Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Najlepsze praktyki w projektowaniu i tworzeniu atrakcyjnych reklam świetlnych

reklama świetlna
 |  Artykuł partnera  |  Reklama i marketing

Atrakcyjne reklamy świetlne to sprawdzony sposób na wyróżnienie firmy wśród konkurencji oraz dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów. Nośniki przyciągają spojrzenia przechodniów i kierowców, niezależnie od pory dnia czy pogody. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są najlepsze praktyki w projektowaniu i tworzeniu reklam świetlnych.

Reklama świetlna zgodna z ustawą krajobrazową

Duże polskie miasta już opracowały lub pracują nad kodeksami krajobrazowymi, których celem jest uregulowanie kwestii reklam w przestrzeni publicznej. Dotyczy to każdego rodzaju nośników outdoorowych, w tym m.in. billboardów, reklam świetlnych, ekranów LCD oraz innych. Przepisy ściśle określają, gdzie i jakie nośniki można umieszczać, z czego można je wykonać i jakie mają mieć wymiary. Należy je zatem wziąć pod uwagę, jeśli Twoim celem jest reklama świetlna. Wrocław to jedno z miast, w którym trwają aktualnie prace nad opracowaniem uchwały krajobrazowej. W mieście nie obowiązują jeszcze więc jej zasady, co nie oznacza, że każdy zainteresowany może wieszać nośniki reklamowe w dowolnym miejscu.

Każdy, kto chce umieścić szyld albo reklamę (w tym świetlną) na obszarze należącym do Gminy Wrocław, musi dopełnić niezbędnych formalności, przede wszystkim wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane i zgodnych z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieuciążliwa reklama świetlna

Są również pewne niepisane zasady i dobre praktyki, które warto wziąć pod uwagę, projektując i tworząc podświetlone litery przestrzenne czy kasetony świetlne. Wrocław dzięki temu będzie prezentował się schludniej, a jego mieszkańcy spojrzą na reklamy przychylniejszym okiem.

Podstawowa zasada mówi o tym, że oświetlone i podświetlone nośniki nie mogą powodować uciążliwości dla pieszych, kierowców oraz mieszkańców i użytkowników budynków. Opracowując zatem projekt reklamy, a także wybierając miejsce jej montażu, zwróć uwagę na to, aby nie była ona nachalna i uciążliwa dla odbiorcy, gdyż przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego – stanie się irytująca, co może skutkować przeniesieniem tych odczuć na samą markę.

Reklama dostosowana do architektury

Tworząc reklamę świetlną, warto przemyśleć jej formę nie tylko w zakresie dopasowania jej do usługi bądź produktu, ale też do kontekstu architektonicznego, w którym zostanie umieszczona. Jest to szczególnie istotne w przypadku liter przestrzennych i kasetonów umieszczanych na zabytkowych budynkach oraz w ich sąsiedztwie. Dostosowanie powinno obejmować przede wszystkim kolorystykę, wielkość obiektów oraz materiał, a którego zostaną wykonane.

Czytelna i zwięzła reklama

Istotą każdego nośnika reklamowego jest jego treść. Powinna być zwięzła i czytelna. Najlepiej, aby kasetony czy reklama utworzona z liter przestrzennych zawierała podstawowe informacje na temat marki, takie jak jej nazwa czy adres. Lepszym miejscem na dodatkowe dane, np. dokładne wyszczególnienie świadczonych usług czy oferowanych produktów, są z kolei okna wystawowe, szyby okienne czy wnętrze lokalu.