Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Recykling plastiku – jak wygląda?

Recykling plastiku
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Recykling plastiku polega na przekształcaniu odpadów z tworzyw sztucznych na surowce wtórne, a następnie produkty gotowe. Proces ten może się różnić w zależności od dostępnych technologii oraz rodzaju materiałów.

Wspólnym celem jest jednak zmniejszenie ilości plastiku trafiającego na wysypiska. Odpady z tworzyw sztucznych potrafią się rozkładać przez setki lat, uwalniając w tym czasie do gleby i wody niebezpieczne toksyny. Dlatego recykling plastiku ma duże znaczenie zarówno dla gospodarki, jaki i środowiska.

Etapy recyklingu plastiku

Recykling tworzyw sztucznych składa się przeważnie z kilku etapów. Najpierw odpady plastikowe są zbierane i oddzielane od innych frakcji, takich jak papier, szkło czy metal.

Następnie tworzywa sztuczne są sortowane ze względu na rodzaj. Do popularnych odmian należą: PC (poliwęglan), PA (poliamid), PET (politereftalan etylenu), PP (polipropylen), PE (polietylen) czy PS (polistyren). Ta operacja jest ważna, ponieważ różne odmiany plastiku mają nieco inne właściwości.

Po zakończeniu sortowania materiał jest rozdrabniany. Może to być realizowane za pomocą różnych urządzeń, takich jak młyny, granulatory lub rozdrabniacze. Zmielenie plastiku ma na celu przygotowanie surowca do kolejnych etapów.

Następnie tworzywo sztuczne jest poddawane procesom czyszczenia i mycia. Zanieczyszczenia, w postaci etykiet, resztek produktów czy związków chemicznych, są wówczas usuwane z plastikowych odpadów. Ten etap jest konieczny, aby uzyskać czysty i wolny od zanieczyszczeń materiał do dalszego przetwarzania.

Po czyszczeniu plastik jest przetwarzany w tzw. regranulat, który jest formą przetworzonego plastiku. Proces ten obejmuje wytapianie materiału i formowanie go w granulki o jednolitej wielkości, składzie chemicznym oraz barwie. Regranulat może być wykorzystywany do produkcji nowych wyrobów z plastiku.

W celu zapewnienia jakości i zgodności regranulatu z określonymi standardami, przeprowadza się kontrolę laboratoryjną. Dlatego próbki materiału są badane pod kątem składu, właściwości fizycznych czy stopnia czystości. Kontrola pozwala upewnić się, że regranulat spełnia wymagania jakościowe przed przekazaniem go do ponownego wykorzystania.

Recykling tworzyw sztucznych ma znaczenie

Recykling plastiku ma ogromne znaczenie zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Pozwala istotnie zmniejszyć ilość odpadów i ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko.

Dzięki temu procesowi zużyte tworzywa sztuczne mogą być przetwarzane na nowe produkty, co zmniejsza wydobycie surowców naturalnych. Skutkuje to również mniejszą emisją gazów cieplarnianych i redukcją zużycia zasobów energetycznych.

Zwykłe składowanie i utylizacja odpadów są kosztowne dla firm. Natomiast poprzez recykling część plastikowych odpadów jest przetwarzana i wykorzystywana ponownie. Pozwala to zmniejszyć wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i zwiększyć zyski. Firma funkcjonująca w obiegu zamkniętym jest również lepiej postrzegana przez otoczenie rynkowe.