Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Oprogramowanie CAM dla CNC

 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Dzięki zaawansowanym programom CAM możliwe jest szybkie i bezpieczne programowanie obróbki na maszynach sterowanych numerycznie. Systemy CAM przyspieszają proces wytwarzania produktów, jednocześnie dbając o aspekt ekonomiczny. Programy CAM generują kod NC na podstawie modelu gotowego detalu (model ten powstaje z wykorzystaniem systemu CAD). Obecnie coraz częściej dąży się do integracji systemów CAD i CAM, pamiętając przy tym, że decydujący wpływ na tempo i jakość wytwarzania produktów ma oprogramowanie CAM dla CNC. Program CAM steruje pracą maszyny, zatem ułatwia i usprawnia produkcję, a przy tym wpływa na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności pracy ludzi odpowiedzialnych za obróbkę.

Ręczne programowanie obrabiarki?

W przeszłości nie było możliwości korzystania z zaawansowanych rozwiązań technologicznych, a kiedy pojawiły się maszyny NC, nadal zachodziła potrzeba ręcznego, a potem maszynowego programowania obrabiarki. Nie trudno się domyśleć, że programowanie maszyny wymagało sporej wiedzy i umiejętności, było też procesem czasochłonnym. Dziś, po wstępnym szkoleniu z obsługi systemów CAM, każdy jest w stanie programować i wykonywać obróbkę, nawet jeśli nie posiada specjalistycznej wiedzy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie ma konieczności ręcznego programowania maszyny, wiele procesów odbywa się automatycznie, zaawansowane oprogramowanie CAM dla CNC potrafi samodzielnie dobrać najlepsze strategie obróbki.

Udoskonalone techniki obróbcze

Nowoczesne maszyny CNC i wydajne systemy CAM pozwalają na wykorzystanie technik obróbczych, dzięki którym skraca się czas i obniżają koszty powstawania produktu. Udoskonalone techniki wykorzystywane są w sposób bezpieczny, ponadto przed rozpoczęciem obróbki program CAM eliminuje ryzyko wystąpienia kolizji. Ewentualne błędy można poprawić natychmiast, co skutkuje szybszą, ekonomiczną pracą maszyny CNC oraz wytwarzaniem produktów w imponującej jakości.

Oprogramowanie CAM dla CNC – programy sterujące obrabiarkami

Do programowania obróbki i sterowania pracą maszyny CNC wykorzystywane są dane zawarte w modelu uzyskanym z systemu CAD. Inne informacje niezbędne do wytwarzania danego detalu czy grupy komponentów opracowywane są na stanowisku roboczym. Jest to możliwe wówczas, gdy program CAM ma dostęp do danych z kontrolera obrabiarki oraz programu odpowiedzialnego za tworzenie kodu NC. Postprocesory odpowiedzialne są za dostosowywanie programu CAM do wewnętrznego sterowania maszyny CNC. Chodzi o sterowanie które jest dostosowane do danej maszyny, ponieważ sterowniki NC w maszynach od kilku producentów mogą się znacząco różnić. Postprocesor tłumaczy neutralny plik  kodu NC na wewnętrzny język sterownika NC.

Z punktu widzenia użytkownika systemu CAM sterowanie maszyną CNC jest znacznie łatwiejsze, jeśli interfejs użytkownika jest przejrzysty, integracja systemu ze środowiskiem programowym prosta i w znacznym stopniu zautomatyzowana, a program wyposażono w wyspecjalizowane moduły, dzięki którym możliwe jest wykonanie każdego detalu w odpowiedniej technologii.