© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kursy online - nowy trend w edukacji, nowa platforma

Kursy online
 |  Redakcja  |  Technologia

We współczesnym świecie kluczową rolę pełnią zasoby osobiste - umiejętności, kompetencje i wiedza, które - wykorzystane w odpowiedni sposób - sprzyjają rozwojowi jednostki, wpływając przy tym korzystnie na poziom jakości jej życia osobistego i zawodowego. Drogą do uzyskania indywidualnej satysfakcji jest więc nieustanna chęć rozwoju w interesujących jednostkę obszarach. Rola portali szkoleniowych, jakich przykład stanowi Induni, w kształceniu zasobów osobistych i rozwoju jednostki jest więc - zdaniem ekspertów - kluczowa.

Obszary rozwoju i życia człowieka a dostępność form szkoleniowych

Wspomniany wcześniej progres osiągnąć można dzięki nieustannemu poszerzaniu dotychczas posiadanej wiedzy i kompetencji. Wdrażanie zmian powinno odbywać się etapowo, a pierwszym krokiem w drodze do samorealizacji może być podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności. Korzyści wynikające z uczestnictwa w kursach online rekomendowanych przez specjalistów zespołu Induni mają bowiem bardzo zróżnicowany i wielokierunkowy charakter. W zależności od wybranej tematyki nauka online może okazać się przydatna zarówno w zawodowej (np. kursy biznesowe online), jak i prywatnej sferze życia osób decydujących się uczestnictwo w wybranej formie kształcenia na portalu InduniKursy oferowane na tej nowoczesnej platformie internetowej dotyczą wielu różnorodnych dyscyplin, kierowane są do szerokiego grona odbiorców o wszechstronnych i wielopostaciowych zainteresowaniach (m.in. hobbystycznych, naukowych, specjalistycznych czy biznesowych) oraz odpowiadają na potrzeby gwałtownie zmieniającej się - nie tylko pod względem technologicznym - rzeczywistości XXI wieku. 

Forma kształcenia rekomendowana przez Induni a korzyści z niej płynące 

Spośród wielu zalet internetowego portalu szkoleniowego Induni kursy online wymienić należy: 

  • wysoka jakość i certyfikacja organizowanych szkoleń - Induni organizuje szkolenia online z certyfikatem poświadczającym ukończenie wybranej formy kształcenia; materiały dydaktyczne są rzetelnie i merytorycznie opracowywane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin wiedzy, a certyfikowane kursy online mogą stać się dla ich uczestnika realną szansą na dalszy rozwój osobisty i zawodowy (np. zdobycie wymarzonego zatrudnienia, podwyżka, premia lub awans w dotychczasowym miejscu pracy), 
  • dostęp do platformy szkoleniowej z dowolnego miejsca na świecie (kursy online realizowane są przez Internet, uczestnik szkoleń uzyskuje dzięki temu większą swobodę i mobilność - zarówno w momencie rozpoczęcia nauki, jak i w całkowitym okresie jej trwania), 
  • gwarancja niższych kosztów nauki i oszczędność czasu - w porównaniu do klasycznych, stacjonarnych form kształcenia, kurs online pozwala ograniczyć niepotrzebne wydatki do minimum (np. uczestnik szkoleń nie ponosi żadnych kosztów dojazdu, noclegów czy wyżywienia związanych z rodzajem nauczania tradycyjnego),
  • brak barier komunikacyjnych i architektonicznych potencjalnie uniemożliwiających podjęcie nauki osobom ze specjalnymi potrzebami (np. osób z niepełnosprawnościami, osób sprawującymi opiekę nad innymi dorosłymi bądź dziećmi, ale także mieszkańców mniejszych miejscowości nie mających dostępu do rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej i transportu publicznego) - wiodącą formą kształcenia jest kurs internetowy, który - realizowany w sposób zdalny i w pełni intuicyjny - nie wymaga od uczestnika przemieszczania się z miejsca zamieszkania bądź aktualnego pobytu ani posiadania specjalistycznego oprogramowania czy sprzętu komputerowego, 
  • łatwy i nieograniczony dostęp do wysokojakościowych materiałów edukacyjnych i dydaktycznych - szkolenie online zapewnia wygodny i w pełni spersonalizowany sposób korzystania z treści merytorycznych, uczestnik kursu ma możliwość pobierania i zapoznawania się z materiałami e-learningowymi o dowolnej porze (także w weekendy i dni świąteczne, wolne od pracy), zgodnie z własnym harmonogramem nauki i z możliwością korzystania z materiałów dydaktycznych także po zakończonym procesie ich przyswajania i przerabiania, 
  • elastyczna forma kształcenia i indywidualna organizacja nauczania - o toku i tempie nauki decyduje uczestnik kursu, ma on możliwość dłuższego i nieograniczonego - niż w przypadku tradycyjnych form szkoleniowych - korzystania z dostępnych treści edukacyjnych, może on samodzielnie kształtować tok nauki - m.in. wracając do treści już wcześniej przerobionych czy dostosowując ilość czasu poświęconego na zapoznanie się z konkretnym, interesującym go zagadnieniem, 
  • brak odgórnie określonych terminów dotyczących toku realizacji czy ukończenia nauki - kursy i szkolenia online oferowane przez Induni są w pełni spersonalizowane i nie wymagają od uczestników ich dyspozycyjności i konieczności stawienia się w danym miejscu w ściśle wyznaczonym okresie - w przeciwieństwie m.in. do innych placówek szkoleniowych czy uczelni, gdzie obecność np. w dniu egzaminu czy na zajęciach jest obowiązkowa i niepodważalna; korzystając z platformy szkoleniowej Induni, kursant samodzielnie decyduje o indywidualnym tempie pobierania nauki, jej organizacji oraz ostatecznym terminie jej zakończenia oraz uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia bądź kursu.
BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry