© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Technologia
  • Skuteczne i bezpieczne odzyskiwanie danych tylko z Avidata

Skuteczne i bezpieczne odzyskiwanie danych tylko z Avidata

odzyskiwanie danych
 |  Redakcja  |  Technologia

Jest takie powiedzenie, że użytkownicy komputerów dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy będą robić kopie zapasowe. Cyfrowy zapis i przechowywanie informacji są wygodne, szybkie i bezpieczne, dopóki coś się nie zepsuje, a kopie bezpieczeństwa okażą się nieaktualne. Wtedy przychodzi czas na odzyskiwanie danych.

Analiza problemu 

Zasada, że poprawna diagnoza jest warunkiem leczenia, ma odniesienie nie tylko do medycyny. W przypadku odzyskiwania utraconych danych należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, co się stało? Czy wiemy, dlaczego dane zostały utracone — lub też stały się niedostępne? Mogły zostać przypadkowo lub celowo usunięte, uszkodzony został nośnik, albo niedostępność danych wynika z działania złośliwego oprogramowania. 

Reguła, od której nie ma wyjątków, mówi, żeby nie podejmować działań, zanim nie odpowiemy na powyższe pytanie. W innym wypadku możemy bardziej zaszkodzić, niż pomóc i wtedy nie pomoże już żaden specjalista. Jeśli nie wiemy, co jest przyczyną utraty danych, pomocne będzie testowanie urządzenia i stopniowa eliminacja hipotez.

Koszt niewymierny

Trudno jest czasami oszacować wartość utraconych danych i wyrazić ją w pieniądzu. Dzieje się tak z różnych przyczyn, np. dane, które posłużyły do budowy utraconego modelu, są już niedostępne, np. termin oddania projektu nie pozwala na dalsze opóźnienia, np. wspomnienia, fotografie miejsc i osób, wspólnie spędzone chwile nie mają wartości odtworzeniowej.

W takiej sytuacji warto zwrócić się do konsultantów, którzy na podstawie pobieżnej analizy są w stanie ocenić możliwe źródło problemów i określić szansę odzyskania danych, cennych informacji. Tego typu pomoc zazwyczaj jest bezpłatna, za to pozwala zorientować się nam w rzeczywistych szansach, koszcie i czasie potrzebnym do przywrócenia stanu poprzedniego.

Taką ofertą dysponuje np.o zasady, możemy mieć do czynienia z trzema typami uszkodzenia pamięci. Uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie, upadek), uszkodzenie elektroniczne (np. przepięcie lub efekt zalania wodą, herbatą itp.) lub uszkodzenie logiczne (naruszenie struktury danych dyskowych). Zazwyczaj przynajmniej część danych jest do odzyskania, a  wielu statystycznych przypadkach (np. szybkiego formatu) praktycznie całość. 

Jednak pod względem strat, żadne losowe uszkodzenie nie jest w stanie równać się z użytkownikiem, który samodzielnie, bez wiedzy i przygotowania, zaczyna mierzyć się z zadaniem. Pomysłowość i intuicja przekracza wtedy najśmielsze koncepcje bohaterów znanej czeskiej bajki o sąsiadach.

Primum non nocere

Dla porządku formalnego warto wspomnieć, że uszkodzonych nośników nie należy:

  1. rozkręcać, otwierać oraz ogólnie manipulować przy ich budowie i konstrukcji;
  2. potrząsać, stukać, uderzać o inne sprzęty, nawet lekko;
  3. podgrzewać, mrozić ani wystawiać na inne zmiany, np. na działania atmosferyczne;
  4. instalować nieznane oprogramowanie, defragmentować, formatować, ani wykonywać innych operacji, które nie zbliżają do odzyskania danych;

Najlepszym sposobem jest jak najszybsze zapisanie, jak doszło do utraty danych albo jakie zdarzenia poprzedzały uszkodzenie urządzenia. Pozwoli to nam to uporządkować myśli, przypomnieć sobie ciąg zdarzeń oraz — co najważniejsze — pomaga rozwiązać problem. Przygotowany opis zdarzenia należy wysłać do firmy profesjonalnie zajmującej się odzyskiwaniem utraconej pamięci.

Czy jest szansa?

Wszystko zależy od typu uszkodzenia danych oraz od działania użytkownika. Profesjonalna firma jest w stanie przeprowadzić odzyskiwanie danych z pendrive, czy kart pamięci SD, macierzy serwerów, uszkodzenia głowic dysków, wskutek skasowania czy formatowania dysków. Uszkodzenia mechaniczne mogą być bardzo poważną awarią, podczas gdy programowe usunięcie danych jest w wielu przypadkach w całości odwracalne. 

Dane poufne i wrażliwe

Istotnym elementem jest także ochrona danych użytkownika. Profesjonalny odzysk danych sprowadza się do kontroli struktury plików, a nie do ich otwierania. Co więcej, odzyskane dane są przechowywane w formie zaszyfrowanej, a dostęp do nich ma jedynie użytkownik. To on decyduje, czy i kiedy kopie odzyskanych danych, przechowywane przez firmę, mają zostać skasowane.

Firma https://www.avidata.pl/ posiada certyfikat bezpieczeństw ABW uprawniający do obsługi przedsiębiorstw procesujących dane obywateli, banków i instytucji finansowych, organów administracji centralnej i samorządowej oraz wszystkim innym podmiotom, których dane są opatrzone klauzulą niejawności lub wymagają poświadczenia bezpieczeństwa ze względów prawnych. 

Pierwsze kroki

W przypadku Avidata przesłanie nośników do analizy oraz opisanie możliwego źródła problemu powinno dać nam bezpłatną ocenę problemu i szans na powodzenie procesu odzysku danych w ciągu 3 do 5 dni roboczych. Jeżeli jednak sprawa jest krytyczna, możliwe są działania przyśpieszone, a nawet natychmiastowe. Uszkodzone dyski można dostarczyć do firmy osobiście lub przesłać bezpłatną przesyłką kurierską z całego terenu Polski. 

W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z pracownikiem, który pokieruje całym procesem, od momentu zgłoszenia problemu do — najczęściej — szczęśliwego końca.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry