Od kilku lat każda firma transportowa, która świadczy rozbudowane usługi transportowe, aby móc jak najefektywniej zarządzać flotą, stosuje zaawansowane technologie, które usprawniają monitoring transportu i zwiększają optymalizację kosztów. Okazuje się, że często za jej pomocą można wyeliminować drobne koszty, które po zsumowaniu dają obraz poważnych wydatków dla firmy.

Co składa się na pojęcie telematyki w transporcie?

Samo słowo powstało poprzez połączenie wyrazów telekomunikacja i informatyka, a obecnie odnosi się do wielu sekcji gospodarki, jak choćby budownictwo, finanse oraz transport. Telematyka transportu dotyczy przemieszczania się ludzi i ładunków przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu i umożliwia wpływanie na przebieg przemieszczania przedmiotów transportu w celu zwiększenia wydajności przewozów i poprawy bezpieczeństwa, czyli lepszego planowania transportu. Ważne też jest, że poprzez takie jej oddziaływanie wykazać można jej znaczący wpływ na zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko. Całość, wraz z logistyką i spedycją, zamknąć można w ogólnym pojęciu inteligentnego transportu. Opracowania naukowe dotyczące telematyki ukazują się już od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, a wiele artykułów pojawia się nie tylko w branżowej prasie i serwisach, ale też w publikacjach takich potentatów, jak znany Business Insider.

Telematyka w praktyce

Efektywnemu zarządzaniu flotą sprzyja obecny rozwój technologii – tak komunikacyjnych, jak i satelitarnych. Za pomocą odpowiedniego sprzętu i oprogramowania namierzanie sprzętu jest w tej chwili niezwykle proste. Widoczne jest to w stosowanych rozwiązaniach, takich jak Verizon Connect, które pozwalają na śledzenie i monitorowanie floty nie tylko stacjonarnie, ale i na aplikacjach mobilnych. Zwykle system składa się z modułu montowanego w pojeździe, nadajnika GPS oraz urządzenia monitorującego proces przewozu. Za pomocą tak skonstruowanego systemu możliwy jest monitoring samochodu w czasie rzeczywistym, kontrola trasy, stylu jazdy kierowcy czy korków na trasie. Całość pozwala na redukcję kosztów paliwa nawet o 20%. Jeżeli wziąć pod uwagę, że na rynku europejskim polskie firmy przewozowe mają udział w granicach 25%, to mówimy tu o niebagatelnych ilościach paliw, których oszczędność przełoży się nie tylko na finanse firmy, ale i na poprawę jakości środowiska. Oprócz cięcia kosztów transportu telematyka wpływa znacząco na sprawność w metodach zarządzania flotą. Przyszłość związana jest z odejściem od dziesiątków segregatorów zalegających na półkach i przejście na systemy pozwalające ograniczyć liczbę godzin potrzebną na sprawne regulowanie transportu w firmie, czasu załadunku oraz czasu i rozliczenia pracy kierowców.

Zarządzanie firmą z wykorzystaniem możliwości nowoczesnych technologii to obecnie nie tylko pogoń za nowinkami technicznymi i awangarda w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale konieczność czasów. Tylko sprawnie zorganizowana logistyka i spedycja w połączeniu z telematyką są w stanie skutecznie wspomóc firmy w walce z konkurencją. Za tymi potrzebami podąża rynek usług, w którym znajdziemy gotowe rozwiązania – tak techniczne, jak i softwarowe, które zaowocują znacznymi korzyściami dla każdej firmy transportowej.