Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Wykorzystanie wodoru jako paliwa: zalety i wyzwania

tankowanie wodoru
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Postępujące zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska, problemy zdrowotne wywoływane przez smog, zawirowania polityczne powiązane z głównymi dostawcami paliw kopalnych oraz ich rosnące ceny… To tylko najważniejsze argumenty przemawiające za jak najszybszym przeprowadzeniem transformacji energetycznej. Nawet mimo związanych z nią problemów i wyzwań. Większość z nas transformację energetyczną kojarzy z energetyką jądrową oraz odnawialnymi źródłami opartymi na energii wiatru, promieniowania słonecznego lub płynącej wody. Ich rola w miksie energetycznym jest nie do przecenienia, jednak ze względu na swoją specyfikę narzucają spore ograniczenia. Sposobem na ich zrównoważenie może być wodoryzacja gospodarki. Warto więc poznać najważniejsze zalety i wady wodoru jako paliwa.

Energetyka wodorowa – najważniejsze zalety

Zastosowanie paliwa wodorowego w różnych gałęziach gospodarki to temat coraz bardziej obecny w mediach i dyskusjach specjalistów. Oczywiście nie dzieje się tak bez powodu. Wodór jako paliwo ma ogromny potencjał i może znacząco ułatwić proces transformacji energetycznej.

Do jego najważniejszych zalet należy zaliczyć:

  • czystość: spalanie wodoru nie powoduje emisji gazów cieplarnianych ani innych szkodliwych substancji. Jedynym produktem ubocznym procesu jest czysta woda w postaci pary, co czyni go bardzo przyjaznym dla środowiska;
  • wszechstronność: paliwo wodorowe może znaleźć zastosowanie w różnych technologiach – od silników wodorowych w samochodach, lokomotywach czy samolotach, aż po produkcję energii elektrycznej na dużą skalę lub jej magazynowanie;
  • powszechna dostępność: wodór może być pozyskiwany z wody, dzięki czemu nie trzeba obawiać się szybkiego wykorzystania zasobów;
  • wysoka wartość energetyczna: w przypadku wodoru jest ona bardzo wysoka i wynosi 33,3 kWh/kg. W porównaniu z paliwami kopalnymi różnica jest spora – wartość opałowa benzyny wynosi 12,0 kWh/kg, a gazu ziemnego 10,6-13,1 kWh/kg;
  • możliwość zrównoważenia produkcji: wodór bez przeszkód może być produkowany z użyciem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Zielony wodór pozwala jeszcze bardziej zminimalizować negatywny wpływ gospodarki na środowisko;
  • wysoka gęstość energetyczna: gęstość energii skroplonego wodoru oscyluje na poziomie od 9 MJ/l do 120 MJ/kg. To więcej niż w tradycyjnych akumulatorach, dzięki czemu pierwiastek ten jest idealnym paliwem dla transportu ciężarowego – stosowanego na duże odległości i do przewożenia ciężkich ładunków.

Wady technologii wodorowych w energetyce

Pomimo wielu zalet, energetyka wodorowa ma również pewne wady. Rozpatrując ją jako element transformacji energetycznej, należy wspomnieć przede wszystkim o:

  • kosztach produkcji: produkcja wodoru – zwłaszcza zielonego – jest kosztowna i wymaga dużych nakładów finansowych, zarówno na etapie produkcji, jak i wykonywania infrastruktury. Wraz z rozwojem technologii koszty te będą jednak malały;
  • magazynowaniu i transporcie: przechowywanie wodoru i jego transport wymagają specjalistycznej infrastruktury, która może być kosztowna i wymagająca pod względem technologicznym;
  • wysokiej palności wodoru: ryzyko można jednak zminimalizować dzięki odpowiedniej konstrukcji zbiorników oraz regularnym inspekcjom.

Warto jednak pamiętać, że duże zespoły naukowe wciąż pracują nad rozwiązywaniem wspomnianych problemów. Pozwoli to uczynić wodór bardziej przystępnym i bezpiecznym – także dla środowiska – paliwem. Ciekawe inicjatywy powstają też w naszym kraju, czego najlepszym przykładem jest Centralna Dolina Wodorowa. Celem Doliny jest stworzenie otwartego forum współpracy oraz integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych, a także optymalizacja procesów i kosztów na drodze rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Biorąc pod uwagę trwający kryzys klimatyczny i napiętą sytuację geopolityczną, można spodziewać się, że rola wodoru jako czystego i wszechstronnego paliwa w kolejnych latach będzie rosła. Zdając sobie sprawę z jego zalet i wad, możemy skierować nasze wysiłki ku zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska energetyki przyszłości.