Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Popularne standardy ISO w BHP

roboty drogowe
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

W każdej pracy istnieje mniejsze lub większe ryzyko wypadku, który może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub nawet zagrozić życiu. Oczywiście w niektórych branżach jest ono szczególnie wysokie, wymienić można przykładowo budownictwo, przemysł chemiczny, górnictwo. Obecnie jest wiele sposobów na zminimalizowanie ryzyka, ale nie ma możliwości całkowitego wykluczenia go. Na przestrzeni lat stworzono wiele narzędzi, które służą do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracowników. Warto wobec tego poznać obowiązujące standardy ISO, które dotyczą BHP.

Jakie wyróżnia się najczęściej stosowane systemy jakości?

Firmy stosują rozmaite certyfikaty ISO w celu wzmocnienia swojej pozycji. Spełnienie norm jakości przekłada się także na wzrost bezpieczeństwa dla pracowników. Składa się na to szereg działań, jeśli zostaną one dostosowane do przyjętych standardów, to można liczyć na uzyskanie certyfikatu ISO. Potwierdza on wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Trzeba pamiętać o tym, że wdrożenie ISO wiąże się także z koniecznością przeprowadzenia rozmaitych szkoleń zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników (patrz: instruktaż stanowiskowy). Muszą oni wykonywać powierzone im obowiązki zgodnie z normami i standardami. Efektem jest wzrost ich zaangażowania, poprawa komunikacji wewnątrz firmy i usprawnienie wielu procesów. Niezależnie od specyfiki branży i wielkości przedsiębiorstwa, warto wdrożyć normę ISO 45001: 2018. Jest ona alternatywą dla stosowanej dotychczas normy OHAD 18001, dotyczy zarządzania bezpieczeństwem i higieny, ma na celu poprawienie warunków pracy i zniwelowanie zagrożeń w postaci wypadków, obrażeń, chorób zawodowych.

Często stosowanymi systemami jakości są normy ISO IEC 27001, które dotyczą rozwoju technologii informatycznych i cyfrowych. Certyfikacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarządzania danymi. Pracownicy stają się świadomi potencjalnych zagrożeń, łatwiej je monitorować. Wdrożenie ISO IEC 27001 przekłada się na zapewnienie lepszej ochrony danych wrażliwych, co wiąże się również ze wzrostem zadowolenia klientów. Obecnie coraz częstszym problemem jest kradzież informacji, ich fałszowanie, niszczenie. Przyjęcie poufnych danych może wiązać się dla firmy z szeregiem negatywnych konsekwencji. Należy wobec tego zabezpieczyć się przed oprogramowaniami szpiegującymi i kopiującymi, szpiegostwem przemysłowym i szeregiem innych niebezpieczeństw. Warto wobec tego wdrożyć certyfikację ISO IEC 27001, aby ograniczyć dostęp do kluczowych informacji i zezwolić na korzystanie z nich wyłącznie uprawnionym do tego osobom.

Jakie normy ISO mają szczególne znaczenie w firmach?

Bardzo ważną normą jest PN-EN ISO 13855:2010, która odnosi się do bezpieczeństwa maszyn, umiejscowienia technicznych środków ochronnych. Niektóre urządzenia znajdujące się na terenie zakładu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Nie zawsze możliwe staje się całkowite zabezpieczenie stref roboczych przed dostaniem się do nich części ciała. Norma PN-EN ISO 13855:2010 jasno określa, jakimi zasadami trzeba kierować się przy wybieraniu właściwej lokalizacji maszyn typu prasa, wtryskarka, zgniatarka. Konieczne jest stosowanie technicznych środków ochrony w postaci elektroczułych kurtyn i barier świetlnych, skanerów laserowych, elementów wyposażenia czułego na nacisk, osłon blokujących. W zrealizowaniu zaleceń konkretnej normy ISO z pewnością może pomóc odpowiednie oprogramowanie do zarządzania BHP (link).

Z kolei norma ISO 14001 obejmuje szereg działań związanych z ekologią i ochroną środowiska. Dąży się do zredukowania emisji ścieków i odpadów generowanych przez przedsiębiorstwo. Konieczne staje się oczywiście edukowanie pracowników z zakresu ochrony środowiska. Działanie zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ekologii wpływa korzystnie na wizerunek firmy w oczach klientów i partnerów biznesowych. Wdrożenie ISO 14001 nakłada obowiązek stosowania się do regulacji, które przeciwdziałają produkcji zanieczyszczeń. W działania muszą zostać zaangażowani pracownicy ze wszystkich struktur. Normy i certyfikaty dotyczą również odzieży roboczej i ochronnej: norma PN-EN ISO 13688:2013-12 i norma PN-P-84525:1998.