Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Uproszczenie procesów produkcji dzięki Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Przemysł 4.0
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Czwarta rewolucja przemysłowa pokazała, jak wiele procesów produkcyjnych można zautomatyzować, poprawić lub ulepszyć. Digitalizacja łańcucha dostaw pozwala jeszcze lepiej planować i kontrolować procesy związane z wytworzeniem i wypuszczeniem produktu na rynek. Dlatego coraz więcej firm korzysta z takich narzędzi jak Microsoft Dynamics 365 opartych na chmurze i sztucznej inteligencji.

W jaki sposób uproszczenie procesów produkcyjnych może przełożyć się na rozwój firmy?

Rozwój firmy jest uzależniony od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wśród czynników wewnętrznych można wymienić m.in. inwestycje w nowe technologie. To właśnie one mają duży wpływ na upraszczanie procesów produkcyjnych. Automatyzacja i digitalizacja to dwa trendy, które mają najsilniejszy wpływ na całą branżę.

Krótszy proces produkcji to możliwość szybszego wprowadzenia nowych produktów na rynek. To z kolei przekłada się na konkurencyjność danego przedsiębiorstwa. Dlatego firmy, które chcą skutecznie zawalczyć o klientów, muszą zainwestować w innowacyjne rozwiązania. Uproszczenie procesów produkcyjnych, np. poprzez ich automatyzację, oznacza uwolnienie dodatkowej siły roboczej. Osoby, dotychczas zaangażowane w pewne procesy, mają możliwość wykorzystania swojego potencjału w innych obszarach wymagających większej odpowiedzialności i kreatywności.

Czym jest i co daje moduł Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management?

Microsoft Dynamics 365 to zestaw aplikacji biznesowych, które działają w oparciu o technologię AI. Moduł Supply Chain Management jest przeznaczony dla firm z branży produkcyjnej. Pozwala w bezpieczny sposób przechowywać dane w chmurze i je udostępniać poszczególnym podmiotom.

Moduł Supply Chain Management pozwala zintegrować trzy najważniejsze procesy w łańcuchu dostaw:

  • przepływ informacji;
  • przepływ produktów;
  • przepływ pieniędzy.

Dzięki temu wszystkie osoby zaangażowane w proces produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji mają dostęp do tych samych danych związanych z popytem i sprzedażą. To sprawia, że wiedzą, w jaki sposób reagować na sytuacje kryzysowe.

Uproszczenie procesów produkcyjnych poprzez ich digitalizację pozwala znacznie ograniczyć ryzyko operacyjne. Automatyzacja procesów związanych z wytworzeniem produktu i wprowadzeniem go na rynek zapewnia przewagę nad konkurencją

Uproszczenie procesów produkcyjnych jest istotne także z punktu widzenia pracowników. Automatyzacja procesów, które nie wymagają ingerencji człowieka, a jedynie jego nadzoru, pozytywnie wpływa na motywację.

Usprawnienie działań związanych z wytwarzaniem produktu ma również wpływ na zadowolenie konsumentów i wyniki sprzedażowe.

Więcej dowiesz się na https://xplusglobal.com/pl/dynamics365-supply-chain-management/