Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Wypowiedzenie umowy OC – poznaj najczęstsze problemy

 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Polisa OC to obowiązkowe ubezpieczenie, do wykupienia którego zobligowani są właściciele zarejestrowanych pojazdów. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których istnieje możliwość wypowiedzenia umowy OC. Ta pozornie prosta czynność przysparza kierowcom wielu problemów. Poznaj najczęstsze z nich.

Problem 1. Chęć odstąpienia od umowy OC, gdy jej wypowiedzenie jest niemożliwe
Rynek obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych zmienia się w dynamicznym tempie. Podpisana umowa za kilka miesięcy może okazać się niekorzystna w porównaniu z konkurencyjną ofertą. Część kierowców próbuje zrezygnować z aktualnej polisy, ale nie jest to możliwe.

Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe tylko w kilku konkretnych przypadkach. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy:

- doszło do zdublowania polisy - została ona przedłużona automatycznie po jej wygaśnięciu, a właściciel pojazdu po kilku dniach wykupił ubezpieczenie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym;
- zakupiony pojazd z rynku wtórnego posiada już ubezpieczenie obowiązkowe, a nowy właściciel auta wykupił polisę u innego ubezpieczyciela;
- umowa OC została zawarta na odległość - kierowca chce zrezygnować z umowy zawartej telefonicznie lub mailowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można od niej odstąpić w ciągu 30 dni.

Problem 2. Termin dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
W przypadku wypowiedzenia umowy OC jednym z głównych problemów jest niedotrzymanie terminu dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczający musi dostarczyć dokument nie później niż dzień przed wygaśnięciem umowy OC. Jeśli tego nie zrobi, umowa zostanie automatycznie przedłużona na nowych warunkach.

Wypowiedzenie umowy OC można dostarczyć osobiście lub listownie. Ten drugi wariant niesie ze sobą wiele nieścisłości. Warto pamiętać, że termin dostarczenia oświadczenia to dzień, w którym dokument trafił do ubezpieczyciela. Jeśli więc kierowca wysyła oświadczenie listownie, musi dokonać tego z kilkudniowym wyprzedzeniem. Tylko w przypadku Poczty Polskiej liczy się data stempla pocztowego. Jeśli wypowiedzenie zostanie wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, za termin złożenia rezygnacji uznaje się termin doręczenia dokumentu do towarzystwa ubezpieczeniowego

Problem 3. Wypowiedzenie trwającej umowy OC przez sprzedawcę ubezpieczonego auta
Wielu kierowców sprzedaje samochód z ważnym ubezpieczeniem OC, jednak część kupujących chce wykupić obowiązkową polisę we własnym zakresie. W takiej sytuacji zbywcy pojazdu próbują wypowiedzieć umowę trwającej polisy, jednak bezskutecznie. Dlaczego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypowiedzenie umowy OC może złożyć wyłącznie aktualny właściciel pojazdu. Jako sprzedawca nie możesz zrezygnować z opłaconego ubezpieczenia. Wypowiedzenie umowy może złożyć wyłącznie osoba, która odkupiła samochód.

Problem 4. Podanie błędnego numeru polisy
Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC, jednym z warunków jest wskazanie numeru polisy obowiązującego ubezpieczenia. Pomyłka choćby w jednej cyfrze sprawia, że ubezpieczyciel będzie miał problem z odnalezieniem polisy o takim numerze. W efekcie wypowiedzenie umowy OC nie dojdzie do skutku. Wystarczy jednak wskazać prawidłowy numer polisy i ponownie złożyć oświadczenie o odstąpieniu umowy.

Chcesz wypowiedzieć OC? Złóż wniosek o odstąpieniu od umowy
Nie istnieje jeden uniwersalny wzór wypowiedzenia umowy OC - właściciel pojazdu może sam stworzyć taki dokument, uwzględniając kilka istotnych informacji. Błędne lub niepełne dane to kolejny problem związany z wypowiedzeniem umowy OC.

Tworząc oświadczenie o odstąpieniu od umowy OC, należy podać takie informacje jak:

- dane właściciela pojazdu;
- numer zawartej polisy, której dotyczy wypowiedzenie;
- marka i model samochodu;
- numer rejestracyjny pojazdu;
- data stworzenia dokumentu.

Istotną kwestią jest również konieczność naniesienia własnoręcznego podpisu, o czym wielu kierowców zapomina. Ważne jest też uzyskanie kopii złożonego wypowiedzenia wraz z informacją o dacie wpływu dokumentu oraz z danymi osoby przyjmującej wypowiedzenie.