Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Miasto na miarę XXI wieku

Monitoring wizyjny
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Zarządzanie ruchem w miastach ze względu na coraz większą liczbę samochodów czy rozbudowaną komunikację miejską staje się coraz większym wyzwaniem. Aby zapewnić płynność oraz bezpieczeństwo na drogach, konieczne jest zastosowanie zaawansowanych technologii. Sprawdź, jak wygląda prawdziwe Smart City!

Innowacyjne rozwiązanie dla zarządzania ruchem w miastach

System zarządzania ruchem to dedykowane rozwiązanie dla miast, które łączy poszczególne podsystemy zarządzania ruchem w miastach, na obrzeżach czy terenach pozamiejskich. Innowacyjne rozwiązanie – SPRINT/ITS wykorzystuje specjalistyczne narzędzia programistyczne, takie jak VIZAN, do wizualizacji danych. Umożliwia konfigurację funkcjonalności zależnie od potrzeb. System może być dodatkowo rozbudowany o inne funkcje. System SPRINT/ITS (https://sprint.pl/pl/uslugi/aplikacja-sprint-its) integruje różne funkcjonalności zarządzania ruchem, uwzględniając specyfikę danego obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest elastyczne zarządzanie ruchem, uwzględniając priorytety, na przykład dla pojazdów komunikacji miejskiej czy służb ratunkowych. By stworzyć kompleksowe Smart City można wdrożyć optymalizację i monitorowanie transportu publicznego, co przekłada się na zwiększenie punktualności i efektywności usług, a także podsystem monitoringu wizyjnego, informacji dla kierowców, czy centrum zarządzania ruchem. Platformę łatwo rozbudować o nowe funkcje lub zintegrować z zewnętrznymi aplikacjami. Implementacja tego systemu przyczynia się do nadania priorytetu pojazdom komunikacji miejskiej, zwiększenia ich punktualności oraz skrócenia czasu podróży samochodem dzięki zastosowaniu tablic informacyjnych i planerów podróży opartych na czasach rzeczywistych. Całościowe zarządzanie infrastrukturą przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Monitoring wizyjny - kluczowy element nadzoru i bezpieczeństwa

W każdym mieście o bezpieczeństwo dba również odpowiedni monitoring wizyjny. System CCTV (https://sprint.pl/pl/uslugi/cctv) składa się z kamer sieciowych, które nagrywają w wysokiej rozdzielczości oraz analogowych kamer wideodetekcji. Zintegrowanie tego systemu z istniejącymi rozwiązaniami czy Strażą Miejską w połączeniu z obecnością kamer skutecznie odstrasza potencjalnych przestępców. Dzięki systemowi możliwe jest monitorowanie obiektu w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe reagowanie w przypadku zagrożeń. Ponadto zarejestrowane zdarzenia stanowią ważny materiał dowodowy w przypadku dochodzeń i postępowań.

System SPRINT/ITS oraz monitoring wizyjny stanowią wysokiej jakości narzędzia, które pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a także mieszkańcom czy turystom. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom możliwe jest skuteczne zarządzanie ruchem oraz ochrona osób i mienia. Warto inwestować w nowoczesne technologie, które przyczynią się do stworzenia inteligentnego i bezpiecznego miasta.