Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak skutecznie optymalizować procesy produkcyjne?

optymalizacja procesów produkcyjnych
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Optymalizacja to obecnie słowo klucz w dużych, średnich, a nawet małych przedsiębiorstwach. Struktury firm są obecnie tak rozbudowane, a procesy tak bardzo złożone, że optymalizacja jest konieczna, by organizacje mogły wydajnie pracować. W przypadku wielu podmiotów niezwykle ważna będzie optymalizacja procesów produkcyjnych.

Czym jest optymalizacja procesów produkcyjnych?

Optymalizację procesów produkcyjnych można określić jako zbiór działań, które umożliwiają firmie nieustanne rozwijanie się i maksymalizowanie zysków. Zarazem dąży się do minimalizowania start, większej kontroli kosztów, redukcji czasu realizacji zadań i ograniczania błędów. W celu osiągnięcia wskazanych rezultatów niezbędne jest określenie problemów i krytycznych punktów poszczególnych procesów, a mogą być nimi:

 • powolne linie produkcyjne
 • wydłużone czasy dostawy
 • skomplikowane procesy produkcji i zarządzania
 • popełnianie wielu błędów wymagających poprawy
 • niedobór wykwalifikowanych pracowników
 • niewydajna logistyka wewnętrzna
 • brak harmonogramów pracy
 • trudności z przydzielaniem zadań i egzekwowaniem ich wykonywania
 • brak przepływu informacji.

Każdą z powyższych komplikacji można określić jako wąskie gardło. Są to najsłabsze ogniwa w organizacji. Zdarzenia te są zmorą współczesnych menedżerów i ograniczają zdolność oraz przepustowość całego łańcucha produkcyjnego. Jednym ze sposobów na eliminowanie wąskich gardeł jest tzw. teoria ograniczeń (TOC). Polega ona na skupianiu wysiłków w obszarach wąskich gardeł.  Należy wykorzystać ograniczenia tak, by okazały się efektywne i by pozostałe procesy zostały podporządkowane właśnie słabym ogniwom. Produkcja programowana jest na trzech płaszczyznach:

 1. Drum – nadanie procesowi określonego rytmu z uwzględnieniem wąskich gardeł.
 2. Buffer – zapewnienie zapasów materiałowych w odpowiednim miejscu procesu, przed słabymi ogniwami.
 3. Rope – dostarczanie materiałów lub elementów na stanowisku pracy według wąskiego gardła.

Zniwelowania wąskich gardeł związanych z wewnętrzną logistyką, brakiem przepływu informacji czy problemami w zarządzaniu ludźmi i delegowaniu zadań można dokonać z pomocą implementacji nowoczesnych narzędzi.

Postaw na nowoczesne technologie zarządzania procesami produkcyjnymi

Nowoczesna technologia wpływa istotnie na sprawniejsze funkcjonowanie biznesów. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do skutecznego i wydajnego zarządzania procesami produkcyjnymi. Warto zidentyfikować potrzeby własnego przedsiębiorstwa i rozeznać się w kwestii automatyzacji niektórych procesów. Dzięki nim można usprawnić planowanie prac, kontrolę zapasów czy monitorowanie bieżących działań zespołów.

Zastosuj w firmie elektroniczny obieg dokumentów

Zdarza się, że w procesie produkcyjnym to nie ciężkie maszyny czy niewłaściwe rozplanowanie prac obniżają wydajność linii lub całego zakładu. Nierzadko mogą na to wpływać błędy w dokumentacji oraz brak szybkiego dostępu do nich. Na wyeliminowanie tego typu problemów pozwoli zastosowanie w firmie elektronicznego obiegu dokumentów. Za pomocą oprogramowania z łatwością można tworzyć i przydzielać zadania, monitorować statusy prac, kontrolować koszty, a jednocześnie podnosić jakość obsługi klienta.

Zadbaj o kompetencje i samopoczucie pracowników

Firmę tworzą ludzie. Są oni jej największą wartością. To oni odpowiadają za koordynowanie i wykonywanie kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. Bez nich wszelkie oprogramowania i narzędzia nie byłyby w stanie funkcjonować. Dlatego ważne jest, aby już na początku każdą osobę wyposażyć w specjalistyczną wiedzę, niezbędną do obsługi programów czy urządzeń.

Niekompetentny pracownik na stanowisku jest bezużyteczny. Wobec tego, jeśli pojawiają się w organizacji nowe technologie, procesy lub maszyny, należy zadbać o przeprowadzenie skutecznego szkolenia dla pracowników. Jednocześnie dobrze jest podkreślać, że pozycje zespołów i menedżerów nie są zagrożone ze względu na wdrażanie narzędzi do automatyzacji. Nowoczesne rozwiązania wyręczają ich z wykonywania powtarzalnych zadań. Taki stan rzeczy warto przedstawiać jako szansę dla ludzi, by mogli się wykazać w ważniejszych procesach.

Usprawniaj dotychczas wdrożone rozwiązania

Większość firm ma obecnie wdrożonych wiele technologii usprawniających procesy produkcyjne. Rozwiązania te nie mogą jednak być pozostawione same sobie. Wymagają regularnych audytów i analizy pod kątem skuteczności i konieczności aktualizacji. Dzięki temu poszczególne działy będą w stanie osiągać coraz lepsze wyniki.

Zastosowanie metod optymalizacji procesów produkcyjnych przyczyni się do zmniejszenia opóźnień w produkcji, zredukowania częstotliwości awarii sprzętu, lepszego przewidywania wydajności produkcji, wykrywania nieefektywności czy skrócenia przestojów i zmniejszenia potrzeby pracy w ramach nadgodzin. Więcej  ten temat dowiesz się z artykułu który omawia jak wygląda optymalizacja procesów produkcyjnych.