Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jaką rolę pełni Project Manager w projektach IT?

Project Manager
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Kim jest IT Project Manager i jakie są jego obowiązki? Jakie cechy charakteru powinien posiadać dobry IT Project Manager? Na jakie zarobki może liczyć? Przeczytaj poniżej!

Kim jest IT Project Manager?

IT Project Manager jest łącznikiem między zespołem, zarządem i klientem. Jest on odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie projektu przez wszystkie etapy jego realizacji. Co więcej zarządza zespołem, przydziela  zadania, odpowiada za budżet, pilnuje terminów i przygotowuje dokumentację projektową.

Obowiązki IT Project Managera

Obowiązki te można podzielić na trzy kategorie:

  • IT Project Manager a zespół:
   • ustala priorytety zadań,
   • przydziela obowiązki,
   • wspiera zespół w rozwiązywaniu konfliktów,
   • określa kierunek działania,
   • pilnuje terminów,
   • reprezentuje zespół na spotkaniach.
  • IT Project Manager a projekt:
   • monitoruje i kontroluje projekt,
   • prowadzi dokumentację,
   • dba o sprawny przebieg procesów,
   • zarządza zasobami niezbędnymi do zrealizowania postawionych celów,
   • nadzoruje i odpowiada za wszystkie fazy projektu,
   • przygotowuje harmonogram działania i analizuje ryzyka,
   • dba o sprawny przebieg procesów,
   • współpracuje z osobami zaangażowanymi w projekt. 
 • IT Project Manager a organizacja:
  • przedstawia postępy pracy,
  • spisuje i raportuje doświadczenia projektowe,
  • prosi o wsparcie w kwestii dodatkowych zasobów,
  • informuje o ewentualnym ryzyku projektowym.

Jakie cechy powinien posiadać dobry IT Project Manager?

Skuteczny IT Project Manager musi wykazywać się nie tylko kompetencjami technologicznymi, ale również i umiejętnościami miękkimi. Co więcej powinien posiadać wiedzę z zakresu:

 • motywowania zespołu do działania,
 • skutecznej komunikacji pisemnej i werbalnej,
 • dobrych praktyk zarządczych,
 • przekazywania feedbacku, który nie zawsze jest pozytywny.

Dodatkowo, IT Project Manager powinien być odporny na stres, asertywny, skupiać się na celu oraz nie może mu brakować samodyscypliny. Co więcej, powinien wiedzieć, czym będzie zarządzać. Dobrze więc, aby dobrze znał on technologię, w której realizowany jest dany projekt. 

Jak wyglądają zarobki IT Project Managera?

Wynagrodzenie IT Project Managera jest zależne od poziomu doświadczenia i rodzaju zatrudnienia. Na poziomie Juniorskim i umowie o pracę można zarobić od 6,5 tysiąca do nawet 8 tysięcy złotych, na poziomie Mid - 12-17 tysięcy złotych, a na poziomie Seniorskim - od 15. do ponad 20 tysięcy złotych. Wynagrodzenie na umowie B2B trochę się różni:

 • Junior - 6 400-9 000 tysięcy złotych,
 • Mid - 14 000-20 000 tysięcy złotych,
 • Senior - 18 000-24 000 tysiące złotych.

Czy do zostania IT Project Managerem trzeba posiadać doświadczenie?

Bycie IT Project Managerem wymaga określonej wiedzy i silnej psychiki, która pozwoli pracować w stresie, pod presją czasu. Jeżeli więc posiadasz te zdolności i odpowiednio przekonująco wypadniesz na rozmowie o pracę, to oczywiście - możesz nim zostać bez doświadczenia. Jednak pamiętaj - Project Manager nie jest bezpośrednim przełożonym zespołu projektowego, więc nie może wydać polecenia służbowego, które natychmiast zostanie wykonane. Przed złożeniem CV na to stanowisko dobrze jest jednak uzyskać doświadczenia, zanim “skoczy się na głęboką wodę”.

Jeżeli jednak posiadasz już doświadczenie w planowaniu i delegowaniu zadań, lubisz adrenalinę i nowe wyzwania to ta praca jest dla Ciebie!

Źródło:https://awareson.com/