Kontrola i utrzymanie ruchu maszyn w firmach produkcyjnych

26 wrzesień 2019

TPM to idealna strategia dla firm, którym zależy aby w najbliższej przyszłości stale się rozwijać i umacniać swoją pozycję rynkową, zwiększyć poziom bezpieczeństwa i uzyskać maksymalną efektywność. Dzięki TPM produkcja może być bardziej wydajna i po niższych kosztach, zachowując wymaganą jakość. Z pomocą nowoczesnych rozwiązań takich jak OptiMES wzrost efektywności, redukcja odpadu i awaryjności jest na wyciągnięcie ręki.

Podejście Total Productive Maintenance (TPM) pozwala firmom produkcyjnym zaoszczędzić pieniądze. Umiejętność przewidzenia awarii, tych mniejszych jak i tych kluczowych, redukuje przestoje maszyn i zatrzymuje w budżecie pokaźne sumy. Na czym dokładnie polega i jak je wdrożyć?

Proaktywne podejście do zarządzania działem technicznym

Znaczna część firm i ich działów technicznych nadal działa w sposób bierny – zamiast przewidywać i planować reagują dopiero, gdy pojawi się jakiś problem czy awaria - jest to tzw. gaszenie pożarów. Prewencja i proaktywne podejście do tematu uważane jest za mało atrakcyjne ze względu na oczekiwane wysokie koszty takich działań – np. dotrudniania ludzi, wymiany jeszcze działających części czy wyposażania się w najnowsze rozwiązania informatyczne. I choć bierne podejście jeszcze kilkanaście lat temu nie eliminowało firm produkcyjnych z rynku, dzisiejszy błyskawiczny rozwój technologii, wzrost popytu ale też świadomości i oczekiwań klienta oraz ogromna konkurencja rynkowa powodują, że w dłuższej perspektywie prowadzi ono do upadku firm. Analizy w firmach, które wdrożyły TPM potwierdzają, że działania proaktywne zmniejszają koszty działu utrzymania ruchu i zwiększają OEE oraz wydajność. Awarie, poza tym że powodują przestój, marnotrawstwo czasu i zasobów ludzkich oraz niedotrzymanie terminów zleceń to jeszcze w maszynach, w których powinna  zostać wymieniona jedna część, często uszkodzeniu ulegają kolejne komponenty.

Korzyści z wdrożenia TMP

TPM to system, który umożliwia bardzo efektywne użytkowanie maszyn. Jego wdrożenie minimalizuje awarie, braki i odrzuty do minimum. TPM znacząco wpływa na wskaźniki przedsiębiorstw, m.in. na zdolności produkcyjne, wskaźnik OEE (Całkowita Efektywność Maszyn)koszty utrzymania ruchu i ogólne koszty operacyjne . Właściwie wdrożony system to gwarancja bezpieczniejszego, lepiej zorganizowanego i ergonomicznego miejsca pracy.

Wdrożenie TPM

System TPM bazuje na autonomicznym utrzymaniu ruchu. Kluczowe jest wprowadzenie w firmie polityki wspólnej odpowiedzialności operatorów i utrzymania ruchu za stan techniczny parku maszynowego. Jest to tak bardzo istotne, ponieważ to właśnie operatorzy mają codzienny kontakt z maszynami, mają ogromną wiedzę na temat ich działania - także sygnałów potencjalnych usterek. Po prostym przeszkoleniu operatorzy mogą również z powodzeniem przeprowadzać proste zabiegi , które przyczynią się do szybkiego usuwania drobnych problemów technicznych.

Najważniejsze działania z zakresu wdrożenia TPM to określenie celów odnośnie oczekiwanego poziomu efektywności maszyn, wdrożenie systemu utrzymania maszyn i prewencji, który obejmie pełny cykl ich życia, koordynacja pracy działów przedsiębiorstwa i zaangażowanie wszystkich pracowników. Operatorzy muszą uzyskać dodatkową wiedzę, ale przede wszystkim przekonanie, że warto zaangażować się w działanie zgodne z TPM. Należy także opracować jednolite standardy obsługi i konserwacji sprzętów.

Rozwiązania IT wspierające TPM

Przejście z reaktywnego działania do planowanego utrzymania ruchu nie wymaga od razu  szczególnych nakładów finansowych związanych z oprogramowaniem. W początkowych fazach swoją funkcję spełni wciąż popularny Microsoft Excel. Razem z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową) pozwoli na ustalenie i skatalogowanie kiedy i które maszyny/części wymagają przeglądów a także odnotowywanie przy kolejnych kontrolach stanu komponentów- klasyfikując ich stan zgodnie z przyjętą skalą. Jest to pierwszy krok do przejścia na prewencyjne utrzymanie ruchu a zaoszczędzone na naprawach pieniądze mogą posłużyć dalszym inwestycjom w tym kierunku.

CMMS

W kolejnych etapach warto skorzystać z dedykowanych systemów. OptiMES proponuje intuicyjny i kompleksowy moduł CMMS, który podniesie dostępność zasobów (OE i OEE), zmniejszy częstotliwość awarii oraz przypomni o przeglądach i serwisie sprzętów. Wszystkie dane są gromadzone w systemie, zatem cała dokumentacja, historia napraw czy terminy serwisowania są dostępne z dowolnego miejsca,  przy użyciu urządzeń mobilnych. Katalog części zamiennych jest prowadzony dokładnie, a na jego podstawie system sam nadzoruje utrzymanie bezpiecznego poziomu stanów minimalnych i terminów napraw u podwykonawców. OptiMES dostarcza również szczegółowe raporty zdarzeń i problemów, dzięki którym jesteś w stanie błyskawicznie wychwycić ryzyka i zareagować z wyprzedzeniem. CMMS przypomni także o serwisowaniu i  terminach wygaśnięcia gwarancji.

TPM to idealna strategia dla firm, którym zależy aby w najbliższej przyszłości stale się rozwijać i umacniać swoją pozycję rynkową, zwiększyć poziom bezpieczeństwa i uzyskać maksymalną efektywność. Dzięki TPM produkcja może być bardziej wydajna i po niższych kosztach, zachowując wymaganą jakość. Z pomocą nowoczesnych rozwiązań takich jak OptiMES wzrost efektywności, redukcja odpadu i awaryjności jest na wyciągnięcie ręki.