© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak przeprowadza się recykling folii LDPE?

folia LDPE
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Recykling folii LDPE to w praktyce wieloetapowy proces, który wymaga zastosowania wielu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i logistycznych, aby przetwarzanie LDPE mogło nie tylko odbywać się w sposób przyjazny dla środowiska, ale i opłacalny. Z tych powodów przetwarzanie folii LDPE odbywa się we wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania odpadów, które mają doświadczenie w postępowaniu z odpadami plastikowymi i ich recyklingiem. Nowoczesnym zakładem tego typu w Polsce jest należące do Stena Recycling Centrum Recyklingu Elektroniki we Wschowie, a rozwiązania stosowane przez firmę Stena Recycling są doskonałym przykładem tego, jak przetwarzanie folii LDPE powinno przebiegać, by proces ten był wydajny, korzystny dla gospodarki, ludzi i środowiska.

Recykling folii LDPE – jak przebiega ten proces?

Stena Recycling to doświadczony przetwórca odpadów w całej Europie, a skandynawskie zakłady tej firmy uchodzą za liderów recyklingu odpadów różnych frakcji. Przetwarzaniem folii LDPE na ogromną skalę zajmuje się m.in. gigantyczny kompleks zlokalizowany we Wschowie, w którym firma Stena Recycling uruchomiła nowoczesną linię przetwarzania folii opakowaniowej i innych odpadów z polietylenu niskiej gęstości. Wspomniana linia do granulacji LDPE pozwala na recykling blisko 15 tysięcy ton odpadów rocznie, a to przekłada się na solidną oszczędność surowców naturalnych i redukcję emisji zanieczyszczeń, które trafiłyby do środowiska w wyniku produkcji folii z surowców pochodzenia naturalnego. Gdy przeznaczona do recyklingu folia trafia do zakładów Stena Recycling, jest sortowana i wstępnie oczyszczana, a następnie rozdrabniana w specjalnej instalacji. Rozdrabnianie pozwala dokładnie oczyścić przeznaczone do recyklingu tworzywo, a także jest elementem przygotowania odpadów do procesu wytłaczania. Po precyzyjnym myciu przetwarzana folia LDPE jest osuszana i trafia do wytłaczarki, w której dzięki termicznej obróbce jest topiona i formowana w strugi. Jednym z ostatnich etapów recyklingu folii LDPE jest granulacja, od której prawidłowego przebiegu w znacznym stopniu zależy jakość finalnego produktu recyklingu. Uformowane z folii opakowaniowej granulki są następnie poddawane ocenie laboratoryjnej, by potwierdzić odpowiednio wysoką jakość granulatu, który posłuży następnie do produkcji nowej folii lub innych plastikowych opakowań. Każdy z procesów przetwarzania został w Stena Recycling tak zaplanowany, by recykling folii LDPE był maksymalnie przyjazny dla środowiska, dlatego np. woda użyta do mycia odpadów z folii nie jest w Stena Recycling marnowana, ale oczyszczana i gdy wraca do obiegu, jest ponownie wykorzystywana w innych procesach technologicznych prowadzonych na terenie tego zakładu.

Dlaczego recykling LDPE ma tak istotne znaczenie?

Odpady z plastiku są dla środowiska niezwykle groźne, a ich ilość nieustannie się zwiększa, nie tylko na wysypiskach. Jak alarmują naukowcy, odpady z plastiku są już wszędzie, włącznie z głębinami oceanicznymi i szczytami Himalajów. Odpady z folii LDPE stanowią istotną część plastikowych śmieci, ponieważ tworzywo LDPE ma wiele zastosowań, jest powszechnie używane w wielu sektorach gospodarki i nie mamy dla niego dobrej alternatywy. Recykling LDPE jest więc szczególnie ważny, bo tego typu tworzywa nie jesteśmy w stanie wyeliminować z użycia, a popyt na opakowania z LDPE stale rośnie. Dużym plusem jest jednak to, że folia LDPE może być przetwarzana wiele razy bez utraty swoich cennych właściwości, więc jeśli jej recyklingiem zajmą się fachowcy tacy jak Stena Recycling, folia będzie mogła wielokrotnie wracać do obiegu, co ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska, ale i gospodarki.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry