Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Budowa siłowników hydraulicznych

siłowniki hydrauliczne
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Przeznaczenie wielu maszyn i urządzeń oraz specyfika ich funkcjonowania wymagają stosowania rozwiązań, które pozwalają na przenoszenie w obrębie poszczególnych podzespołów dużych ilości energii, radzenia sobie ze znacznymi obciążeniami elementów ruchomych oraz wykorzystywania precyzyjnego sterowania. Jedną z najczęściej wybieranych opcji jest w takich przypadkach korzystanie z układów hydrauliki siłowej.

Rola siłowników hydraulicznych

Układy hydrauliki siłowej dają możliwość wykorzystywania energii potencjalnej zgromadzonej w cieczy, jaką jest tzw. czynnik hydrauliczny – w większości przypadków będący specjalnym rodzajem oleju. Ich funkcjonowanie wiąże się z koniecznością zapewnienia przepływu czynnika, co jest możliwe za sprawą specjalnych pomp, które są w stanie osiągnąć określony wydatek niezbędny w konkretnym zastosowaniu. Czynnik przepływa przewodami tworzącymi poszczególne obwody, do których kieruje się go przy użyciu rozdzielaczy hydraulicznych. Elementami, które pozwalają na ponowną zamianę energii potencjalnej cieczy w energię mechaniczną, są silniki, będące w stanie wytworzyć potrzebny moment obrotowy, wirując z określoną prędkością albo siłowniki hydrauliczne, dzięki którym wytwarzany jest ruch liniowy. Korzysta się z nich z reguły do przemieszczania elementów o znacznej masie, a także do pozycjonowania podzespołów lub sterowania układami mechanicznymi.

Z jakich elementów składają się siłowniki hydrauliczne?

Siłownik hydrauliczny składa się z cylindrycznego korpusu oraz poruszającego się w jego wnętrzu tłoka i połączonego z nim tłoczyska. Dla uszczelnienia cylindra w miejscu, gdzie znajduje się tłoczysko, wykorzystuje się tzw. dławicę. Przemieszczanie się tłoka, które powoduje wysunięcie lub schowanie tłoczyska, następuje przez skierowanie do wnętrza cylindra czynnika hydraulicznego. W siłownikach jednostronnego działania powrót do położenia wyjściowego jest możliwy po zablokowaniu dopływu czynnika, np. w wyniku obciążenia przenoszoną masą czy wskutek zadziałania sprężyny. W siłownikach dwustronnego działania w celu spowodowania ruchu tłoczyska w przeciwną stronę czynnik jest kierowany do części cylindra znajdującej się po przeciwnej stronie tłoka. Siłowniki są zamocowane do innych elementów za pośrednictwem specjalnych uszu, które znajdują się zarówno przy końcu korpusu, jak i przy zakończeniu tłoczyska.

Projektowaniem, produkcją, sprzedażą oraz serwisowaniem siłowników hydraulicznych zajmuje się firma UTECH TECHNICS. W jej ofercie znajdują się też produkty i usługi z zakresu pneumatyki, układów centralnego smarowania i uszczelnień technicznych.