Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


W jaki sposób wapno nawozowe wpływa na plony roślin?

plony zbóż
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Uzyskanie obfitych plonów jest uzależnione od warunków glebowych. Jednymi z najważniejszych pierwiastków wpływających na wzrost i plonowanie roślin jest wapń, potas, fosfor, azot. By cieszyć się z większych plonów, warto stosować wapno nawozowe. Wyjaśniamy, dlaczego regularne wapnowanie gleby jest niezbędne do osiągania sukcesów w uprawie roślin.

Wapno rolnicze – działanie

Odpowiednia zawartość wapnia w podłożu jest niezbędna do prawidłowego wzrostu roślin i wydawanie przez nie obfitych, dobrych jakościowo plonów. Na skutek procesów naturalnych (wymywania makroskładników, kwaśnych deszczy) i działalności człowieka (m.in. kwaśne deszcze, nawożenie azotowe w rolnictwie) dochodzi jednak do sukcesywnych strat wapnia. Deficyty wapnia w glebie prowadzą do jej zakwaszenia, które dotyczy większości gleb w Polsce. Zbyt kwaśny odczyn podłoża ma niekorzystny wpływ na rośliny. Optymalne dla większości roślin uprawnych jest pH w zakresie 5,5-7,0.

Nadmiar jonów wodorowych dodatkowo prowadzi do uwalniania do roztworu glebowego glinu, który wykazuje działanie fitotoksyczne. Na silnie zakwaszonych glebach dochodzi do zahamowania rozwoju korzeni roślin, utrudnionego transportu wody i soli mineralnych z roztworu glebowego do części nadziemnych. Rośliny rosnące na podłożu o nieodpowiednim pH są też bardziej narażone na przemarzanie, suszę i choroby. Wszystko to sprawia, że dają niższe i mniej wartościowe plony.

Aby przywrócić optymalny odczyn podłoża i zwiększyć plony, należy regularnie przeprowadzać zabieg wapnowania przy użyciu wapna rolniczego. Wapno nawozowe dla rolnictwa pozwala wzbogacić podłoże w kationy wapnia i magnezu oraz podwyższyć jego pH. Uniwersalne zastosowanie w rolnictwie znajduje wapno nawozowe węglanowe, którego można używać na każdej glebie. Nawóz tego typu charakteryzuje się powolnym czasem działania i niewielkim wpływem na mikroorganizmy glebowe. Dzięki temu może być stosowany nawet w gospodarstwach ekologicznych. Dodatkowo uzupełnia niedobory tego pierwiastka w glebie, co zwiększa efektywność nawożenia.

Wapno nawozowe – wpływ na rośliny

Wapń to makroelement wykazujący wielokierunkowy wpływ na rośliny i ich zdolność do plonowania. Pierwiastek ten reguluje procesy wzrostu roślin i aktywność enzymów odpowiedzialnych za ich rozwój i plonowanie. Wapno nawozowe węglanowe korzystnie wpływa również na wytrzymałość roślin. Wapń wchodzi w skład ścian komórkowych i warunkuje spójność tkanek. Ma także duży wpływ na rozwój systemu korzeniowego – odpowiada za budowę mocnych korzeni i pobieranie substancji odżywczych przez rośliny. Wapno rolnicze dodatkowo zwiększa odporność roślin na stres, patogeny, szkodniki i niekorzystne warunki środowiskowe. Poprawia też cechy jakościowe uzyskanych plonów.

Wapno nawozowe dla rolnictwa – tajemnica obfitych zbiorów roślin!

Wapnowanie gleby przyczynia się również do pozytywnych zmian w glebie, które pozwalają na zwiększenie plonów. Do zalet stosowania wapna nawozowego dla rolnictwa należą m.in.:

  • rozwój i zwiększenie aktywności pożytecznych mikroorganizmów glebowych,
  • tworzenie się gruzełkowatej struktury gleby,
  • poprawa napowietrzenia i nawodnienia podłoża,
  • zwiększenie dostępności i przyswajalności innych niezbędnych pierwiastków – azotu, fosforu.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM Kielce) posiadają długą historię w wydobyciu i obróbce surowców skalnych w regionie świętokrzyskim.  Rok założenia (wówczas) Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich przyjmuje się na 1874. Wysokiej jakości wapno rolnicze warto nabyć w Spółce Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA.