Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Internet jako zagrożenie – na co powinniśmy uważać w sieci?

zagrożenia w internecie
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Mnogość udogodnień i pozytywnych funkcji, jakie oferuje internet, nie może zaburzyć jego całościowej oceny. Innymi słowy, jego liczne zalety nie mogą przysłonić nam jego wad. Jako świadomi użytkownicy nowych technologii powinniśmy mieć pełen ogląd i pojęcie zarówno o ich zaletach jak i wadach. Dlatego w tym artykule przyjrzymy się przede wszystkim niebezpieczeństwom, jakie wiążą się z korzystania z tej wielkiej i nieogarnionej przestrzeni online, jaką jest internet. Jak się okazuje, jest ich na tyle dużo, że internet stał się problemem społecznym i cywilizacyjnym. Codziennie korzystają z niego miliardy osób i co najbardziej niepokojące – wielu z jego użytkowników narażonych jest na zagrożenia w internecie.

Dlaczego internet może być niebezpieczny?

Internet jest przestrzenią, która nie jest nieokiełznanym dzikim zachodem, w którym prawo nie jest respektowane, natomiast można stwierdzić, że jest to miejsce, gdzie wiele osób pozwala sobie na nieco więcej niż w świecie rzeczywistym. Brak konieczności kontaktu wzrokowego z rozmówcami, a także możliwość korzystania z niego ze swojego domu lub biura zdecydowanie ośmiela wielu internautów. Tym samym są oni zarówno zdolni do bycia inicjatorami negatywnych zachowań w sieci, jak i sami są bardziej podatni, na stawanie się ofiarami różnorakich zagrożeń w świecie online. 

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas w internecie? 

Internetowe zagrożenia, na które jesteśmy narażeni w sieci, można podzielić na kilka kategorii. Wyróżniamy pewne formy szkodliwej aktywności online, które zostały rozpoznane i opisane. Większość z nich jest znanych dla przeciętnego użytkownika internetu, natomiast inne mogą być jedynie kojarzone jedynie z nazwy, dlatego poniżej szerzej opisujemy każde z zagrożeń.

Szkodliwe treści

Jest to dość pojemna kategoria zagrożeń internetowych, do której zaliczamy m.in. treści szkodliwe dla najmłodszych internautów, czyli dla dzieci. Chodzi m.in. o pornografię lub materiały ukazujące przemoc, stosowanie środków odurzających, a także o treści, na których prezentowane są zachowania ksenofobiczne albo rasistowskie. Do szkodliwych internetowych treści zaliczamy także takie, w których obecna jest obsceniczność i wulgaryzmy.

Najlepszym przykładem szkodliwych treści w internecie są tzw. patotreści. Bardzo często reprezentują one prawie wszystkie z wymienionych wyżej zagrożeń. Ich twórcami bywają tzw. patostreamerzy, którzy zarabiają, dzięki liczbie oglądających ich użytkowników, a także z racji dokonywanych przez nich wpłat.

Fake news i hejt

Do kolejnej grupy zagrożeń internetowych zaliczają się takie zjawiska jak fake news oraz hejt. Pierwsze z nich dotyczy nieprawdziwych informacji ukazujących się w sieci. Jest to bardzo rozpowszechnione zjawisko, które polega na świadomym zamieszczaniu treści mających wprowadzić odbiorców w błąd.

Natomiast hejt jest zagrożeniem jeszcze bardziej rozpowszechnionym. Może on dotyczyć każdego zwykłego użytkownika. Jako hejt należy rozumieć nienawistne, poniżające treści w wyrażone w formie komentarza, lecz nie tylko, ponieważ mogą one mieć także formę video czy grafik np. memów. Hejtem nazywamy też tzw. mowę nienawiści. Warto zaznaczyć, że ofiarami jednego, jak i drugiego zjawiska padają dzieci oraz dorośli.

internet zagrozenie

Phishing oraz scam   

Te zjawiska dotyczą oszustw, jakimi mogą paść internauci. Polegają one na tym, że dana osoba podejmuje kroki ku temu, by zyskać nasze zaufanie – czyli pozyskać od nas cenne dane, takie jak login i hasło – i wykorzystać je do pozyskania środków pieniężnych z naszego konta. Proceder ten może być zaaranżowany tak, by z pozoru nie budzić wątpliwości co do wiarygodności, lecz po udostępnieniu przez nas danych, możemy paść jego ofiarami. Dla przykładu, okno, w które wpisujemy swoje dane, może wyglądać tak, jak inne znane nam wcześniej formy logowania.

Uzależnienie od internetu

Wśród zagrożeń związanych z siecią nie sposób nie wymienić również uzależnienia od internetu, które dotyka wielu użytkowników przestrzeni online. Dla wielu z nich internet stanowi ucieczkę przed trudnościami i tym samym na korzystanie z niego poświęcają coraz większą ilość czasu.  

Jak chronić się przed internetowymi zagrożeniami? 

Jak zostało to udowodnione powyżej – zagrożeń internetowych jest na tyle dużo, że konieczne jest przedsięwzięcie pewnych środków ochronnych. Metod ochrony jest kilka, a jedną z nich jest zapoznawanie się z zagrożeniami. Samo poznanie mechanizmów poszczególnych zjawisk i ich scharakteryzowanie może przestrzec przed staniem się ich ofiarą.