Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


System zarządzania przedszkolem. Dyrektorze, najwyższy czas na jego wdrożenie!

System zarządzania przedszkolem
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Jesteś dyrektorem przedszkola albo żłobka? Zastanawiasz się, jakie rozwiązania mogą ułatwić Twoją pracę i usprawnić działanie placówki? Pora na wdrożenie systemu zarządzania przedszkolem.

Przedszkole XXI wieku

Korzystanie z nowoczesnych technologii staje się powoli standardem w placówkach wczesnoszkolnych – zwłaszcza prywatnych. Wpływają na to zarówno rosnące oczekiwania rodziców, jak i dążenie dyrektorów do wprowadzenia usprawnień. Szczególnie dynamiczny postęp cyfryzacji przedszkoli można zaobserwować w 2020 roku – co jest związane z pandemią. 

System do zarządzania przedszkolem to ułatwienie zarówno dla dyrektora, jak i rodziców oraz kadry. Pozwala m.in. na proste zarządzanie finansami, uporządkowanie kontaktów na linii rodzic – placówka oraz przechowywanie wszystkich danych w jednym miejscu. Wprowadzenie tego typu programu do przedszkola stanowi więc spore ułatwienie oraz pozwala nadążyć za konkurencją.

O tym, jak istotne są tego typu rozwiązania pisano m.in. w artykule: Przedszkole, które działa bez zarzutu. 

Jakie funkcje posiadają systemy do zarządzania przedszkolem?

Na rynku funkcjonuje kilka systemów dla przedszkoli. Niektóre z tych programów oferują jedynie podstawowe opcje – jak możliwość zgłaszania nieobecności dziecka. Inne kompleksowo wspierają dyrektora w jego obowiązkach oraz dają szereg możliwości rodzicom.

Jednym z najbardziej kompleksowych systemów jest Inso (https://inso.pl). Jego najważniejsze funkcje to:

 • Dostęp z każdego urządzenia – smartfona, tabletu, komputera – do systemu można zalogować się z komputera czy laptopa. Istnieje jednak także aplikacja, z której można skorzystać ze smartfona czy tabletu
 • Automatyczne obliczanie należności – dyrektor nie musi już samodzielnie obliczać opłaty dla rodziców (co często jest czasochłonne, zwłaszcza jeżeli trzeba odliczyć koszt niewydanych posiłków albo rodzic płaci od dnia pobytu). System zrobi to za niego
 • Raporty rozliczeń – system przygotowuje raporty, może także (po dokonaniu odpowiedniej integracji) samodzielnie sprawdzać, czy opłaty zostały uiszczone
 • Podgląd rozliczeń i szybkie płatności dla rodzica – rodzic z poziomu panelu może sprawdzić szczegóły rozliczeń. Za pomocą aplikacji ma również możliwość dokonania szybkiej płatności
 • Powiadomienia o płatnościach i faktury dla rodziców – rodzic może otrzymywać powiadomienie o naliczaniu należności oraz ściągnąć fakturę z panelu
 • Zgłaszanie nieobecności – rodzic może błyskawicznie zgłosić nieobecność dziecka – także z poziomu aplikacji
 • Tworzenie list dzieci na zajęcia dodatkowe
 • Zarządzanie dietami oraz zamawianie posiłków – do systemu mogą zostać wprowadzone informacje o specjalnych dietach dzieci (np. wegetariańskiej czy bezglutenowej). Inso może także pomóc w przygotowaniu zamówienia na posiłki – uwzględniając przy tym liczbę maluchów obecnych tego dnia w placówce oraz indywidualne diety
 • Tablica ogłoszeń i wiadomości dla rodziców – dyrektor i pracownicy mogą zamieszczać na tablicy ogłoszeń informacje z życia placówki. Za pośrednictwem systemu można także przesłać wiadomość do wybranych adresatów: na przykład rodziców maluchów z konkretnej grupy albo pojedynczej osoby. Pomaga to uniknąć chaosu w kontaktach z rodzicami
 • Tworzenie galerii zdjęć, filmów oraz udostępnianie plików
 • Moduł zajęć online – pozwalający na korzystanie z video chatu oraz przesyłanie dzieciom zadań domowych.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Zarządzaj przedszkolem jeszcze sprawniej! 

Wdrożenie systemu do zarządzania przedszkolem

Wprowadzenie systemu jest możliwe w dowolnym momencie – także podczas trwania roku szkolnego. Jego wdrożenie to duże ułatwienie dla dyrektora, a także dodatkowa zaleta z punktu widzenia rodziców.