Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Sito do przesiewania dla Twojego biznesu

sito przemysłowe
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Bardzo wiele procesów przemysłowych wymaga odpowiedniej klasyfikacji materiałów, które biorą w nich udział. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup drogich kruszyw, które zostały wstępnie przygotowane, nie zdając sobie sprawy, jak wiele można zaoszczędzić, kupując materiał surowy i dokonać samodzielnej kwalifikacji i kalibracji, którą umożliwia sito do przesiewania.

Materiały, które mogą zostać w ten sposób kwalifikowane, nie ograniczają się do kruszyw i innych surowców stanowiących podstawę funkcjonowania przemysłu budowlanego. Inne branże, które mogą być zainteresowane usprawnieniem procesów odpowiedniej klasyfikacji i filtrowania swoich produktów to:

  • Rolnictwo i akwakultura
  • Zakłady komunalnego transportu wody i ścieków
  • Przemysł cukrowniczy
  • Zakłady chemiczne i petrochemiczne
  • Przemysł przetwórstwa surowców mineralnych
  • Przemysł górniczy i wydobywczy
  • Zakłady spożywcze
  • Laboratoria i zakłady naukowe

Aby zminimalizować koszty produkcji, producenci żywności i napojów poddają produkty intensywnemu przetwarzaniu przed ich sprzedażą detaliczną. Większa konkurencja wymusza na nich utrzymanie wysokiej jakości przy jednoczesnym obniżaniu cen. Procesy technologiczne, którym podlegają produkty, muszą być stale unowocześniane, aby nadążać za zmianami, jakie dokonują się na światowych rynkach, gdyż w przeciwnym razie może szybko okazać się, że oferta stanie się nieatrakcyjna cenowo, a finalny produkt nie znajdzie nabywców.

Sito do przesiewania, które zostanie użyte do kwalifikowania właściwego kalibru surowców używanych w procesach przetwórczych, musi również być stale dostosowywane do zmieniających się wymogów. Progress Eco, jako lider rynku produkcji sit do przesiewania od lat wytycza standardy, z dużym wyprzedzeniem przewidując potrzeby rynku spożywczego. Firma, jako producent i projektant sit odczuwa spoczywającą na niej odpowiedzialność za optymalny dobór rodzaju zastosowanych materiałów i parametrów końcowych urządzeń, od których często zależy płynność przebiegu procesu produkcyjnego.

Jakie sito do przesiewania można zastosować

Firmy produkujące produkty farmaceutyczne stosują systemy filtrów sitowych, aby zapobiegać zanieczyszczeniom, zapewnić, że ich produkty są bezpieczne do spożycia publicznego i przestrzegać limitów narażenia zawodowego dla pracowników. Istnieją dwa podstawowe rodzaje przesiewania do których należy dobrać właściwe sito do przesiewania: przesiewanie w celu zachowania bezpieczeństwa i sortowanie, w celu właściwego rozdzielania surowców według ich kalibru.

Kontrola bezpieczeństwa — ułatwia utrzymanie właściwej jakości proszków farmaceutycznych poprzez usuwanie zanieczyszczeń, takich jak kawałki opakowań i środki ochrony osobistej.

Klasyfikowanie – Ten proces po prostu sortuje cząstki proszku o różnej wielkości w celu przygotowania do dalszego przetwarzania na tabletki lub kapsułki.

Sito do przesiewania jest krytycznym elementem całego procesu produkcyjnego. Wycofanie produktu farmaceutycznego z rynku z powodu wad jakościowych lub problemów z bezpieczeństwem może zaszkodzić reputacji i wynikom każdego producenta. Dlatego tak duże znaczenie ma materiał, z którego wykonuje się sita. Najczęściej w przemyśle farmaceutycznym stosuje się sita produkowane ze stali nierdzewnej. Inne stopy odporne na korozję mogą być używane do obsługi płynów silnie korozyjnych. Polerowanie ich do bardzo małej chropowatości powierzchni zapewnia doskonałą przepustowość i sprawia, że ​​są niezwykle łatwe w czyszczeniu. Sita są podzielone na trzy kategorie filtrowania:

Filtrowanie zgrubne za pomocą sit z największymi oczkami – dla dużych cząstek

Filtrowanie średniego kalibru – dla cząstek o wielkości od 75 do 1905 mikronów

Filtracja dokładna – dla najmniejszych cząstek do 5 mikronów

W przypadku cząstek o wielkości 500 mikronów i mniejszych częstotliwości ultradźwiękowe przesyłane przez siatkę sitową zapobiegają zaślepianiu oczek sita lub blokowaniu cząstek. Blokowanie zmniejsza użyteczny obszar przesiewania, co prowadzi do utraty wydajności.
Sita mają kluczowe znaczenie w dzisiejszym przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i napojów. Cała produkcja żywności wykorzystuje jakąś formę filtra, lub sita do przesiewania na skalę przemysłową.

Aby w pełni zaspokoić potrzeby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, produkuje się kompletną linię przemysłowych filtrów siatkowych, przemysłowych wytrząsarek sitowych, zespołów, części zamiennych i materiałów filtracyjnych odpowiednich do szerokiego zakresu zastosowań i wydajności. Filtry z sit są łatwe w czyszczeniu i wytrzymałe, aby wytrzymać najbardziej wymagające cykle produkcyjne.