© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Faktoring dla transportu w praktyce

 |  Redakcja  |  Transport i motoryzacja

Firmy faktoringowe zajmują się finansowaniem różnych sektorów np. eksportu, hurtowni, produkcji, przetwórstwa, hurtowni, budownictwa, rolnictwa oraz transportu. Oferty dopasowane są do specyfiki branży i odpowiadają potrzebom przedsiębiorców.

Rozpoczęcie współpracy z faktorem
Warunki finansowania, sposób złożenia wniosku oraz czas oczekiwania na przyznanie finansowania, zależą od firmy faktoringowej. Np. Bibby Financial decyzję o przyznaniu finansowania udziela do 7 dni od złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Przedsiębiorca może liczyć na pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów finansowych i rejestrowych firmy oraz wniosku. Do 7 dni od złożenia kompletu dokumentów przed przedsiębiorcę, faktor jest gotowy na podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy. Co ważne, już po podpisaniu umowy faktor przejmuje wszystkie nieopłacone i przeterminowane faktury wystawione na kontrahentów, którzy zostali objęci faktoringiem. Przedsiębiorca od razu zyskuje przypływ gotówki i może wykorzystać pieniądze na dowolny cel. Klient otrzymuje dedykowanego opiekuna, doświadczonego w branży transportowej, który objaśnia sposób przesyłania faktur, korzystanie z systemu obsługi on line, księgowanie finansowania z faktoringu.

Przedsiębiorca świadczy usługi, dostarcza towar do kontrahenta i przesyła kopię faktury do faktora. Po zaksięgowaniu faktury, firma faktoringowa wypłaca do 90% jej wartości (procent ustalony jest w umowie) w ciągu 24 h na konto przedsiębiorcy. Następnie kontrahent płaci za wykonaną usługę faktorowi, a on przelewa pozostałą kwotę przedsiębiorcy.

Co obejmuje faktoring dla transportu?
Faktoring dla transportu jest w pełni dopasowany do specyfiki branży. Z przedsiębiorcą współpracuje zespół wyspecjalizowany w obsłudze firm transportowych, który doskonale rozumie potrzeby tego sektora.

Faktor finansuje 80-90% kwot należnych klientowi od odbiorców zagranicznych, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel. Rozlicza spłaty, przypomina o płatnościach oraz egzekwuje zapłaty. Co więcej, faktor może przejąć 90 – 100% ryzyka nieotrzymania zapłaty od odbiorcy zagranicznego.

Co zyskuje przedsiębiorca?
Z faktoringu dla transportu mogą skorzystać przewoźnicy krajowi i międzynarodowi, spedytorzy. Klient szybko otrzymuje pieniądze za wykonany fracht. Firma zyskuje płynność finansową, może rozwijać się i sukcesywnie zwiększać swoją flotę. Przedsiębiorca może wykorzystać otrzymane pieniądze na terminową spłatę zobowiązań np. leasingów, należności publicznoprawnych (ZUS, US). Warto pamiętać, że szybsza spłata zobowiązań często przynosi korzyści w postaci upustów od kontrahentów.

Zaletą faktoringu jest przejście ryzyka niezapłacenia faktur na faktora. Firma jest zabezpieczona przed niewypłacalnością kontrahentów (w przypadku faktoringu pełnego lub bez regresu). Takie rozwiązanie świetnie się sprawdza w przypadku podjęcia współpracy z nowym kontrahentem. Przedsiębiorca nie musi obawiać się czy dostanie zapłatę w terminie od nowego partnera biznesowego, ponieważ faktor przejmuje to ryzyko. Oprócz finansowania faktur, przedsiębiorca może liczyć na wsparcie prawne. Firma faktoringowa posiada doświadczenie w prowadzeniu kont dłużników i egzekwowaniu należności. Przed podjęciem współpracy, weryfikuje wiarygodność odbiorców. Dzięki czemu faktor oraz firma mogą wyeliminować niesolidnych, niewypłacalnych kontrahentów. Jest to ogromna zaleta dla przedsiębiorcy, ponieważ nie naraża swojej działalności na straty i współpracuje z rzetelnymi odbiorcami. Dla branży transportowej bardzo ważna jest również obsługa transakcji eksportowych. Firmy faktoringowe pomagają przedsiębiorcy we współpracy z zagranicznymi firmami i obniżają ryzyko współpracy międzynarodowej.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry