© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Firma spedycyjna - czym jest i jakie oferuje usługi?

Firma spedycyjna
 |  Redakcja  |  Transport i motoryzacja

Wraz ze wzrostem znaczenia procesu globalizacji, firmy spedycyjne zyskują coraz większą popularność. Wiele osób jednak wciąż błędnie utożsamia je z firmami transportowymi.

Firma spedycyjna - definicja 

Aby móc w pełni zdefiniować firmę spedycyjną oraz jej znaczenie dla rozwoju logistyki na danym obszarze, należy najpierw przedstawić definicję transportu.

Transportem definiuje się przewóz ludzi, bądź ładunków, przy wykorzystaniu danych środków transportu.

Z kolei spedycja jest profesjonalnym organizowaniem przewozu ładunków i organizowaniem logistycznym czynności mających na celu wykonywanie niektórych lub wszystkich związanych z tym czynności. Tym samym spedycja stanowi jeden z działów transportu. 

Czym różni się firma transportowa od spedycyjnej?

Wiele osób myli firmę spedycyjną z transportową, traktując je jak tożsame przedsiębiorstwa. Firmy mają kilka punktów wspólnych, jednakże również wiele je odróżnia.

Firmy spedycyjne oraz transportowe zajmują się szeroko pojętym transportem towarów na zlecenie klienta zewnętrznego. Oba przedsiębiorstwa operują w różnych gałęziach transportu, jednakże mogą się specjalizować w danym rodzaju. 

Do różnic należy zaliczyć przede wszystkim własność floty. Firmy transportowe posługują się własną flotą, natomiast spedycyjne zazwyczaj używają cudzej.

Dział spedycji zajmuje się całym procesem transportu, natomiast dział transportu wyłącznie za przewóz. Warto również podkreślić zależność, że transport może działać niezależnie od spedycji, natomiast spedycja nie może działać bez działu transportu.

Więcej o specyfice oferty firmy spedycyjnej znaleźć można tutaj: https://www.mw-spedition.com/firma-spedycyjna/, czyli na stronie firmy M&W Spedition.

Czym zajmuje się spedytor? 

Spedytor jest osobą odpowiedzialną za wysyłanie bądź odbieranie przesyłek z danego transportu. Tym samym spedytorzy często korzystają z usług danego przewoźnika.

To bardzo odpowiedzialny zawód, który wymaga dobrej znajomości języków obcych oraz zdolności analitycznych. Osoba z wykształceniem wyższym może koordynować prace transportowe w biurze przedsiębiorstwa.

Wśród najpopularniejszych funkcji, które wykonuje pracownik, należy zaliczyć:

  1. bieżącą obsługę zleceniodawców oraz aktywne pozyskiwanie nowych kontrahentów w dziale sprzedaży,
  2. koordynowanie transportu dla danego przedsiębiorstwa oraz dobór optymalnego środka transportu,
  3. zarządzanie łańcuchem dostaw na rynku krajowym bądź zagranicznym, 
  4. monitorowanie wykonywanych zleceń oraz przestrzeganie terminowości wykonywanych prac, 
  5. bezpośrednią pracę z kontrahentami polegającą na negocjowaniu warunków transportu oraz stawek.   

Spedycja krajowa - efektywny przewóz na terenie jednego państwa 

Spedycja krajowa funkcjonuje w obrębie jednego państwa i ma najczęściej za zadanie bezpośrednie przewiezienie danych towarów. Działalność gospodarcza opiera się o organizowanie przewozu ładunków podmiotu gospodarczego, który może mieć formę prawną lub fizyczną.

Spedycja krajowa dąży do zminimalizowania kosztów na ściśle określonym obszarze przy zachowaniu podobnej jakości usług. 

Spedycja krajowa to rosnąca gałąź sektora usług. Związany z nią jest proces umiędzynarodowienia danego państwa. 

Spedycja międzynarodowa - wykorzystanie transportu intermodalnego 

Spedycja międzynarodowa funkcjonuje w obrębie kilku państw bądź regionów geograficznych. Wiąże się z eksportem i importem towarów. 

Spedycja międzynarodowa dzieli się najczęściej na dwie główne podkategorie:

  1. spedycja gałęziowa, która opiera się na wykorzystaniu wyłącznie jednego środka transportu do wykonania całego zlecenia,
  2. spedycja intermodalna opierająca się na wykorzystaniu kilku środków transportu na danej trasie w określonym czasie. 

Kryteria spedycji - transport lądowy, powietrzny oraz morski 

Spedycja mieszana zajmuje się nie tylko wykonywaniem czynności przemieszczania, ale również dodatkowymi usługami.

Natomiast w polu zainteresowania spedycji czystej znajduje się wyłącznie koordynowanie czynności związanych z przemieszczaniem się towarów.

Do tych celów należy przede wszystkim dopasować odpowiedni środek transportu. Wśród ogólnodostępnych znajdują się:

  1. transport lądowy, który dzieli się na samochodowy, bądź kolejowy. Jeden z najtańszych i najpopularniejszych w całej Europie. 
  2. transport powietrzny wykorzystujący samoloty i działający zgodnie z zasadą door to door. Służy przeważnie do przewozu ekskluzywnych dóbr materialnych i ważnej korespondencji. 
  3. transport morski, który jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów spedycji, gdyż wymaga odpowiednich umów z portami oraz flotami transportowymi. Również funkcjonuje zgodnie z zasadą door to door.

Spedycja to ważny dział w gospodarce każdego kraju. Rosnąca popularność przedsiębiorstw wiąże się ze zniesieniem barier transportowych oraz z postępującym procesem globalizacji, który dotyczy szczególnie krajów azjatyckich.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry