Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co to jest podpis elektroniczny i jak go uzyskać?

 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Podpis elektroniczny to jedno z nowoczesnych narzędzi, które ma udrożnić i ułatwić codzienne funkcjonowanie w biurokratycznym świecie. Umożliwia ono zidentyfikowanie podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną i pozwala uniknąć osobistego potwierdzania tożsamości. To cyfrowe narzędzie sprawdza się również wszędzie tam, gdzie niezbędne jest odręczne uwierzytelnienie ważnej dokumentacji.

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny zawiera dane w formie elektronicznej oraz wszystkie inne umożliwiające zidentyfikowanie osoby składającej tego rodzaju podpis. Bezpieczeństwo podpisu elektronicznego zależy bowiem od przyporządkowania go do jednej konkretnej osoby.

Równie ważną kwestią jest bezpieczeństwo fizyczne podpisu, które zapewnia zastosowanie bezpiecznych urządzeń przez osobę składającą podpis. Jakakolwiek zmiana w danych identyfikujących osobę składającą podpis zostaje natychmiast zauważona i rozpoznana przez system.

Bezpieczny podpis elektroniczny charakteryzuje się przyporządkowanym do niego certyfikatem kwalifikowanym. To właśnie z certyfikatu korzystają urzędy w trakcie przesyłania i weryfikacji dokumentów. Dzięki danym zawartym w certyfikacie można choćby składać deklarację podatkową online. Schemat i struktura certyfikatów kwalifikowanych podlega pod Narodowe Centrum Certyfikacji. Wszystkie dokumenty podpisane podpisem elektronicznym posiadają taką samą wagę jak dokumenty podpisane osobiście.

Opcją bezpiecznego podpisu elektronicznego jest zwykły podpis elektroniczny, który nie zawiera certyfikatu kwalifikowanego, używa się go do podpisu mniej istotnej korespondencji, np. wiadomości email.

Jak uzyskać podpis elektroniczny?

Podstawowy podpis elektroniczny jest darmowy, natomiast wersja bezpieczna jest już odpłatna. Nabywa się go w kilku miejscach, np. Krajowej Izbie Rozliczeniowej czy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. To tam podpisuje się umowę i otrzymuje certyfikat, który odbiera się wyłącznie osobiście. Jednocześnie otrzymuje się narzędzia, takie jak: karta kryptograficzna z czytnikiem lub z tokenem i oprogramowanie do nawiązania łączności za pomocą tokena.

Zawieranie umów przez internet

https://umownik.pl/ to platforma, która wykorzystując wszystkie opcje podpisu elektronicznego umożliwia bezpieczne zawieranie umów w internecie. Co więcej, strona oferuje tworzenie umów i aneksów, które rejestrowane są na platformie oraz umożliwia bezpieczne generowanie faktur do znajdujących się tam dokumentów. Strona jest gwarantem prawdziwości danych przesyłu dokumentów oraz kolejną formą potwierdzenia tożsamości stron umowy. Dostęp do platformy nie ma ograniczeń czasowych, tak jak pomoc specjalistów, którzy redagują najtrudniejsze nawet kontrakty i umowy. W każdej chwili też, można do umowy dopisać aneks czy przekazać nowe załączniki.