© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Sprawdź, jak uzyskać najlepsze ubezpieczenie AC we Wrocławiu

ubezpieczenia AC
 |  Redakcja  |  Transport i motoryzacja

Autocasco (AC) należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych a zawarcie umowy zależy tylko od woli właściciela pojazdu. Ubezpieczenie AC chroni są pojazdy zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Każdy pojazd obligatoryjnie należy ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej (OC), natomiast ubezpieczenie autocasco (AC) jest polisą dobrowolną, która dodatkowo chroni kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych z własnej winy w pojeździe lub w innym mieniu. Polisa AC przede wszystkim gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia samochodu i powstania szkody częściowej lub całkowitej z winy własnej ubezpieczonego kierowcy. Zakres ubezpieczenia i wysokość sum gwarancyjnych ubezpieczyciel może kształtować dowolnie.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia AC?

Podstawowym celem dobrowolnego ubezpieczenia AC jest możliwie pełna ochrona przed ponoszeniem konsekwencji finansowych szkód spowodowanych z własnej winy. Najczęściej polisa autocasco obejmuje również wypłatę odszkodowania w przypadku: kradzieży pojazdu, działania sił natury jak na przykład zalanie, spalenie, pojazdu itp., uszkodzenia pojazdu w wyniku aktów wandalizmu i innych działań nieznanych osób trzecich. Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają zakres ochrony tak, aby jak najlepiej dopasować go do oczekiwań i indywidualnych potrzeb klientów. Przed wykupieniem ubezpieczenia AC należy sprawdzić zakres ochrony i negocjować warunki. Warto skorzystać w wyborze autocasco z porady doświadczonego doradcy ubezpieczeniowego, który spośród ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych potrafi wybrać polisę najlepiej spełniającą indywidualne potrzeby klienta. Podobne pakiety świadczeń z ubezpieczenia AC najczęściej maja w poszczególnych towarzystwach zupełnie inną cenę, dlatego fachowa pomoc przy zawieraniu umowy jest niezbędna. 

Co wpływa na cenę ubezpieczenia AC?

Nie zawsze najtańszy produkt jest najlepszy. Najlepsze autocasco powinno spełniać nasze oczekiwania odnośnie zakresu ochrony i wysokości rekompensaty wypłacanej w przypadku zaistnienia szkody, przy niewygórowanej cenie polisy. Na kształtowanie cen w regionie ma wpływ bardzo wiele składowych. Cena AC zależy głównie od kryteriów związanych z pojazdem, kierowcą i zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wiek kierowcy, jego doświadczenie, miejsce zamieszkania oraz udokumentowaną historię ubezpieczenia.  Bardzo ważna jest bezszkodowa historia w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej z kilku ostatnich lat pozwalająca obniżyć składkę ubezpieczeniową nawet o 60 proc. Na cenę AC ma wpływ zakres ubezpieczenia jaki wybierze klient, sposób likwidacji szkody, wysokość udziału własnego w szkodzie, zastosowanie lub zniesienie amortyzacji części pojazdu itd.

Jak uzyskać satysfakcjonujące ubezpieczenie AC we Wrocławiu?

Współczynnik wypadkowości w stolicy Dolnego Śląska jest wysoki i wynosi 19,8, co plasuje ją na 75 pozycji wśród 85 polskich miast. Ma to bezpośredni wpływ na wysokość stawek ustalanych przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Żeby przebić się przez gąszcz ofert ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC i NNW i uzyskać najlepsze warunki warto skorzystać z pomocy Multiagencji ubezpieczeniowej takiej jak Eurofinance Oddział we Wrocławiu na Bulwarze Dedala 5a. Pomoc i wiedza z zakresu ubezpieczeń, doświadczonych doradców z pewnością ułatwi wybór najlepszej polisy AC. Zobacz: Eurofinance - ubezpieczenia Wrocław

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry