Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Technologia RFID w zarządzaniu zasobami ludzkimi

technologia rfid
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Zarządzanie zasobami ludzkimi nie należy do najprostszych czynności w firmie. Muszą się tym zająć osoby cechują się dużą odpowiedzialnością, ponieważ ludzi łatwo jest skrzywdzić i zranić. Stąd też duża odpowiedzialność w tym zarządzaniu jest bardzo wskazana.

Jak to zorganizować?

Organizacja zarządzania ludźmi to coś, co w każdej firmie funkcjonuje inaczej. Każda organizacja ma swoją kulturę. Część szefów stawia na dużą dyscyplinę, a część przełożonych daje swoim pracownikom dużą swobodę. Tak czy inaczej trzeba dopełniać pewnych obowiązków stawianych przez prawo pracy. Pracownicy muszą przychodzić do firmy i meldować swoja obecność.

W wielu korporacjach i fabrykach każdy pracownik ma swoją kartę, która służy do rejestrowania czasu pracy. Trzeba odbić się i w ten sposób zakomunikować swoje przyjście. Na koniec okresu rozliczeniowego system zlicza wszystkie dni i daje osobom z działu kadr informację, przez ile dni pracownik był obecny w pracy, a kiedy był nieobecny.

Działanie kart z czipem

Takie karty mają wbudowany czip, dzięki któremu można prowadzić wszystkie obserwacje i odczyty. Dzięki kartom pracownik może mieć dostęp do różnych miejsc. Oczywiście karty można zaprogramować tak, że otwierają one tylko niektóre drzwi. Dzięki temu pracownicy nie muszą nosić ze sobą kluczy, a jedynie kartę. Tak wspaniale technologia rfid ułatwia zawodowe życie.

Dzięki takim identyfikatorom można dać dostęp i wejście do niektórych pomieszczeń z cennymi rzeczami tylko niektórym osobom. Każde wejście jest monitorowane i zaznaczane w systemie. Jeśli coś zaginie albo zostanie zniszczone, pojawi się czarno na białym lista ludzi, którzy do tego pomieszczenia wchodzili.

Na parkingu

Technologia rfid znakomicie sprawdza się też na przykład na parkingach. Szlaban automatycznie otwiera się, kiedy przyłożona zostanie karta z danym czipem. Tylko osoby, które uzyskały uprawnienie do wjazdu, mogą pojawić się na terenie danej posesji. Takie rozwiązania pozwala kontrolować, kto zjawia się na parkingu.

Ograniczenie wejścia do konkretnych pomieszczeń jest jedną z dużych korzyści wynikających z korzystania z technologii rfid. Wydaje się, że właśnie ta zaleta jest kluczowa dla zastosowania tej technologii w wielu firmach. Oczywiście nie bez znaczenia jest też funkcja monitorowania pracy ludzi, ich obecności i nieobecności, a także poruszania się po firmie pod kątem tego, do jakich miejsc wchodzą. To daje pracodawcy wiele informacji, bez większego wysiłku złożonego w ich pozyskanie. Taka rejestracja informacji jest niezwykle cenna.