Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Integracja enova365 z innymi systemami finansowymi: Praktyczne porady i najlepsze praktyki

Integracja enova365
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Integracje w ramach enova365 pozwalają na efektywne wykorzystanie danych pobranych z innych platform i systemów finansowych w realizacji różnych procesów. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla podmiotów, którym zależy na efektywnej i szybkiej obsłudze operacji bankowych. Funkcjonalności oprogramowania enova365 mogą być dzięki integracjom znacząco rozbudowane, zapewniając efektywne zarządzanie danymi bez konieczności logowania się do innych systemów finansowych.

Integracja z bankowością elektroniczną

Do najciekawszych rozwiązań jest integracja między oprogramowaniem enova354 a kontem bankowym. Taka usługa pozwala na efektywne kontrolowanie i wykonywanie wielu operacji bezpośrednio z poziomu systemu ERP, bez konieczności logowania do serwisu bankowości elektronicznej. Użytkownik oprogramowana zyskuje dzięki temu szybki wgląd do bieżących informacji o stanie rachunku, a przy tym nie musi przechodzić na stronę banku i podawać żadnych danych. Rozwiązanie to automatyzuje i przyspiesza wiele realizowanych operacji finansowych, ograniczając przy tym nieprawidłowości związane z ręcznym wprowadzaniem wyciągów. Nie bez znaczenia pozostaje utrzymanie wysokiego bezpieczeństwa danych. Integracja z bankowością elektroniczną zapewnia wygodę pracy i automatyczną weryfikację danych

Automatyczna obsługa

Na automatyczny import i eksport wpłat i wypłat między modułem finansowym systemu ERP a systemem bankowym pozwala funkcjonalność webservice. Zakres jej możliwości zależy od stopnia zaawansowania posiadanej wersji oprogramowania enova, a także samej platformy bankowej. Funkcje są zatem zdeterminowane przez możliwości informatyczne obu stron integracji. Profesjonalne wdrożenie enova pod tym kątem zapewnia możliwość wysyłki i eksportu przelewów w trybie online, w tym pojedynczo oraz zbiorczo. Użytkownik ma też opcję importu historii operacji czy wyciągów bankowych, a nawet sprawdzania salda dostępnego i zaksięgowanego dla wybranego konta. Nie bez znaczenia pozostaje wygodna aktualizacja statusów transakcji realizowanych przez system bankowy.  

Zalety i korzyści dla przedsiębiorstw

Integracja oprogramowania enova365 z bankowością elektroniczną zapewnia wiele korzyści przedsiębiorstwom, niezależnie od ich wielkości, zasięgów czy branży działalności. Z zalet tych mogą skorzystać zwłaszcza pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie i realizację przelewów czy rozliczeń, co jest konieczne na praktycznie każdym etapie pracy z operacjami bankowymi. Usługa webservice zapewnia dwustronnie zautomatyzowaną komunikację w sieci, co przyczynia się do oszczędności czasu na wymianie danych. Integracja z wybranym bankiem podnosi wygodę realizacji operacji, a sam interfejs systemu jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Użytkownicy zyskują stały dostęp do aktualnych danych, niezależnie od miejsca i czasu. Sprawdzona technologia gwarantuje natomiast bezpieczeństwo przechowywania i wymiany informacji. Profesjonalne wdrożenia ERP enova365 z modułami finansowymi realizuje firma XLE. W enova mogą być obecnie obsługiwane serwisy licznych instytucji finansowych.

Integracja oprogramowania enova365 z bankowością elektroniczną

Najważniejsze funkcjonalności modułów

Jednym z praktycznych rozwiązań dla enova365 jest moduł Elektroniczne Wyciągi Bankowe, który automatyzuje proces zaczytywania wyciągów bankowych pobranych ze strony banku w formie pliku. Dane są importowane w postaci raportu do Ewidencji Środków Pieniężnych, zapewniając pełen wgląd do operacji bankowych oraz wpłat i wypłat. Ten drugi moduł jest integralnym elementem oprogramowania i pozwala na ujęcie dowolnych operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Za jego pomocą można wystawiać liczne dokumenty, sporządzać dzienne i okresowe raporty kasowe, obsługiwać nieograniczoną liczbę rachunków oraz rejestrować wpłaty i wypłaty niepowiązane ze sprzedażą i zakupem. Rozwiązanie to pozwala również na wprowadzanie przelewów w dowolnej walucie czy generowanie wydruków, a nawet prowadzenie raportów bankowych. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość bieżącego weryfikowania stanów gotówki w kasie, tworzenia tabel kurów wymiany czy generowania dokumentów rozliczeniowych, w tym not odsetkowych, wezwań do zapłat, cesji czy potwierdzeń sald.