Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym jest trwałe usuwanie danych z dysku i dlaczego jest to tak ważne dla biznesu?

dysk twardy
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

W erze cyfrowej, nośniki danych stają się kluczowym elementem naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Przechowują one wszelkiego rodzaju informacje - od zdjęć rodzinnych po wrażliwe dane biznesowe. Kwestia, jak skutecznie i bezpiecznie niszczyć te nośniki danych, stała się kluczowa w kontekście ochrony prywatności oraz zabezpieczenia przed cyberprzestępczością. Jak trwale usunąć dane z nośników lub dysków twardych?

Co oznacza trwałe usuwanie danych?

Pod pojęciem trwałego usuwania danych rozumiemy proces, który nie tylko usuwa dane z nośników informacji, takich jak dyski twarde, dyski SSD, taśmy magnetyczne czy nośniki flash, ale także uniemożliwia ich odtworzenie.

Jak działa trwałe usuwanie danych?

Trwałe usuwanie danych może obejmować fizyczne niszczenie dysków twardych, proces rozmagnesowywania (elektronicznego kasowania danych) oraz stosowanie specjalistycznego oprogramowania, które zapisuje dane losowe na całym dysku, nadpisując istniejące informacje. Kluczową kwestią jest, że usunięte dane nie mogą zostać odtworzone, nawet przy użyciu najbardziej zaawansowanego profesjonalnego sprzętu.

Dlaczego trwałe usuwanie danych jest ważne?

Trwałe usuwanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów prawa, które wymagają ochrony prywatności i danych osobowych. Profesjonalne niszczenie nośników danych pomaga firmom przestrzegać tych regulacji, zapewniając, że dane poufne nie wpadną w niepowołane ręce.

Dyski twarde muszą być odpowiednio zniszczone, aby zapobiec kradzieży danych, co mogłoby prowadzić do cyberprzestępstw, takich jak kradzież tożsamości, oszustwa finansowe czy szpiegostwo przemysłowe.

Trwałe usuwanie danych w biznesie – jakie są korzyści?

Wdrożenie procesu niszczenia nośników danych i trwałe usuwanie danych może przynieść liczne korzyści dla biznesu. Zabezpiecza to przed utratą ważnych danych, chroni reputację firmy i może zapobiec poważnym konsekwencjom prawno-finansowym związanym z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych.

Jak wybrać właściwe narzędzia do trwałego usuwania danych?

Wybór odpowiednich narzędzi do trwałego usuwania danych zależy od specyfiki danej firmy i rodzaju danych, które są przetwarzane. Niezależnie od sytuacji warto skorzystać z wyspecjalizowanych firm, które na bazie swojego doświadczenia skutecznie poradzą sobie z niszczeniem danych dobierając odpowiednią metodę do indywidualnego przypadku. Poniżej przedstawiamy korzyści, które płyną z takiego rozwiązania:

  • Bezpieczeństwo: profesjonalne firmy oferujące usługi niszczenia danych używają zaawansowanych metod, które gwarantują, że dane są całkowicie i nieodwracalnie usunięte. To zabezpiecza przed ryzykiem nieautoryzowanego dostępu do informacji, które mogą być wrażliwe lub poufne;
  • Zgodność z prawem: istnieje wiele przepisów prawnych dotyczących przechowywania i usuwania danych, takich jak RODO w Unii Europejskiej. Profesjonalne firmy są na bieżąco z tymi przepisami i mogą zapewnić, że proces niszczenia danych jest zgodny z obowiązującym prawem;
  • Efektywność: specjaliści w tej dziedzinie mają doświadczenie i sprzęt potrzebny do efektywnego niszczenia danych. Mogą one obsłużyć duże ilości danych w krótkim czasie, co jest trudne do osiągnięcia bez odpowiednich narzędzi i umiejętności;
  • Gwarancja zniszczenia: po zakończeniu procesu niszczenia danych, profesjonalne firmy zazwyczaj wystawiają dokument potwierdzający, że dane zostały prawidłowo zniszczone. Może to być przydatne dla celów audytu lub w przypadku roszczeń prawnych, czy podejrzenia o wycieki danych;
  • Oszczędność czasu i zasobów: Zamiast próbować samodzielnie niszczyć dane, co może być czasochłonne i ryzykowne, można zlecić to zadanie profesjonalistom. To pozwala skoncentrować się na innych, kluczowych dla biznesu zadaniach.

Kiedy należy przeprowadzić trwałe usuwanie danych?

Istnieją dwa główne powody, dla których warto pomyśleć o trwałym usunięciu danych z nośników lub dysku:

  • Kiedy zmieniasz sprzęt – zasada trwałego usuwania danych powinna być przestrzegana zawsze, gdy następuje zmiana sprzętu, niezależnie od tego, czy dotyczy to wymiany na nowszy model, czy sprzedaży używanego sprzętu. Na dyskach twardych często pozostają informacje, które mogą być źródłem cennych danych dla niepowołanych osób. Nawet jeśli wydaje się, że dane zostały usunięte, specjalistyczne oprogramowanie jest w stanie odtworzyć te informacje. Dlatego zawsze przed pozbyciem się starego sprzętu, należy przeprowadzić proces trwałego usuwania danych;
  • Kiedy dane nie są już potrzebne – innym ważnym momentem do przeprowadzenia trwałego usuwania danych jest sytuacja, gdy dane przechowywane na nośnikach informacji nie są już potrzebne. Może to nastąpić na przykład po zakończeniu określonego projektu, zakończeniu umowy z klientem lub po upływie czasu przechowywania określonego przez prawo. W takim przypadku, aby zapewnić bezpieczeństwo tych informacji i zgodność z prawem, należy dokonać trwałego usuwania danych, uniemożliwiając ich odtworzenie.

Niszczenie nośników danych — powszechne błędy przy usuwaniu danych

Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że tradycyjne usunięcie danych (takie jak przeniesienie plików do kosza i jego opróżnienie) jest wystarczające. Niestety, takie działanie nie gwarantuje trwałego usunięcia danych. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania, dane "usunięte" w ten sposób często można odzyskać. Trwałe usuwanie danych wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i technik.

Innym powszechnym błędem jest brak regularnego niszczenia danych. Często firmy skupiają się na zabezpieczaniu bieżących danych, zapominając o danych zapisanych na starych nośnikach. Stare dyski twarde, taśmy magnetyczne czy nośniki flash mogą stać się łatwym celem dla cyberprzestępców, jeśli nie zostaną odpowiednio zniszczone.

Ostatnim przykładem błędu jest brak zrozumienia i świadomości obowiązujących przepisów prawa. Przepisy dotyczące ochrony danych są rygorystyczne i wymagają trwałego usuwania danych. Niewłaściwe zarządzanie tym procesem może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla firmy.