Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dachser funduje kolejne stypendium w Berlińskiej Szkole Ekonomii oraz przyjmuje nowych stażystów

 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Jeden z największych działających globalnie operatorów logistycznych, firma Dachser, ufundowała stypendium w Berlińskiej Szkole Ekonomii oraz przyjęła do swojego autorskiego programu stażowego 6 nowych uczestników.

Dachser funduje 3-letnie stypendium na studiach licencjackich o kierunku Transport i Logistyka w Berlińskiej Szkole Ekonomii już po raz 3. Studia nie są standardowe – prowadzone są w systemie dualnym – 3 miesiące nauki, 3 miesiące praktyk
w jednym z oddziałów Dachser. Nauka odbywa się w języku angielskim i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Po ich zakończeniu firma Dachser umożliwia absolwentowi zatrudnienie w jednym z oddziałów w Polsce.

„Jako przedstawiciele działającego globalnie operatora logistycznego, staramy się wspierać młodych ludzi zainteresowanych nauką logistyki” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Zawód logistyka ma bardzo międzynarodowy charakter, dlatego zaproponowaliśmy staż oraz praktykę poza granicami Polski. Zależy nam, aby nasi stypendyści zdobyli nie tylko jak najlepsze wykształcenie, ale także mogli praktycznie rozwijać swoje umiejętności językowe” – podkreśla prezes Lichocik.

O stypendia w Berlińskiej Szkole Ekonomii mogą ubiegać się finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, którzy biegle posługują się językiem angielskim oraz są gotowi do podjęcia praktyk w jednym z oddziałów operatora. Nabór do kolejnej edycji rozpocznie się w kwietniu 2013 roku.

Dachser w połowie września zakończył również rekrutację wśród zainteresowanych dwuletnim stażem w firmie. W najbliższym roku staże odbędą się w oddziałach w Strykowie, Gądkach, Sosnowcu, Warszawie oraz Wrocławiu. Na ten autorski program stażowy operatora składa się odbycie praktyk w różnych działach firmy, np.: w magazynie logistycznym, cross-dockingu, dyspozycji, itd. Jednocześnie stażyści uzupełniają swoją wiedzę, korzystając z platformy e-learningowej ILIAS, obejmującej takie obszary jak m.in.: podstawy wiedzy o logistyce, gałęzie transportu, transport towarowy, geografia transportu Polski, planowanie trasy oraz podstawy prawa.

„Do tej pory w programie stażowym Dachser wzięło udział 7 młodych ludzi. W tym roku zrekrutowaliśmy 6 kolejnych. Program kontynuujemy, ponieważ zarówno opiekunowie, jak
i sami stażyści, są bardzo zadowoleni z jego efektów” – mówi Agnieszka Józwik, dyrektor personalna w Dachser. „Oferowane przez nas staże ściśle wiążą się z praktyczną nauką zawodu. Ci młodzi ludzie zdobywają u nas swoje pierwsze doświadczenia zawodowe oraz mają wyjątkową możliwość poznania całego procesu i specyfiki pracy w poszczególnych zespołach. Może być to pomocne w określeniu, w którym z obszarów czują się najlepiej i co konkretnie chcieliby robić w przyszłości. A my, jako pracodawca, mamy w ten sposób wyjątkową okazję do poznania ich talentów” – dodaje Agnieszka Józwik.

W 2011 roku Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, wygenerował obrót
w wysokości 4,3 miliarda Euro, zatrudniając 21000 pracowników w 315 oddziałach na całym świecie. Firma dostarczyła 49,3 miliony przesyłek o łącznej wadze 37,1 milionów ton.