Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Biznes płynie światłowodem

 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje nad programem rozwoju infrastruktury teleinformatycznej „Polska Cyfrowa”. Na działania przeznaczono 2 miliardy euro.

Sieć światłowodowa zapewnia dostęp do bardzo szybkiego Internetu. W porównaniu do usług radiowych cechuje ją nieograniczony transfer danych i odbiór niezależnie od warunków atmosferycznych. Można nawet upatrywać w niej Internet przyszłości i narzędzie innowacyjnych działań w biznesie i gospodarce.

Ambitne plany rządu
Na początku 2013 roku rząd zaplanował zwiększenie wydatków na inwestycje zarówno w odniesieniu do sieci dostępowych, jak i światłowodowych. W porównaniu z rokiem 2012 czterokrotnie zwiększono środki pomocy publicznej przeznaczone na rozbudowę infrastruktury światłowodowej. Obecnie w resorcie rozwoju regionalnego trwają prace nad programem rozbudowy sektora teleinformatycznego „Polska Cyfrowa”, którego celem jest m.in. rozwój e-usług, a także wsparcie systemowe e-gospodarki. Na działania przeznaczono 2 miliardy euro.

Teleinformatyka, a rozwój biznesu
Teleinformatyka jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi informatyki i telekomunikacji, mająca ogromny wpływ na rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości. Stąd niemal każda firma z branży telekomunikacyjnej oferuje specjalne usługi dla sektora biznesu. − Internet to przestrzeń nieograniczonych możliwości – mówi Radosław Lewandowski z SEEV. − Korzystanie z jego zasobów jest warunkiem sprawnego funkcjonowania każdej firmy. Raport Networked Society City Index z 2011 roku przygotowany przez szwedzką firmę Ericsson pokazał, w jakich miastach świata (Nowy Jork, Sztokholm, Londyn) najlepiej wykorzystuje się korelacje telekomu i sektora biznesowego. W publikacji wymieniono pozytywne przykłady obrazujące wpływ technologii teleinformatycznych na rozwój biznesu. Pierwszym jest pojawienie się nowatorskich rozwiązań biznesowych jak handel elektroniczny, chmura obliczeniowa, czy media strumieniowe. Drugi ukazuje coraz lepszy dostęp do rynku, poprzez rozszerzenie geograficznego zasięgu działania, także dla niszowych firm. Trzecim pozytywnym aspektem są niższe koszty transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami, spowodowane zmniejszeniem odległości dzielącej siedziby dostawców, kontrahentów i klientów. To wszystko pociąga za sobą również zmiany w zarządzaniu firmą – m.in. odejście od tradycyjnego hierarchicznego podejmowania decyzji ku strukturze sieciowej. Innowacje technologiczne w biznesie wpływają także na przeobrażenia rynku pracy. Pojawia się bowiem nowe pokolenie pracowników „cyfrowych tubylców”, które cechuje większa elastyczność, kreatywność i poszukiwanie nowych rozwiązań. Statystyki z lat 2010-2011 (źródło: Ericsson and Arthur D. Little, 2010-2011) pokazują, że na każde 1000 nowych połączeń pojawia się 80 nowych miejsc pracy.