Faktoring w branży transportowej

07 lipiec 2020

Branża TSL jest jedną z głównych gałęzi polskiej gospodarki, prężnie rozwijającą się i wytwarzającą spory procent PKB. Według ostatniego pełnego raportu Głównego Urzędu Statystycznego (za 2017 rok) dotyczącego PKB, sektor „transport i gospodarka magazynowa” wypracował 5,8% Produktu Krajowego Brutto, co stanowiło sumę ponad 115 mld zł. Polscy przewoźnicy w 2018 roku zrealizowali ponad jedną piątą międzynarodowych przewozów drogowych w Unii Europejskiej, będąc od 2012 roku nieprzerwanie na pierwszym miejscu pod względem liczby przewiezionych ton ładunków w transporcie międzynarodowym.

Specyfika działania branży transportowej

Z czym borykają się krajowi przewoźnicy? W branży transportowej działa znaczna ilość niewielkich firm zatrudniających zaledwie kilku pracowników. Ich flotę pojazdów stanowią przeważnie 2 – 4 ciężarówki. Na rynku mają dużą konkurencję – walczą więc cenami, pozostawiając sobie małą marżę, doładunkami frachtów, a także terminami płatności. Standardowym terminem spłaty faktury w branży transportowej jest okres 60 dni, a często występuje nawet okres 90 dni.Dodatkowo, jak w innych branżach, występują tutaj opóźnienia w płatnościach. Krajowy Rejestr Długów szacuje średni czas zatorów płatniczych w branży TSL na ponad 3 miesiące. W tej sytuacji niejeden przewoźnik może mieć problemy z regulowaniem na bieżąco swoich zobowiązań, ponieważ bardzo długo musi czekać, aż spłyną zarobione środki finansowe. Przedsiębiorstwa te borykają się także z innymi problemami: wysokimi i niestabilnymi cenami paliwa czy rosnącymi opłatami drogowymi.

Faktoring w transporcie

W tej niełatwej sytuacji firmy transportowe mogą skorzystać z usług faktoringu polegających na bieżącym finansowaniu faktur. Pozwala to bowiem na utrzymanie płynności finansowej firmy, a także daje inne wymierne korzyści. Jak wygląda to w praktyce?
Przewoźnik po wykonaniu frachtu wystawia swojemu klientowi fakturę z odroczonym terminem płatności, po czym sprzedaje tę fakturę firmie faktoringowej, a ta wypłaca przewoźnikowi (w tej umowie będzie on nazwany faktorantem) zaliczkę w wysokości 80–90% kwoty brutto należności. Pozostała część trafia na konto przewoźnika po uregulowaniu płatności przez jego klienta na konto faktora. Z tej drugiej części faktor potrąca należność za swoje usługi ustaloną w zawartej z przewoźnikiem umowie. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca uzyskuje swoje należności bardzo szybko, nie musi czekać na pieniądze do czasu, gdy miną odległe terminy płatności wystawionych faktur.

Istnieje kilka rodzajów faktoringu – usługa może być realizowana w formie pełnej – wtedy ryzyko niewypłacalności płatnika faktury ponosi faktor. Ten wariant faktoringu jest zalecany, gdy przewoźnik ma wielu nowych kontrahentów i/lub nie ma pewności co do ich rzetelności.

Jeśli firma transportowa współpracuje głównie ze sprawdzonymi klientami, dobrym rozwiązaniem powinno być skorzystanie z faktoringu z regresem (niepełnego), w którym ryzyko niewypłacalności płatników jest bardzo niewielkie. Pozostaje ono jednak wówczas po stronie przewoźnika.
W wielu firmach sektora transportowego znaczny procent transakcji finalizują faktury wystawiane kontrahentom zagranicznym. Ma do nich zastosowanie faktoring eksportowy – w wariancie pełnym lub niepełnym. Do zadań firmy faktoringowej należy również weryfikacja potencjalnych kontrahentów z zagranicy. Korzystając z faktoringu eksportowego, przedsiębiorstwo może zachować płynność finansową, a przy pełnym faktoringu, w przypadku problemów z wypłacalnością kontrahenta faktorant może liczyć na pomoc faktora w odzyskaniu należności.

Finansowanie w transporcie. Faktoring czy kredyt?

Skorzystanie z usług faktoringowych niesie ze sobą wiele korzyści. Ta opcja finansowania firmy ma zalety, które wskazują na jej przewagę nad innymi opcjami, jak np. kredyty bankowe.
Zawarcie umowy na usługi faktora nie wymaga tylu formalności ani czasu, co uzyskanie kredytu. Oprócz błyskawicznego uzyskania środków finansowych przewoźnik może liczyć na wsparcie ze strony firmy factoringowej w postaci dodatkowych usług: sprawdzenia wiarygodności swoich kontrahentów, monitorowania ich płatności, prowadzenia windykacji niezapłaconych należności (w faktoringu pełnym), przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Uzyskane wcześniej należności przedsiębiorca może wydać na dowolny cel. Oprócz tego korzystanie z faktoringu nie ma wpływu na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.
Na korzyść działa też fakt, że mając bieżącą płynność finansową, firma może u swoich dostawców towarów i usług skorzystać z rabatów za szybszą płatność, np. za paliwo czy serwis pojazdów.

Podsumowując, dzięki faktoringowi również firmy z branży o zwyczajowo długich terminach płatności, mające kontrahentów w kraju i zagranicą, mogą z powodzeniem utrzymać płynność finansową, mieć na bieżąco środki na swoje funkcjonowanie, a także wsparcie w dążeniu do bezpiecznej współpracy na nieznanych rynkach.

Artykuł powstał przy współpracy z AOW Faktoring S.A.

 

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt