© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak długo ukraińskie prawo jazdy jest honorowane w Polsce?

ukraińskie prawo jazdy ważność
 |  Redakcja  |  Transport i motoryzacja

Obywatele Ukrainy coraz częściej przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, a co za tym idzie, w skuteczny sposób wypełniają braki kadrowe oraz przyczyniają się do rozwoju nie tylko firm, ale całej polskiej gospodarki. Niemniej jednak, aby podjąć legalną pracę, konieczne jest posiadanie odpowiednich i ważnych dokumentów umożliwiających zatrudnienie w konkretnych branżach. Dowiedz się, jak długo prawo jazdy z Ukrainy honorowane jest w Polsce.

Jak długo ukraińskie prawo jazdy jest ważne w Polsce?

Osoby z Ukrainy bez problemu mogą jeździć po Polsce, legitymując się ukraińskim prawem jazdy wyłącznie w sytuacjach, w których wjeżdżają na teren Polski na krótki pobyt, między innymi w celach turystycznych. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy obywatel Ukrainy przebywa w kraju powyżej 185 dni oraz zamelduje się na pobyt czasowy lub stały. W takim przypadku konieczna będzie wymiana dokumentu w ciągu 6 miesięcy od przekroczenia polskiej granicy.

Nie ulega wątpliwości, że obywatele Ukrainy bardzo często zatrudniani są w polskiej branży transportowej, dlatego też, jeśli Ukrainiec planuje przyjechać do Polski w celach zarobkowych, powinien rozważyć wymianę prawa jazdy od razu po przyjeździe. Z tego powodu decydując się na zatrudnienie obcokrajowców, warto skorzystać z ofert agencji pracowników, które oprócz rekrutacji, pomagają także w dopełnieniu wszelkich formalności niezbędnych do legalnego zatrudnienia. Dzięki temu pracodawca będzie mieć stuprocentową pewność, że zatrudniony pracownik posiada ważne i honorowane dokumenty uprawniające go do świadczenia usług transportowych.

Jak wymienić ukraińskie prawo jazdy?

Decydując się na wymianę ukraińskiego prawa jazdy, przede wszystkim należy rozpocząć całą procedurę odpowiednio wcześnie, ponieważ oczekiwanie na dokument może trwać nawet do kilku tygodni. - "Aby wymienić prawo jazdy, trzeba udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu. Może to być zarówno urząd miasta, powiatowy, jak i dzielnicy. W urzędzie należy złożyć odpowiedni wniosek o wymianę dokumentu wraz z aktualnym zdjęciem, dowodem osobistym lub paszportem, kartą pobytu, a także kserokopią zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski". - wyjaśnia specjalista z PD Solidbud agencji pracowników z Ukrainy.

Po dostarczeniu wniosku konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 100,50 zł w urzędzie oraz 113 zł w Konsulacie Ukrainy w celu weryfikacji legalności dokumentu. Ostatnim etapem procedury wymiany prawa jazdy jest potwierdzenie ze strony rządu ukraińskiego, w którego momencie otrzymania, rząd polski może wydać obywatelowi Ukrainy legalny dokument uprawniający go do prowadzenia pojazdów na terenie Polski.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry