Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


System MRP – co to jest? Jak działa? Co zapewnia?

planowanie zasobów materiałowych
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Niedobory materiałów stanowią jeden z głównych powodów przestojów na produkcji i utrudniają terminową realizację zamówień. W efekcie spada satysfakcja klientów, a działalność generuje dodatkowe koszty. W skutecznym zarządzaniu surowcami pomagają systemy MRP, które obliczają ilości materiałów potrzebnych do produkcji. Czym są i jakie korzyści zapewniają? Przeczytaj!

System MRP – co to jest ?

System MRP (ang. Material Requirements Planning) powstał w latach 60 XX wieku. Służy do planowania zasobów materiałowych w firmach produkcyjnych. A mówiąc precyzyjniej, narzędzie oblicza ile surowców potrzeba, aby wytworzyć konkretne produkty oraz ukończyć zlecenie zgodnie z planem, w wyznaczonym czasie. Jednocześnie kalkulacje systemu powinny być na tyle precyzyjne, aby zminimalizować ryzyko powstania zbędnej i kosztownej nadwyżki materiałowej.

Jak działa system MRP ?

Przy obliczeniach system MRP bazuje na danych, które wcześniej wprowadzono do systemu. Podstawą są informacje o wielkości zamówień oraz budowie wyrobów (Bill of Materials). Kalkulacje uwzględniają też główny plan produkcji (MPS) i terminy realizacji zleceń. Po to, aby w pierwszej kolejności umożliwić ukończenie tych priorytetowych.

Poza tym system MRP rejestruje każdą zmianę w planie produkcyjnym i automatycznie przelicza aktualne zapotrzebowanie materiałowe. Regularne „odświeżanie” tych danych, sprawia, że system podpowiada nie tylko ile surowców zamówić, ale także kiedy zrealizować zakup, aby umożliwić stanowiskom roboczym rozpoczęcie pracy w odpowiednim czasie – zgodnie z ustalonym planem produkcji.

System MRP – korzyści

System MRP gwarantuje płynną produkcję bez przestojów i przyczynia się do terminowej realizacji zleceń produkcyjnych. Poza tym optymalizacja zarządzania bazą surowców wpływa korzystnie także na inne aspekty procesu wytwórczego.

Wdrożenie systemu MRP przyczynia się m.in. do:

  • Redukcji kosztów produkcyjnych i kosztów składowania
  • Wzrostu wydajności oraz szybkości produkcji
  • Optymalizacji przestrzeni magazynowej i maksymalnego skrócenia czasu składowania towaru
  • Ściślejszej kontroli nad zapasami

Jak przebiegał dalszy rozwój systemu MRP ?

Systemy MRP ewoluowały wraz z rozwojem technologii komputerowej i rozszerzeniem potrzeb firm produkcyjnych. W kolejnej wersji (MRP II) pojawiły się nowe funkcje m.in. analiza zdolności produkcyjnych oraz wsparcie dla procesów handlowych. Istotą była tu integracja MRP z okołoprodukcyjnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie modułów przeznaczonych do planowania sprzedaży, zarządzania kadrami, czy środkami finansowymi.

Szereg nowych rozwiązań sprawił, że nowa generacja MRP zapewnia wysoki poziom wsparcia w dynamicznych realiach nowoczesnego rynku. Uwzględnia się tu znaczącą rolę m.in. komunikacji pomiędzy wszystkimi obszarami organizacji oraz stabilny łańcuch dostaw, który zapewnia skuteczny przepływ towarów.