Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kurs na wózki widłowe, jak wygląda?

Kurs na wózki widłowe
 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Kursy na wózki widłowe zdecydowanie opłacą się w przypadku, chęci podjęcia pracy na terenie wielopowierzchniowych magazynów, podczas wykonywania prac załadunkowych i rozładunkowych w portach lub fabrykach. Najczęstszym materiałem transportowanym za pomocą wózka widłowego są uprzednio załadowane palety, potrafiące udźwignąć ciężar wynoszący nawet kilka ton. Zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba, chcąca pracować obsługując wózek widłowy, musi odbyć uprzednio odpowiednie kursy oraz szkolenia i posiadać ważną legitymację UDT, którą wystawia Urząd Dozoru Technicznego po uprzednio zdanym egzaminie państwowym oraz Książkę Operatora, która wystawiana jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe, jakie szkolenia wybrać?
  • Kurs na wózki widłowe, czy to droga inwestycja?
  • Czy warto uczyć się obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych?

Wózki jezdniowe podnośnikowe, jakie szkolenia wybrać?

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych ma pozwala zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne niezbędne przy użytkowaniu wózków jezdniowych. Każdy uczestnik szkolenia musi spełniać warunki ukończenia 18 roku życia oraz posiadać minimum podstawowe wykształcenie.

Aby dobrać odpowiedni kurs, należy uprzednio poznać specyfikę pracy, która określa jaki rodzaj wózka widłowego będzie najlepszy. Ze względu na różne rodzaje wózków na rynku można znaleźć kilka kursów pozwalających jeździć wózkiem widłowym. Obecnie używane wózki można podzielić na rodzaje napędów: spalinowe, gazowe oraz elektryczne. Wózki napędzane gazem LPG niosą za sobą konieczność wymiany butli, dlatego kurs obejmuje również uprawnienia do jej montażu.

Istotne również są funkcje, jakie mogą pełnić, dlatego wybrać można wózki boczne, gdzie ładunek znajduje się po jednej ze stron maszyny, a operator wózka widłowego siedzi z boku. Wózki widłowe do pracy w terenie, wózki widłowe ze zróżnicowanym wysięgnikiem, sterowane zdalnie oraz takie, gdzie operatorzy wózków widłowych podnoszą się wraz z załadunkiem. 

Kurs na wózki widłowe, czy to droga inwestycja?

Ile kosztuje kurs na wózki widłowe? Ze względu na zróżnicowane rodzaje kursów obsługi wózków jezdniowych, cena najczęściej podawana jest indywidualnie, więc warto skontaktować się z placówką oferującą szkolenia drogą mailową lub telefoniczną. Cena kursu bez dodatkowych uprawnień pozwalająca obsługiwać wózek widłowy w tzw. kategorii II WJO to koszt rzędu 690,00 zł. Obejmuje on naukę wymiany butli gazowej. W cenę wliczony jest egzamin wewnętrzny, który gwarantuje stosowne uprawnienia dokumentujące ukończenie kursu. Posiadanie stosownych zaświadczeń umożliwia podjąć stabilną pracę jako operator wózka widłowego na terenie całego kraju. 

Program szkolenia obejmuje zasady oraz warunki prawidłowej higieny pracy, budowę oraz zastosowanie wózków widłowych, omówienie kwalifikacji wymaganych do pojęcia pracy na budowie, w hurtowniach oraz dużych zakładach. Odpowiada na pytania dotyczące podstawowych zasad BHP. Składa się z części teoretycznej i części praktycznej, która przeprowadzana jest z instruktorem indywidualnie. Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe pomocne przy zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

Czy warto uczyć się obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych?

Nauczyć się prowadzić wózki widłowe oraz operować nimi może każdy, kto zda egzamin UDT. Należy jednak pamiętać, że jest to zawód wymagający dużego skupienia, opanowania i koordynacji, ponieważ na operatorze skupia się spora odpowiedzialność za przewożony towar oraz pozostałych pracowników znajdujących się w pobliżu miejsca rozładunku i załadunku. Ze względu na konieczność transportu towaru, operator zmuszony jest zachować maksymalną ostrożność oraz zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania prac, zmniejszając przy tym do minimum ryzyko powstania strat oraz szkód wynikających z załadunku lub rozładunku.

Zgodnie z raportami, jakie są dostępne, zarobki operatora wózka widłowego wynoszą średnio 3600,00 zł brutto. Ze względu na to, że jest to średnia wyciągnięta z pensji operatorów pracujących w różnych miejscach, operator wózka widłowego zarobki, jakie otrzymuje, mogą być nieco niższe lub wyższe w zależności od miejsca i charakteru wykonywanych czynności. 

Przy znacząco zwieszonych kwalifikacjach, w tym obsłudze pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych zarobki mogą zwiększyć się do ponad 4130,00 zł brutto. Oprócz uprawnień i charakteru pracy wpływ na pensje ma staż pracy, wielkość przedsiębiorstwa, a także województwa, w którym znajduje się placówka.

Chcąc wykonywać zawód poza granicami kraju, warto wybrać państwa respektujące przepisy Unii Europejskiej, albowiem zarobki mogą tam sięgać nawet 5 tysięcy euro w skali miesiąca, nie jest to oczywiście standardowa stawka, na jej wysokość wpływ ma podobnie jak w Polsce doświadczenie, umiejętności oraz wykształcenie. Znacznie częściej będzie można spotkać się z kwotą w wysokości 4 tysięcy euro, jednak stawki są mimo wszystko wyższe niż w rodzimym kraju.