© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie wymogi formalne powinno spełniać zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu?

złomowaniu auta
 |  Redakcja  |  Transport i motoryzacja

Złomowanie pojazdu bywa niezbędne wówczas, gdy jest on w bardzo złym stanie technicznym. Chodzi o sytuacje, w których auto nie jest już zdatne do jazdy, bądź gdy koszty jego naprawy czy też utrzymania są na tyle wysokie, że jest to nieopłacalne. Przed skorzystaniem z tego rozwiązania należy sprawdzić, czy w wybranym punkcie ta usługa jest wykonywana legalnie. Potwierdzeniem tego jest zaświadczenie. Zobacz, jakie wymogi formalne musi spełniać.

Złomowanie pojazdu – kiedy jest najczęściej wykonywane?

Złomowanie pojazdu jest najczęściej wykonywane w sytuacji, gdy brał on udział w wypadku drogowym, a powstałe uszkodzenia były podstawą do stwierdzenia szkody całkowitej. Z opcji tej korzystają również właściciele aut jeżdżących, ale będących w złym stanie technicznym – takich, które nie nadają się do bezpiecznego użytkowania na drodze. Często okazuje się, że usługa ta jest jedynym rozwiązaniem na pozbycie się starego pojazdu. Dzięki złomowaniu auta właściciel nie musi martwić się jego sprzedażą czy też koniecznością usunięcia wszelkich usterek przed wykonaniem badania technicznego.

Po wykonaniu złomowania firma unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne. Kierowca powinien pamiętać również o zaświadczeniu – każdy musi otrzymać ten dokument. Potwierdza on, że usługa została zrealizowana. Na jego podstawie właściciel musi obowiązkowo złożyć w wydziale komunikacji wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Należy pamiętać, że na dokonanie wspomnianego zgłoszenia ma 30 dni.

Jakie wymogi formalne powinno spełniać zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu?

Złomowanie pojazdu, pomimo iż nie jest kłopotliwe, nakłada na właściciela samochodu obowiązek dopełnienia określonych formalności. Szczegółowe zadania do wykonania zostały określone w Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego, nie jest możliwe przeprowadzanie demontażu auta w punktach bez uprawnień. Nielegalne zezłomowanie pojazdu może zakończyć się nałożeniem na właściciela kary w wysokości nawet 300 tysięcy złotych – wyjaśnia ekspert z firmy Skup Samochodów Za Gotówkę Mateusz Caban. Do prowadzenia działalności w tym zakresie konieczne jest uzyskanie zezwolenia od marszałka województwa.

Tylko uprawnione jednostki mogą przeprowadzić wspomniane czynności i potwierdzić ich wykonanie poprzez wydanie zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu. W dokumencie tym, poza danymi właściciela i pojazdu, powinna się znaleźć klauzula – oświadczenie o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, tablic rejestracyjnych i karty pojazdu. Zaświadczenie obowiązkowo musi zostać sporządzone w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej strony – właściciela pojazdu, firmy złomującej i wydziału komunikacji.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry