© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Technologia
  • Na rynku dostępne jest już oprogramowanie dla transportu zintegrowane z BDO

Na rynku dostępne jest już oprogramowanie dla transportu zintegrowane z BDO

 |  Artykuł partnera  |  Technologia

Od nowego roku przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegać nowych przepisów związanych z BDO. W ślad za tymi zmianami idą programy komputerowe.

Coraz więcej przedsiębiorców działających w branży transportowej decyduje się na wdrażanie odpowiedniego oprogramowania wspierającego codzienną pracę. Program te mogą zaoferować szeroką gamę funkcji, wśród których znajdują się między innymi zarządzanie flotą, optymalizacja tras przejazdu, monitoring przejazdów w czasie rzeczywistym, a także integracja z różnymi zewnętrznymi systemami.

Aktualnie, gdy przedsiębiorcy muszą przestrzegać przepisów BDO, czyli dotyczących Bazy Danych Odpadowych, w oprogramowaniu dla biznesu zaczęła być dostępna integracja z BDO. Dzięki niej przedsiębiorcy w różnych branżach, w tym także w branży transportowej mogą jeszcze wygodniej realizować swoje obowiązki!

Czym jest BDO?

Baza Danych Odpadowych, czyli inaczej BDO to rejestr zawierający spis podmiotów produkujących śmieci, które nie są zaliczane do kategorii zwykłych odpadów komunalnych.

Podmioty, które należą do BDO, mają obowiązek prowadzenia specjalnej ewidencji odpadów, a także gromadzenia kart ich przekazania. Ponadto, są one zobowiązane do umieszczania numeru swojego rejestru BDO na wystawianych paragonach i fakturach.

W przypadku, gdy firma zobowiązana do rejestracji w Bazie Danych Odpadowych, nie dopełni swojego obowiązku, wówczas może ona narazić się na wysoką karę grzywny wynoszącą aż do 1 miliona złotych. Również konsekwencją jest kara aresztu dla przedsiębiorcy.

Przepisy BDO – nowa karta przekazana odpadów

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących BDO, zmieniają się także dokumenty, które będą musiały być wystawiane przez przedsiębiorców. Obowiązująca do końca 2019 roku karta przekazania odpadów nie będzie już dostępna.

BDO zobowiązuje przedsiębiorców do korzystania z elektronicznej ewidencji. Taka zmiana ma zapobiec ewentualnym nadużyciom, poprawiać kontrolę, a w konsekwencji także pomaga ona chronić środowisko naturalne.

W ślad za tymi zmianami podąża także oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla tych firm, które zajmują się wytwarzaniem odpadów innych niż komunalne, co wymusza rejestrację w rejestrze BDO.

Główną zmianą jest integracja z nowym rejestrem – dzięki temu spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa może być jeszcze łatwiejsze, szybsze, a także wygodniejsze. Integracja z BDO stała się zatem jedną z kluczowych zmian w działaniu oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwach.

Taka integracja pozwala przede wszystkim na łatwiejsze spełnianie nowych obowiązków, w tym przygotowywanie elektronicznej ewidencji do wystawiania kart odpadów. W rezultacie można zautomatyzować tego typu czynności, więc mogą one zajmować jeszcze mniej czasu. Redukuje się wtedy także ryzyko pojawienia się błędów związanych z ewidencją odpadów zgodnie z nowymi przepisami.

SOTiPM – System Obsługi Transportu i Pracowników zintegrowany z BDO

Aktualnie integracja z BDO jest dostępna za pomocą wielu programów komputerowych, w tym także tych przeznaczonych do obsługi firm transportowych. Do zmian związanych z BDO przygotowany jest także SOTiPM – System Obsługi Transportu i Pracowników.

Integracja z BDO dla systemu SOTiPM – System Obsługi Transportu i Pracowników umożliwia znaczne usprawnienie procesów związanych ze spełnianiem nowych obowiązków. Wówczas przedsiębiorstwa, który zajmuje się transportowaniem lub też przyjmowaniem odpadów będzie mógł uzyskać łatwy dostęp do systemu informatycznego Bazy Danych Odpadów za pomocą swojego systemu komputerowego.

Zatem taka właśnie integracja może znacznie usprawnić procesy realizowane w firmie przy tym również zaoszczędzić czas związany z przygotowywaniem właściwej dokumentacji, a także wprowadzaniem potrzebnych informacji w BDO.

Podsumowując, odpowiednia integracja z BDO to duży atut – dzięki niej oprogramowanie może zapewnić swoim użytkownikom wsparcie w realizacji nowego obowiązku związanego z odpadami.

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry