© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Technologia
  • Rzeczywistość rozszerzona wspiera cyberbezpieczeństwo w Przemyśle 4.0

Rzeczywistość rozszerzona wspiera cyberbezpieczeństwo w Przemyśle 4.0

Rzeczywistość rozszerzona
 |  Informacja prasowa  |  Technologia

Stale rozwijające się technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości są ściśle związane z tym obszarem. Wynika to z odpowiedzialności za implementowanie skutecznych środków cyberbezpieczeństwa, przy wdrażaniu nowych systemów gromadzących i przekazujących dane oraz integrujących się z kompleksowymi systemami obsługującymi pracę przedsiębiorstw. Perspektywę cyberbezpieczeństwa w kontekście rozszerzonej rzeczywistości oraz interaktywnych platform korzystających z urządzeń do celów AR można rozważać z różnych perspektyw.

Po pierwsze, należy uwzględniać bezpieczeństwo sieci oraz danych zbieranych i przekazywanych przez urządzenia przeznaczone do augmentacji treści, dlatego też projektowanie architektury systemowej z uwzględnieniem właściwej ochrony baz danych i informacji jest jednym z kluczowych elementów, w ramach projektowania systemów w ujęciu „Security by Design”. Przedsiębiorstwa implementujące nowe rozwiązania oczekują rozwiązań bezpiecznych, zaprojektowanych z myślą o ochronie danych wrażliwych, czyli z uwzględnieniem takich aspektów, jak szyfrowanie transmisji danych czy uwierzytelnianie użytkowników systemu. 

Kolejny aspekt to kwestia Internetu Rzeczy i odpowiedzialności biznesu za te rozwiązania sprzętowe, przeznaczone do użycia rozwiązań Assisted&Augmented Reality, czyli wyświetlacze przykaskowe lub inteligentne okulary, które stanowią sprawdzone i zaufane źródła, oferujące produkty spełniające najważniejsze standardy bezpieczeństwa.

Zwracając uwagę na obecne trendy technologiczne i gospodarcze, w tym także rozwój Przemysłu 4.0, zauważamy, że przedsiębiorstwa potrzebują technologii cyfrowych, zwiększających bezpieczeństwo przechowywania danych, zapewniających zabezpieczenie infrastruktury krytycznej oraz ciągłość działań biznesowych, np. na liniach produkcyjnych – mówi Magdalena Chrzanowska, COO & Co-Founder AR Solutions. – Aspekty te są ogromnie istotne zwłaszcza wśród przedsiębiorstw dostarczających krytyczne usługi dla rynku oraz tzw. High Reliability Organisations. W tym kontekście rozwiązania takie jak platforma AR Solutions stanowi nie tylko technologię wysoce optymalizującą pracę, ale również podnoszącą standard w zakresie cyberbezpieczeństwa, usprawniając procesy w organizacji oraz umożliwiając szybsze reagowanie z wykorzystaniem zdalnych zasobów firmy – dodaje Chrzanowska.

Dzięki rozwiązaniom takim jak skorzystanie ze wsparcia zdalnej konsultacji, możliwe jest szybsze rozwiązanie niektórych problemów bez bezwzględnej konieczności sprowadzania techników czy specjalistów na miejsce zdarzenia oraz często sprawne usunięcie awarii, przywrócenie ruchu i procesów operacyjnych, przy mniejszych kosztach i w krótszym czasie.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry