Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym jest Scrum i jak zostać Scrum Masterem?

klawiatura
 |  Informacja prasowa  |  Technologia i IT

Co firma może zrobić, aby była bardziej konkurencyjna? Przede wszystkim czasy najnowsze motywują ją do stosowania nowoczesnych metod zarządzania projektem. Metodyki Agile stanowią kompendium wiedzy na temat ścisłej współpracy pomiędzy zleceniodawcą projektu a zespołem działającym według wytycznych. Do zbioru takich praktyk należy Scrum.

Praktyka Scrum

Scrum należy do zbioru metodologii zarządzania projektami. Skupia się ono na usprawnieniu pracy, dążącej do wyprodukowania oprogramowania jak najmniejszym nakładem kosztów w jak najkrótszym czasie. Zastosowanie Scrum polega na pokonywaniu trudności podczas trwania projektu, a nie, jak często się zdarza, na końcu, z ciągłym stosowaniem alternatywnych wariantów.

Istnieją 3 fundamenty Scrum. Bardzo ważna jest przejrzystość, która sprawia, że bardzo łatwo umieścić obecną fazę projektu w przestrzeni czasowej. Ta funkcja pozwala na bieżące informowanie zleceniodawcy na temat postępów prac oraz czasu, jaki pozostał do ich zakończenia. Inspekcja ma za zadanie analizę poszczególnych czynności oraz odnajdowanie trudności i ich szybkie rozwiązywanie.

Takie podejście sprawia, że zespół nie rozwiązuje w jednym czasie kilku problemów. Za sprawą trzeciego fundamentu, adaptacji, przeprowadza się konieczne zmiany w projekcie. Są one wynikiem obserwacji sposobu wykonywania poszczególnych zadań.

Zalety wykorzystania Scrum

W jakich firmach sprawdza się metodyka Scrum? Prym w tej dziedzinie wiodą przedsiębiorstwa z branż kreatywnej i informatycznej. Codzienne rozwiązywanie problemów i przeprowadzanie cyklicznych spotkań zespołu projektowego oraz wymiana spostrzeżeń zwiększają świadomość pracowników w temacie postępów poszczególnych zadań. Jednak, aby metoda ta została w odpowiedni sposób zaadaptowana w nowym otoczeniu, niezbędne jest utworzenie nowych stanowisk lub ról.

Na początku należy powołać zespół projektowy, którego celem będzie wykonanie oprogramowania według założeń przedstawionych przez klienta. Równie istotną osobą może być Project Owner. Opiekuje się on projektem, sprawdza obecnie panujące uwarunkowania rynkowe oraz kontrahentem. Najważniejszy jednak okaże się Scrum Master.

Scrum Master

Główną funkcją Scrum Mastera jest czuwanie nad pracą zespołu projektowego. Służy on codziennym wsparciem członków oraz pomaga we wdrażaniu Scrum. Nie dość, że taka osoba musi wspierać otoczenie i motywować podczas wykonywania ich obowiązków, ale również powinna udostępniać środki niezbędne do rozwoju poszczególnych pracowników i zwiększenie świadomości w czasie wprowadzania nowej metodologii.

Idealny Scrum Master posiada zarówno umiejętności miękkie, jak komunikatywność czy umiejętność rozwiązywania konfliktów, jak i twarde, w tym znajomość metod wytwarzania oprogramowania czy rozumienie procesów.

Zawód Scrum Mastera zostaje zwykle potwierdzony specjalnym certyfikatem, który nabywa się po zaliczeniu egzaminu. Najpierw kandydat na Scrum Mastera udaje się na kurs, gdzie zdobywa specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych metodologii zarządzania projektami.

  Artykuł powstał we współpracy z Leadership Center