Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Nastawnik przemysłowy – wprowadzenie i zastosowanie w automatyce

Nastawnik przemysłowy
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Automatyzacja procesów przemysłowych jest koniecznym krokiem dla zakładów produkcyjnych, które chcą zoptymalizować produkcję, utrzymywać wysoką jakość i utrzymać stabilną pozycję na rynku. Jednym z kluczowych elementów automatyki jest nastawnik przemysłowy. W tym artykule przyjrzymy się wprowadzeniu do tematu nastawników przemysłowych oraz ich szerokiemu zastosowaniu w różnych dziedzinach automatyki przemysłowej.

Nastawnik przemysłowy

Nastawnik przemysłowy jest urządzeniem elektrycznym umożliwiającym sterowanie pracą silników elektrycznych w zautomatyzowanych systemach.

Nastawniki są używane w celu regulacji prędkości, kierunku obrotów oraz rozruchu i zatrzymania silników w zależności od zaprogramowanych parametrów i sygnałów wejściowych. Podstawową funkcją tego urządzenia jest kontrolowanie przepływu energii elektrycznej do silnika w sposób precyzyjny i zgodny z wymaganiami procesu.

Zastosowanie nastawników przemysłowych

Nastawniki przemysłowe znajdują szerokie zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu.

Przemysł produkcyjny

W fabrykach i zakładach produkcyjnych nastawniki przemysłowe są wykorzystywane do realizacji wielu zadań – m.in. sterowania silnikami napędzającymi taśmy transportowe, maszyny pakujące, roboty przemysłowe i wiele innych urządzeń. Zapewniają płynną regulację prędkości oraz precyzyjne sterowanie ruchem maszyn, a w konsekwencji przyczyniają się do wzrostu wydajności i jakości produkcji.

Energetyka

W sektorze energetycznym nastawniki przemysłowe służą m.in. do sterowania pracą turbin, pomp, wentylatorów i innych urządzeń generujących oraz przesyłających energię elektryczną. Nastawniki w tym przypadku pozwalają na optymalizację wydajności energetycznej, a także ochronę sieci przed przeciążeniami i awariami.

Automatyka budynkowa

W systemach automatyki budynkowej nastawniki przemysłowe są używane do sterowania różnymi urządzeniami, takimi jak m.in.: windy, wentylatory, pompy czy urządzenia klimatyzacyjne. Pozwalają na optymalizację zużycia energii, komfort użytkowników oraz zwiększenie efektywności budynków.

Transport i logistyka

Nastawniki przemysłowe są również niezbędne w dziedzinie transportu i logistyki. Służą do sterowania silnikami w pojazdach elektrycznych, windach towarowych, taśmociągach, suwnicach i innych urządzeniach związanych z transportem i przenoszeniem materiałów.

Przemysł spożywczy

W przemyśle spożywczym nastawniki przemysłowe są wykorzystywane w procesach produkcji żywności, takich jak m.in.: mieszanie, rozdrabnianie czy pakowanie. Urządzenia zapewniają precyzyjną kontrolę nad silnikami, co przekłada się na utrzymanie odpowiednich, rygorystycznych w tym segmencie przemysłu parametrów procesu, jak np. temperatura czy prędkość mieszania.

Znaczenie nastawników w rozwoju przemysłu

Nastawniki przemysłowe stanowią istotny element systemów automatyki przemysłowej. Te urządzenia umożliwiają precyzyjne sterowanie silnikami elektrycznymi, a w efekcie wpływają na optymalizację całego procesu produkcyjnego. Zastosowanie ich w zakładzie niesie za sobą szereg zalet, takich jak między innymi: możliwość płynnej regulacji prędkości, szybki rozruch i zatrzymanie silników, a także zabezpieczenia przed przeciążeniami i awariami.

Współczesne nastawniki przemysłowe często działają przy wsparciu zaawansowanych technologii, takie jak sterowanie oparte na mikroprocesorach, interfejsy komunikacyjne czy możliwość monitorowania i zdalnego sterowania poprzez systemy SCADA. Technologie pozwalają na jeszcze większą precyzję i elastyczność w sterowaniu procesami przemysłowymi.

Nastawnik przemysłowy KUKA

Automatyczny nastawnik dwustanowiskowy KP1-V2T z osią obrotową marki KUKA to urządzenie do zadań specjalnych!

Umożliwia pozycjonowanie przedmiotów obrabianych z precyzyjną powtarzalnością. Nastawnik dostępny jest w wersji z udźwigiem wynoszącym 500 kg i 1 000 kg.

Nastawnik dostępny w ofercie KUKA oferuje szereg zalet, wśród których warto wymienić między innymi:

  • możliwość indywidualnego połączenia ze stołami roboczymi– w zależności od zadania na nastawniku można zamontować stoły robocze o różnych kształtach i wielkościach.
  • ergonomiczna wysokość podawania– niskie wysokości mocowania stołu roboczego zapewniają ergonomiczne wysokości podawania. Aby móc dopasować nastawnik do indywidualnych potrzeb, dostępne są wersje z udźwigiem wynoszącym 1000 kg i stelażem montażowym o wysokości 200 mm, 300 mm i 400 mm.
  • bezpieczne odczytywanie pozycji– opcjonalny odczyt pozycji umożliwia zarejestrowanie przewidzianej pozycji roboczej głównej osi obrotowej w technice bezpiecznej. Można go stosować do poziomu bezpieczeństwa SIL 3, kat. 4 lub Performance Level E.
  • wysoka moc spawania– spawanie z mocą do 1000 A w czasie włączania 100%.

Dowiedz się więcej na temat inteligentnych rozwiązań dla przemysłu 4.0 na stronie KUKA.