Telematyka codziennym narzędziem zaawansowanego zarządzania flotą

Telematyka

Od kilku lat każda firma transportowa, która świadczy rozbudowane usługi transportowe, aby móc jak najefektywniej zarządzać flotą, stosuje zaawansowane technologie, które usprawniają monitoring transportu i zwiększają optymalizację kosztów. Okazuje się, że często za jej pomocą można wyeliminować drobne koszty, które po zsumowaniu dają obraz poważnych wydatków dla firmy.

Co składa się na pojęcie telematyki w transporcie?

Samo słowo powstało poprzez połączenie wyrazów telekomunikacja i informatyka, a obecnie odnosi się do wielu sekcji gospodarki, jak choćby budownictwo, finanse oraz transport. Telematyka transportu dotyczy przemieszczania się ludzi i ładunków przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu i umożliwia wpływanie na przebieg przemieszczania przedmiotów transportu w celu zwiększenia wydajności przewozów i poprawy bezpieczeństwa, czyli lepszego planowania transportu. Ważne też jest, że poprzez takie jej oddziaływanie wykazać można jej znaczący wpływ na zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko. Całość, wraz z logistyką i spedycją, zamknąć można w ogólnym pojęciu inteligentnego transportu. Opracowania naukowe dotyczące telematyki ukazują się już od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, a wiele artykułów pojawia się nie tylko w branżowej prasie i serwisach, ale też w publikacjach takich potentatów, jak znany Business Insider.

Telematyka w praktyce

Efektywnemu zarządzaniu flotą sprzyja obecny rozwój technologii – tak komunikacyjnych, jak i satelitarnych. Za pomocą odpowiedniego sprzętu i oprogramowania namierzanie sprzętu jest w tej chwili niezwykle proste. Widoczne jest to w stosowanych rozwiązaniach, takich jak Verizon Connect, które pozwalają na śledzenie i monitorowanie floty nie tylko stacjonarnie, ale i na aplikacjach mobilnych. Zwykle system składa się z modułu montowanego w pojeździe, nadajnika GPS oraz urządzenia monitorującego proces przewozu. Za pomocą tak skonstruowanego systemu możliwy jest monitoring samochodu w czasie rzeczywistym, kontrola trasy, stylu jazdy kierowcy czy korków na trasie. Całość pozwala na redukcję kosztów paliwa nawet o 20%. Jeżeli wziąć pod uwagę, że na rynku europejskim polskie firmy przewozowe mają udział w granicach 25%, to mówimy tu o niebagatelnych ilościach paliw, których oszczędność przełoży się nie tylko na finanse firmy, ale i na poprawę jakości środowiska. Oprócz cięcia kosztów transportu telematyka wpływa znacząco na sprawność w metodach zarządzania flotą. Przyszłość związana jest z odejściem od dziesiątków segregatorów zalegających na półkach i przejście na systemy pozwalające ograniczyć liczbę godzin potrzebną na sprawne regulowanie transportu w firmie, czasu załadunku oraz czasu i rozliczenia pracy kierowców.

Zarządzanie firmą z wykorzystaniem możliwości nowoczesnych technologii to obecnie nie tylko pogoń za nowinkami technicznymi i awangarda w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale konieczność czasów. Tylko sprawnie zorganizowana logistyka i spedycja w połączeniu z telematyką są w stanie skutecznie wspomóc firmy w walce z konkurencją. Za tymi potrzebami podąża rynek usług, w którym znajdziemy gotowe rozwiązania – tak techniczne, jak i softwarowe, które zaowocują znacznymi korzyściami dla każdej firmy transportowej.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Positive SSL