Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Model prognozujący warunki w jonosferze ograniczy skutki zakłóceń łączności na Ziemi

warunki w jonosferze
 |  Informacja prasowa  |  Technologia i IT

Creotech Instruments wraz z partnerami – Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz dostawcą usług chmurowych CloudFerro Sp. z o.o. – zakończyli ostatnie etapy projektu Telltale. Zleceniodawcą przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych (European Space Operations Centre – ESOC), będące częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej. Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie tworzenia bardziej skutecznych prognoz pogody w jonosferze i niwelowania występujących zakłóceń sygnałów radiowych, jakie mają miejsce na skutek obecnych burz słonecznych.

- Wspólnie z naszymi Partnerami zakończyliśmy projekt dla ESA, mający kluczowy wpływ na prognozowanie pogody słonecznej, która jest istotna w kontekście występujących problemów z łącznością satelitarną i radiową. Spowodowane burzami słonecznymi zaburzenia w jonosferze wywołują szereg negatywnych skutków w łączności, m.in. mogą prowadzić do uszkodzenia satelit telekomunikacyjnych, bądź zniszczeń w infrastrukturze energetycznej. Wraz z rozwojem technologii negatywny wpływ podobnych zjawisk rośnie, co zwiększa znaczenie badań nad powstającymi zjawiskami. Zależy nam, aby Creotech Instruments uczestniczył także w rozwoju tej dziedziny – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Obecnie dane pozyskiwane z jonosond pozwalają na prognozowanie zaburzeń komunikacji radiowej, o ile zostaną odpowiednio i szybko zinterpretowane. W ramach projektu Telltale opracowano model platformy chmurowej, pozwalającej na optymalizację, przetwarzanie danych i prognozowanie pogody kosmicznej w czasie rzeczywistym. Infrastruktura chmury pozwala także na udostępnianie danych, obliczeń, procesów i innych zasobów pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami. Platforma chmurowa TellTale posiada również zdolność konwertowania surowych danych pomiarowych i obliczeń przy użyciu wydajnych maszyn wirtualnych oraz generowania prognoz w formie diagramów i alertów. Usprawnia to przetwarzanie i analizę danych z wielu źródeł, wprowadzając algorytmy do danych i obniżając całkowite koszty ich przetwarzania.

Model przetwarzania usług w chmurze w modelu PaaS (Platform as a Service) może być stosowany zarówno w infrastrukturze scentralizowanej, jak i w modelu rozproszonym, przy zachowaniu wspólnych standardów dostępu do produktów dla wszystkich usług.