Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Narzędzia optymalizacji produkcji, jak je wybrać

 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Celem każdej firmy produkcyjnej jest przynoszenie zysków. Nie jest zatem sztuką wyprodukowanie określonej ilości danego produktu tylko osiągnięcie jak najwyższego dochodu. Pierwszą myślą jest zmniejszenie kosztów lub zwiększenie sprzedaży. Niezależnie od tego, którą drogą chcemy podążyć – sytuacja nie jest „0-1”. Pomysły związane z obniżeniem jakości surowca, zwolnieniem kadry lub zwiększeniem planów sprzedażowych handlowcom na pewno nie będą dobrym kierunkiem. Żadna rozwijająca się firma, pretendująca do pozycji liczącego się na rynku gracza, nie obejdzie się bez przeprowadzania optymalizacji procesów biznesowych i automatyzacji produkcji. Ich efektem będzie zwiększenie wydajności i ilości zleceń, a to już prosta droga do osiągnięcia zamierzonego celu finansowego.

Optymalizacja procesu produkcji

Od czego zacząć? Usprawnić można właściwie każdy etap działania, począwszy od przyjęcia zlecenia aż po wysyłkę gotowego produktu do klienta. Ważne żeby optymalizować działania firmy systematycznie, krok po kroku. Jeśli wszystkie operacje produkcyjne zostaną właściwie zaplanowane uzyskamy przemyślaną sekwencję działań i procesów, które będą tworzyć solidną podstawę do dalszych działań. Aby tak się stało należy dokonać dokładnych pomiarów i analizy stanu wejściowego - niezbędna jest pełna wiedza na temat działań, które chcemy usprawnić. Przejście przez całą ścieżkę procesów – przepływu surowców, przepływu informacji i kooperacji między jednostkami - pomiary z użyciem narzędzi (typu stoper, dalmierz czy inne adekwatne przyrządy) pozwolą zobiektywizować nasze pomiary i uczynić je możliwie wiarygodnymi. To jedyny sposób aby odnotować wszystkie czynniki, które blokują efektywne działania – zarówno te zbędne działania jak i te, których zabrakło. Można także wspomóc się profesjonalnymi firmami audytorskimi, które pomogą nam w wyłapaniu tych wszystkich luk.

Kiedy jest ten idealny moment?

Wiele firm czeka z wprowadzeniem usprawnień na „lepszy” moment lub kiedy „będzie na to budżet”. Jest to błędne myślenie, ponieważ bez zwiększenia efektywności i wydajności w budżecie nie będzie nadwyżki środków na ten cel a jak wiemy momentów „idealnych” nigdy nie ma. Przykładem doskonale obrazującym ten błędny tok myślenia jest utrzymanie ruchu i wszechobecne awarie. Odkładając kupno nowych sprzętów lub wymianę części w parku maszynowym teoretycznie oszczędzamy. Teoretycznie, ponieważ ryzyko dużej awarii jest wprost proporcjonalne do czasu na jaki odwlekamy te inwestycje. A gdy już nadejdzie najgorsze, straty związane z zatrzymaniem produkcji i niewywiązaniem się ze zleceń będą znacznie większe. Na domiar złego uszkodzona część w maszynie bardzo często powoduje zniszczenie kolejnych jej elementów, co zwiększa koszty naprawy i wymiany części. Jak zapobiec takim sytuacjom? Na początek to trudniejsze – trzeba zmienić sposób myślenia o oszczędnościach. Potem już tylko wystarczy wdrożyć moduł CMMS od OptiMES (utrzymanie ruchu maszyn), który skataloguje części, zadba o analizy żywotności a także przypomni o zbliżających się terminach wymian i napraw.

Jakie narzędzia użyć?

Dzisiejsze firmy posiadają najczęściej oprogramowanie typu ERP, które pomaga w zarządzaniu - głównie od strony finansowo-księgowo-handlowej. Systemy tego typu nie mają jednak tak zaawansowanych funkcjonalności jak narzędzia optymalizacji produkcji, które są bardzo istotne dla usprawnienia i automatyzacji działań w firmach produkcyjnych. Wspomniany wcześniej moduł do utrzymania ruchu maszyn CMMS to tylko fragment możliwości jakie dostarcza system OptiMES. Jest to kompleksowy program do zarządzania produkcją, adresuje kluczowe potrzeby przedsiębiorstw i jednocześnie jest łatwy w integracji z powszechnie stosowanymi programami ERP. Pozwala on zaoszczędzić do 76% czasu przeznaczonego na planowanie. Dzięki automatyzacji procesów kontroli produkcji zwiększa jej płynność a także eliminuje przestoje i zmniejsza ilość błędów. OptiMES posiada m.in. moduły do planowania i wykonania produkcji, zarządzania magazynem i przepływem towarów, parkiem maszynowym, utrzymaniem ruchu oraz delegacją zadań i rozliczaniem czasu pracy. System wspiera w codziennych czynnościach managerów i szeregowych pracowników - planuje pracę i przeplanowuje ją dostosowując do nagłych zmian, pozwala śledzić na bieżąco postępy realizacji zadań, testować różne scenariusze i symulacje typu what if, dostarcza wartościowe analizy i prognozy bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji. Kontroluje także stany magazynowe, wysyła zamówienia do dostawców, pilnuje utrzymania optymalnego poziomu zapasów i przypomina o przeglądach czy wymianie część….a to tylko część funkcji, które realnie przekładają się na zwiększenie wydajności pracy, ograniczenie marnotrawstwa zasobów firmy i wzrost zysków. OptiMES zwiększa efektywność pracowników a Ty - jako osoba zarządzająca , zyskujesz cenne dane oraz czas który możesz poświęcić na strategiczne decyzje i planowanie dalszego rozwoju swojej firmy. Sprawdź co konkretnie OptiMES może zrobić dla Twojej firmy.