Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega regeneracja oleju?

regeneracja oleju
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Regeneracja oleju prowadzi do poprawy jego właściwości poprzez usunięcie zanieczyszczeń w postaci produktów ubocznych procesu starzenia. Efektem regeneracji jest uzyskanie substancji o parametrach porównywalnych z nowym olejem. Wskazaniem do regeneracji mogą być na przykład zawyżone wartości liczby kwasowej.

Technologia regeneracji oleju

Proces regeneracji oleju odbywa się z użyciem transformatora, do którego podłącza się mobilną stację kontenerową. Regeneracja polega na cyrkulacji oleju w urządzeniu, gdzie zostaje podgrzany, a następnie oczyszczony z cząstek stałych dzięki systemowi wbudowanych filtrów. Kolejnym etapem jest poddanie oleju procesom fizykochemicznym, mającym na celu usunięcie produktów ubocznych starzenia się. Na końcu olej jest osuszany oraz odgazowywany.

Mobilne stacje regenerujące wykorzystywane są przez firmę Ad Moto, świadczącą usługi profesjonalnego serwisu olejowego. Działalność firmy idealnie wpisuje się w ideę dbałości o środowisko. Regeneracja oleju pozwala zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów – w trakcie regeneracji wytwarzane jest zaledwie 2% odpadów z ogólnej masy oleju.

Wymiana czy regeneracja oleju?

Zasadniczo, regeneracja oleju daje spore oszczędności – koszt regeneracji jest o połowę niższy od kosztu wymiany. Czynnik ekonomiczny stanowi oczywisty powód, dla którego warto zdecydować się właśnie na taką formę postępowania z olejem odpadowym. Nie jest to jednak jedyny argument.

Warto wiedzieć, że w czasie wymiany oleju z kadzi usuwana jest tylko niewielka część zabrudzeń z izolacji. Rezultatem jest szybkie pogarszanie się właściwości nowej mieszanki. Tymczasem regeneracja oparta o długotrwałą cyrkulację pozwala wyeliminować wszystkie zanieczyszczenia, jakie zdążyły się nagromadzić w warstwie izolacji celulozowej. A zatem regeneracja niesie nie tylko dobre efekty dla samego oleju, ale także dla izolacji stałej.

Wskazania do przeprowadzania regeneracji oleju

Liczba kwasowa to najważniejszy parametr opisujący olej. W procesie utleniania powstają kwasy, które przyczyniają się do powstawania korozji metali, a to prowadzi do uszkodzeń warstwy celulozowej. Co więcej, za gorsze odprowadzanie ciepła odpowiadają właśnie osady, które są bezpośrednimi produktami utleniania.

Przeprowadzić regenerację oleju warto wtedy, gdy liczba kwasowa osiąga podwyższone wartości. Istotne są także parametry napięcia powierzchniowego, współczynnika strat i rezystywności oleju. W momencie przekroczenia wartości liczby kwasowej ponad poziom 0,1 mg KOH / g dochodzi do wydzielania się zanieczyszczeń i osadów, które powodują degradację celulozy.