Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zbudowane są zawory regulacyjne do przepływu wody?

zawór regulacyjny
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Zawory regulujące przepływ wody pełnią istotną rolę, dlatego powinny być obecne praktycznie w każdej instalacji hydraulicznej. Niewielu z nas jednak wie, jak są zbudowane i do czego konkretnie służą. W tym artykule postaramy się przybliżyć ich budowę, a także wyjaśnić pełnione przez nie zadania, dzięki czemu zagadnienie to stanie się bardziej zrozumiałe.

Dlaczego stosowanie zaworów regulacyjnych jest ważne?

Zawory regulacyjne pomagają w zmniejszeniu strat wody, o której zasoby powinniśmy wspólnie się troszczyć. Utrzymują one odpowiedni poziom ciśnienia i przepływ, niezależnie od zmian w sieci wodociągowej. W każdej instalacji istotne powinno być, by unikać nagłych wahań ciśnienia, mogą one bowiem doprowadzić do uszkodzenia lub nawet zniszczenia elementów instalacji. Na rynku dostępne są również zawory, które zapobiegają przepełnieniu zbiorników magazynujących wodę, przez co woda nie będzie marnowana. Łatwo więc wysnuć wniosek, że zawór regulacyjny to zysk dla środowiska, ponieważ oszczędzamy zasoby wody. Jest to też bez wątpienia dobra inwestycja dla właściciela budynku, gdyż montaż zaworów pomoże uchronić instalację przed uszkodzeniem. Profesjonalni sprzedawcy komponentów armatury przemysłowej, na przykład Tro-Instal, mają tego świadomość, dlatego w swojej ofercie posiadają szereg niezbędnych zaworów.

Rodzaje zaworów regulacyjnych

Istnieją trzy podstawowe rodzaje zaworów regulacyjnych. Pierwszy z nich to zawór regulujący ciśnienie. Jego działanie polega na redukcji zmiennego ciśnienia wejściowego do stałego ciśnienia wyjściowego, przez co nie dochodzi do nagłych zmian poziomu ciśnienia w instalacji. Drugi rodzaj to zawory regulacji natężenia przepływu. Są to już bardziej skomplikowane zawory, wykorzystywane głównie do regulacji przepływu pomiędzy dwoma strefami o zróżnicowanym ciśnieniu. Trzecim i ostatnim rodzajem zaworów są zawory regulacji poziomu. Zawór taki otwiera się w momencie, gdy poziom wody w zbiorniku jest niższy niż wymagany, a zamyka się po osiągnięciu wymaganego poziomu.

Budowa zaworów regulacyjnych

Budowa zaworu regulacyjnego różni się w zależności od jego funkcji. W przypadku zwykłego regulatora ciśnienia, głównymi elementami zaworu są korpus i śruba nastawna. Przekręcając śrubę, regulujemy wartość ciśnienia, a po ustawieniu określonego poziomu blokujemy śrubę przy pomocy pierścienia. Przy wylocie zaworu powinien zostać zainstalowany manometr, by odczytać ustawioną wartość. Zawory regulujące poziom wody, inaczej zawory pływakowe, składają się z trzech elementów: modułu przyłączeniowego, ramienia i i pływaka. Położenie pływaka można regulować zmieniając dopuszczalny poziom wody w zbiorniku. Zawory kontrolujące natężenie przepływu to bardziej skomplikowane konstrukcje, zbudowane z: zaworu głównego, zaworu kulowego, filtru, kryzy, zaworu dławiąco-zwrotnego, zaworu sterującego, kryzy pomiarowej różnicy ciśnień, wskaźnika położenia oraz ogranicznika otwarcia zaworu.