Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Testowanie oprogramowania – 3 rozwiązania, które mają wpływ na optymalizację kodu

Testowanie oprogramowania
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Aby zapewnić poprawne działanie oprogramowania, należy regularnie przeprowadzać jego testy, rozpoczynając je już na etapie jego powstawania. Ma to szczególne znaczenie w rozwiązaniach ICT, czyli branży technologiczno-komunikacyjnej. Dzięki skorzystaniu z firm oferujących najlepsze testy można zapewnić klientowi niezawodne oprogramowanie, w pełni będące zgodne z oczekiwaniami. Firma testująca wskaże również zasadność i skuteczność stosowanych przez nich rozwiązań, co pozwoli na zoptymalizowanie pracy w przyszłości. Jakie testy można wykonywać?

  1. Testy funkcjonalne
  2. Testy aplikacji mobilnych
  3. Robotyzacja procesów biznesowych

Testy funkcjonalne

Z im bardziej skomplikowanym oprogramowaniem mamy do czynienia, tym łatwiej w nim o popełnienie błędu. Testy funkcjonalne umożliwiają kontrolę nad kodem programu już od wczesnych etapów jego powstawania, co znacząco zmniejsza koszty późnego wykrycia błędu. Firmy, których specjalnością jest testowanie oprogramowania, dzięki nabytemu przez lata doświadczeniu mają opracowaną odpowiednią metodykę oraz dysponują narzędziami zgodnymi z najwyższymi światowymi standardami. W zależności od potrzeb wykonywane są testy oparte o dokumentację, testy zorientowane na proces, testy eksploracyjne, a po ich pomyślnym zakończeniu kończące cały proces testy akceptacyjne,

Testy aplikacji mobilnych

Dzięki znacznemu wzrostowi mocy obliczeniowej smartfonów oprogramowanie na urządzenia mobilne jest coraz bardziej skomplikowane i funkcjonalne. Testy aplikacji mobilnych pozwalają na dostarczenie klientowi oprogramowania, które nie zawiedzie użytkownika podczas jego stosowania. Aby to zapewnić, należy na okrągło śledzić trendy na rynku usług mobilnych, by odpowiednio dobrać urządzenia oraz usługi, pozwalające na osiągnięcie założonego efektu. Bardzo ważne jest posiadanie przez firmę testującą Laboratorium Testów Mobilnych, w którym pracuje ponad setka urządzeń o zróżnicowanej specyfikacji technicznej – pozwala to na bardzo szybkie rozpoczęcie testów,

Robotyzacja procesów biznesowych

Robotyzacja procesów biznesowych (RMA) umożliwia zunifikowane zarządzanie automatami i robotami w firmach oraz jednocześnie monitorowanie ich pracy. Automatyzacja procesów biznesowych pozwala na wykorzystanie odpowiedniego programu komputerowego do wykonywania monotonnych zadań, dotychczas robionych ręcznie. Duża dokładność ich wykonania przez pogram pozwala na zminimalizowanie możliwości powstania błędów na tym etapie, Taki robot programistyczny ma nieograniczoną wydajność i wysoką zdolność pozyskiwania danych z różnych miejsc i systemów.