Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jaka dokumentacja techniczna jest wymagana przy budowie rurociągów przemysłowych?

rurociąg przemysłowy
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Budowa rurociągów przemysłowych to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga zastosowania specjalnych materiałów oraz technologii, które opisane są w dokumentacji technicznej. Projekt rurociągów powinien być jednak wykonany precyzyjnie, aby uniknąć ewentualnych nieszczelności powodujących duże straty i kosztowne remonty. Co musi zawierać taka dokumentacja?

Co wchodzi w skład dokumentacji technicznej przy budowie rurociągu przemysłowego?

Eksploatujący powinien przedłożyć dokumentację techniczną rurociągów przemysłowych do odpowiedniego Urzędu Dozoru Technicznego. Musi być jednak zgodna z ustalonymi i obowiązującymi warunkami technicznymi. W skład dokumentacji technicznej wchodzi m.in. projekt techniczny rurociągu wraz z jego elementami, powykonawcza dokumentacja rurociągu, instrukcja eksploatacji oraz instrukcja rozruchu (jeśli jest przewidywany). Szczegółowa zawartość projektowej i powykonawczej dokumentacji technicznej rurociągu określona jest przez warunki techniczne, czyli tzw. specyfikacje inne niż warunki techniczne dozoru, któremu powinien odpowiadać rurociąg podczas projektowania, produkcji, naprawy lub modernizacji. Wszelkie wymagania zawarte są w art. 8 ust. 7 ustawy o dozorze technicznym. Jeśli zależy Ci na profesjonalnie wykonanej instalacji, to z Krakowa budowa rurociągów sprosta Twoim oczekiwaniom!

W jaki sposób spawa się ze sobą rurociągi przemysłowe?

Spawanie rurociągów to wymagające i odpowiadające zadanie – to od jakości spoin zależy, jaką wytrzymałość będzie miała cała instalacja. Najczęściej stosuje się technologie spawalnicze MIG/MAG i TIG. Technologia TIG to inaczej spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów takich, jak argon czy hel. Stosowana jest zwykle w przypadku rur ze stali czarnej. Spawanie rur z aluminium wykonywane jest z kolei za pomocą metody MIG/MAG (Metal Inert Gas). To elektroda topliwa w osłonie tych samych gazów, co metoda TIG. Profesjonalny proces budowy rurociągów oferuje m.in. montaż instalacji przemysłowych Sim Industry, który dba o jakość świadczonych usług.

Budowa rurociągów przemysłowych – dlaczego powinni wykonywać je profesjonaliści?

Powierzając proces budowy rurociągów przemysłowych doświadczonym firmom, zyskuje się gwarancję trwałego i powtarzalnego połączenia. Specjaliści wykonują jednolitą strukturę spawu, która będzie odporna na uszkodzenia mechaniczne i nie zmieni właściwości technicznych spawanych komponentów. Dzięki spawaniu łukowemu można precyzyjnie połączyć elementy z uwzględnieniem krzywizn.