Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym jest system zarządzania budynkami? Jakie korzyści przynosi jego wdrożenie?

architekt pracujący z wirtualną projekcją 3d
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Systemy BMS umożliwiają nie tylko wydajne zarządzanie działaniem budynku, ale wykorzystanie nowoczesnych technologii na czele z Big Data i sztuczną inteligencją. To z kolei pozwala na błyskawiczne dostosowanie pracy poszczególnych instalacji do zmieniających się warunków i potrzeb użytkowników. W jaki sposób jednak działają? Jakie konkretne możliwości oferują? To wyjaśniamy w nowym artykule.

Historia systemów zarządzania budynkiem (BMS – ang. building management system), sięga lat 70. Pierwsze rozwiązania tego typu pojawiły budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, uniwersytety czy lotniska. Szybko też zaczęła stosować je automatyka przemysłowa. Z początku umożliwiały obsługę tylko pojedynczych instalacji. Ich funkcjonalność stale się poszerzała, obejmując coraz pełniejszą integrację wszystkich układów działających w danym budynku.

Systemy BMS – czym są i jak działają?

Głównym celem systemów BMS jest usprawnienie i zautomatyzowanie zarządzania różnymi instalacjami działającymi w budynku. Umożliwiają one zintegrowanie i koordynację funkcji takich jak klimatyzacja, oświetlenie, systemy nagłośnieniowe, zaopatrzenie w media, windy, monitoring, elementy automatyki przemysłowej, a także systemy przeciwpożarowe. W skład systemu BMS wchodzi sprzęt (hardware) taki jak czujniki, sterowniki i silniki oraz oprogramowanie (software) wykorzystujące różne protokoły komunikacyjne.

Systemy BMS mogą opierać się na architekturze zamkniętej, w ramach której sprzęt i oprogramowanie jest dostarczone przez jednego producenta lub otwartej, w której możliwe jest łączenie komponentów różnych marek (oczywiście przy zachowaniu wzajemnej skompatybilności).

Czemu warto zaimplementować system BMS?

Odpowiednie programowanie sterowników w systemach BMS umożliwia tworzenie spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do specyfiki budynku i wymagań jego użytkowników. Dzięki ich zastosowaniu można zoptymalizować efektywność i wydajność systemu HVAC, tworząc w ten sposób optymalne warunki zależnie od przeznaczenia obiektu oraz optymalizując zużycie energii i zasobów. System BMS pozwala też na zautomatyzowanie sterowania oświetleniem i dostosowanie jego parametrów do aktualnych potrzeb.

Kolejny atut BMS to podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji budynku. Właściwe programowanie sterowników przemysłowych w systemach BMS pozwala na integrację systemów kontroli dostępu, monitoringu i ppoż. To z kolei przekłada się na możliwość wczesnego wykrywania awarii, pożarów, włamań lub nieprawidłowości w działaniu poszczególnych instalacji. Dzięki temu administrator lub właściciel budynku mogą uniknąć kosztów związanych z likwidacją ewentualnych szkód oraz strat spowodowanych przerwami w dostępności obiektu.

System BMS. Gdzie warto go zaimplementować?

Systemy BMS znalazły zastosowanie w różnych obiektach. Tego typu technologie usprawniają działanie takich miejsc jak:

  • przestrzenie biurowe: w biurowcach systemy BMS zapewniają optymalne warunki klimatyczne poprzez kontrolę nad systemem HVAC. Mogą także zarządzać oświetleniem w sposób dostosowany do obecności pracowników, umożliwia na znaczne oszczędności energii;

  • obiekty hotelarskie: w hotelach BMS kontrolują temperaturę w pokojach, oświetlenie i klimatyzację, zapewniając komfort gościom. Pozwalają też na zintegrowane zarządzanie rezerwacjami i dostępem do pokoi;

  • placówki służby zdrowia: w placówkach medycznych BMS ma ogromne znaczenie. Monitoruje systemy zabezpieczeń, zapewniając bezpieczeństwo pacjentów. Kontroluje również parametry klimatyczne i zapewnia dostęp do danych medycznych;

  • obiekty handlowe: BMS może zarządzać klimatyzacją i wentylacją, czyniąc ich działanie najbardziej efektywnym ekonomicznie. Automatycznie dostosowuje też oświetlenie do godzin otwarcia i obciążenia danego centrum;

  • obiekty przemysłowe: w obiektach przemysłowych BMS umożliwia monitorowanie i kontrolę procesów produkcyjnych. Automatyzuje też systemy logistyczne i magazynowe;

  • hale sportowe i rozrywkowe: w halach sportowych systemy BMS są stosowane do zarządzania systemami HVAC podczas eventów, pozwalając na dostosowanie warunków w zależności od typu wydarzenia i liczby widzów;

  • budynki mieszkalne: umożliwiają efektywną kontrolę zużycia energii i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańców;

  • obiekty oświatowe: w placówkach edukacyjnych BMS kontrolują oświetlenie i klimatyzację w salach lekcyjnych lub wykładowych, zapewniając odpowiednie warunków do nauki.

W każdym z tych przypadków system zarządzania budynkiem BMS przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej, obniżenia kosztów eksploatacji oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom budynków. Zastosowanie tego typu technologii ma także ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez redukcję zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.