usług przewozowych.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry